Py­ra­gas su obuo­liais

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuotr.

Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ge­nu­tė MIL­TI­NIE­NĖ sa­vo­tiš­ku ne­ti­kė­tu­mu va­di­na py­ra­gą, ku­riam ne­rei­kia ypa­tin­gų ar gau­sy­bės pro­duk­tų.

Py­ra­gas su obuo­liais

Rei­kia: po 1 stik­li­nę mil­tų, ma­nų, cuk­raus ir pie­no, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 3–5 obuo­lių, tru­pu­čio svies­to, ra­zi­nų.

Ke­pi­mo skar­dą iš­tep­ti svies­tu.

Du­be­ny­je ge­rai iš­mai­šy­ti mil­tus, ma­nus, cuk­rų ir ke­pi­mo mil­te­lius.

Į skar­dą su­ber­ti mi­ši­nio sluoks­ne­lį, ant jo pa­skleis­ti šiek tiek bu­ro­ki­ne tar­ka su­tar­kuo­tų obuo­lių.

Taip sluoks­niuo­ti dar kar­tą ar­ba du.

Pie­ną pa­šil­dy­ti, įdė­jus ga­ba­lė­lį svies­to – kol jis iš­tirps­ta. Ta­da pie­ną už­pil­ti ant vir­šaus su­sluoks­niuo­to ruo­šia­mo ke­pi­nio ir ba­dy­ti vir­ba­lu – kol pie­nas su­si­gers.

Kep­ti apie 40-50 mi­nu­čių 170–180 laips­nių karš­ty­je.

Ant karš­to py­ra­go už­bars­ty­ti ra­zi­nų.

Ska­naus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.