Obuo­lių py­ra­gas

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Pra­si­dė­jus obuo­lių se­zo­nui, rad­vi­liš­kie­tės pe­da­go­gės Lai­mu­tės IN­DI­LIE­NĖS na­mai pa­kvim­pa ke­pa­mo obuo­lių py­ra­go kva­pais. Jam obuo­lių ne­prit­rūks­ta­ma net ir so­de neuž­de­rė­jus obuo­lių der­liui.
Pap­ras­to, ta­čiau šei­mai pa­tin­kan­čio obuo­lių py­ra­go re­cep­tu rad­vi­liš­kie­tė da­li­ja­si su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais.

Obuo­lių py­ra­gas

Jam iš­kep­ti rei­kės: 1 ki­log­ra­mo rūgš­tes­nių obuo­lių, pu­sės in­de­lio grie­ti­nės, 200 gra­mų cuk­raus, 3 kiau­ši­nių, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 puo­de­lio si­jo­tų mil­tų, ci­na­mo­no mil­te­lių.

Obuo­lius rei­kia su­pjaus­ty­ti ir su­dė­ti ant rie­ba­lais pa­tep­tos ke­pi­mo for­mos. Juos pa­bars­ty­ti ci­na­mo­nu.

Kiau­ši­nius su­plak­ti su cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi. Su­pil­ti grie­ti­nę, ke­pi­mo mil­te­lius bei mil­tus ir iš­suk­ti iki vien­ti­sos ma­sės.

Gau­tą grie­ti­nės tirš­tu­mo ma­sę su­pil­ti ant obuo­lių. Kep­ti or­kai­tė­je 45 mi­nu­tes 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

At­ša­lu­sį py­ra­gą pa­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra ar­ba dar karš­tą pa­tiek­ti su va­ni­li­niais le­dais.

Ska­naus!

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.