Mokiniai dalyvavo piligriminiame žygyje "Šiaulių katedra – Kryžių kalnas"

Asmeninė nuotr.
Žygio pradžia – prie Šiaulių katedros.

Vaikų gynimo dienos proga, Šiaulių Dainų progimnazijos aštuntų klasių mokiniai kartu su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene ėjo į žygį ''Šiaulių katedra – Kryžių kalnas''. Kartu su jais ėjo žygio organizatorius, gerbiamas ir visų mylimas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Eidami ir pritardami vyskupui giedojo įvairias giesmes, vienijo stiprus tikėjimas, ryžtas, bendruomeniškumas. 
Kryžių kalne buvo aukojamos šv. Mišios už vaikus ir jaunimą.