Viš­tie­na stik­lai­ny­je

As­me­ni­nė nuo­tr.
Da­rius KUO­DYS, mū­sų tau­tie­tis gy­ve­nan­tis Ai­ri­jo­je, da­li­ja­si su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais neįp­ras­tai ruo­šia­mos viš­tie­nos troš­ki­nio re­cep­tu.

Viš­tie­na stik­lai­ny­je

Rei­kia: viš­tos, 5 bul­vių, 2 mor­kų, svo­gū­no čes­na­ko, pi­pi­rų, drus­kos.

Viš­tą su­pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais, įtrin­ti su­smul­kin­tu čes­na­ku, pi­pi­rais, drus­ka. Bul­ves su­pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais, mor­kas – grie­ži­nė­liais, su­smul­kin­ti svo­gū­ną.

Viš­tie­ną ir dar­žo­ves su­sluoks­niuo­ti 3 lit­rų stik­lai­ny­je. Už­deng­ti dang­te­liu ir 1 va­lan­dą 20 mi­nu­čių kep­ti iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Nei alie­jaus, nei rie­ba­lų, nei van­dens pa­pil­do­mai ne­rei­kia. Pap­ras­ta, o sko­nis pui­kus. Iš­ban­dy­ki­te.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.