Kon­ser­vuo­tos ba­ra­vy­kų gal­vos

Asmeninė nuotr.

Ven­tos gy­ven­to­ja (Ak­me­nės ra­jo­nas) Ade­li­ja KAZ­LAUS­KIE­NĖ ru­de­nį už­kon­ser­vuo­ja nors vie­ną ki­tą stik­lai­nį ba­ra­vy­kų gal­vų. Gry­bau­ti mėgs­tan­tis vy­ras Al­gi­man­tas sten­gia­si pri­rink­ti. Nes iš vai­kys­tės me­na šei­mos tra­di­ci­ją kū­čioms pa­si­ruoš­ti že­mai­tiš­kai va­di­na­mo "asab­ly­vo" pa­tie­ka­lo.

Prieš ke­lias die­nas duk­ra skam­bi­no tė­vams iš pa­jū­rio, kad bu­vo gry­bau­ti ir grį­žo ne­tuš­čio­mis.

Kon­ser­vuo­tos ba­ra­vy­kų gal­vos

Ba­ra­vy­kų gal­vas pa­vir­ti apie 20 mi­nu­čių ir su­dė­ti į pu­sės lit­ro tal­pos stik­lai­nius. Prieš tai juos ir už­su­ka­mus dang­te­lius rei­kia iš­kai­tin­ti.

Į van­de­nį įber­ti dau­go­kai drus­kos, įpil­ti ac­to, įmes­ti ke­lis lau­ro la­pus ir ke­lias čes­na­ko skil­te­les, įber­ti tru­pu­tį pi­pi­rų ir už­vi­rin­ti.

Karš­tą ma­ri­na­tą iš­kart pil­ti į stik­lai­nius su gry­bais ir san­da­riai už­suk­ti dang­te­lius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.