Viš­tie­na su dar­žo­vė­mis

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tis Dai­nius ŠU­KYS, dai­li­nin­kas, ra­šy­to­jas, kny­gų vai­kams au­to­rius, yra ir pui­kus ku­li­na­ras. Pats mėgs­ta iš­ban­dy­ti nau­jus pa­tie­ka­lus. "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ska­nų troš­ki­nį.

Viš­tie­na su dar­žo­vė­mis

Rei­kės: tri­jų vi­du­ti­nio dy­džio agur­kų, tri­jų vi­du­ti­nio dy­džio mor­kų, viš­tie­nos krū­ti­nė­lės fi­le, so­jų pa­da­žo, me­daus, juo­dų­jų pi­pi­rų.

Mor­kas ir agur­kus nu­lup­ti. Sup­jaus­ty­ti šiau­de­liais.

Krū­ti­nė­lės ga­ba­liu­kus iš­kep­ti alie­juje. Bai­giant kep­ti su­dė­ti mor­kas, kai jos ap­keps, su­dė­ti ir agur­kus. Įdė­ti ku­pi­ną šaukš­tą me­daus, šaukš­tą so­jų pa­da­žo. Mai­šant vis­ką pa­ke­pin­ti. (So­ja pa­kan­ka­mai sū­ri, jei trūks­ta drus­kos, dė­ki­te pa­gal sko­nį).

Pa­tiek­ti su iš­vir­tais ry­žiais.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.