Advento renginys – "Kelias į šviesą"

Mokyklos nuotr.
Dainų progimnazijos 1–8 klasių mokiniai, tėveliai, mokytojai, susirinko į Advento renginį "Kelias į šviesą".


Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorė bendruomenės vardu pasveikino Šiaulių vykupą Eugenijų Bartulį su jubiliejumi, visiems palinkėjo gerumo, šilumos, gerų darbų ir ramybės laukiant Kalėdų šventės.


Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir  svečiams. Vyskupas E. Bartulis pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, ragino dalintis meile, puoselėti šeimos vertybes, linkėjo, kad Jėzus ateitų į kiekvieno žmogaus širdį, pakvietė visus į Šeimos švenę, vyksiančią sausio 12 dieną Šiaulių arenoje. 

Klebonas Saulius Paliūnas kvietė daryti gerus darbus, linkėjo gražiausiausios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės. Advento renginio pabaigoje vyskupas pašventino Advento vainiką, palaimino visą mokyklos bendruomenę.

Renginį organizavo tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, o vedė 8b klasių mokiniai Miglė Buožiūtė ir Einaras Nevulis. Dėkojame progimnazijos administracijai, mokytojoms Gitanai Kurapkienei, Gitanai Šlėnei, Ingridai Jonavičienei, Dianai Maciuvienei, Anatolijui Kavaliauskui, Sandrai Motuzaitei Jurienei, Gitanai Petronaitienei, Linai Mateikienei, Birutei Kasparienei, mokiniams ir jų tėveliams, Stanislovui Jocui, Rasai Šukienei, Sigitui Skirmantui už nuostabią šventę.

Uždekime savo širdyse gerumo, meilės, laukimo žvakeles. Tik tada kiekviename iš mūsų išauš gražus Šv. Kalėdų rytas ir begalinė užgimusio Kūdikėlio Jėzaus meilė pasibels į kiekvieną širdį.

"Būkite atviri Viešpačiui gerumu, ieškokite Jo tyra širdimi" ( Išm. 1,1).
Tegul Jūsų gerus darbus visada lydi meilė ir išmintis.