Sa­lo­tos su tu­nais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lie­tė Da­li­ja BUT­KIE­NĖ mėgs­ta pa­ga­min­ti ką nors svei­ka ir nau­din­ga, ypač kai lau­kia at­vyks­tan­čios sū­naus šei­mos, o pa­tie­ka­lai iš tu­nų po­pu­lia­rūs ir mėgs­ta­mi vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pran­cū­zai tu­nus va­di­na "jū­ros ver­šie­na", o die­to­lo­gai tvir­ti­na, kad tu­nai – mais­tas pro­tui. Pa­ban­dy­ki­te, gal ir jums pa­tiks to­kios sa­lo­tos.

Sa­lo­tos su tu­nais

Rei­kės: 100 g sa­lo­tų, vir­tos bul­vės, svo­gū­no, švie­žio po­mi­do­ro, 2 vir­tų kiau­ši­nių, 100 g kon­ser­vuo­tų tu­nų.

Pa­da­žui: 2 šaukš­tų vy­nuo­gių ac­to, 3 šaukš­tų alie­jaus, šaukš­te­lio gars­ty­čių, drus­kos, pi­pi­rų pa­gal sko­nį.

Sa­lo­tas su­plė­šy­ti ir su­dė­ti į sa­lo­ti­nę, ant jų – grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­tą bul­vę, skil­te­lė­mis su­pjaus­ty­tą po­mi­do­rą, vir­tus kiau­ši­nius, su­smul­kin­tą svo­gū­ną, tu­nus. Vis­ką ap­šlaks­ty­ti pa­ruoš­tu pa­da­žu.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.