Kep­ta duo­na su už­te­pė­le

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ra­sa AT­KO­ČIŪ­NIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rė, pri­rei­kus grei­tai pa­ga­mi­na­mo ir ska­naus už­kan­džio, ke­pa duo­ną ir te­pa ją už­te­pė­le. Jos re­cep­tu da­li­ja­si ir su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais.

Kep­ta duo­na su už­te­pė­le

Rei­kės maž­daug pu­sės ke­pa­liu­ko rie­ke­lė­mis su­rai­ky­tos duo­nos, 2 skil­te­lių čes­na­ko, žiups­ne­lio drus­kos, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 100 gra­mų kie­to­jo sū­rio, 2 vir­tų kiau­ši­nių, ma­jo­ne­zo pa­gal sko­nį (pa­pras­tai pa­kan­ka dvie­jų šaukš­tų).

Pa­puo­ši­mui tiks ža­lu­my­nai ir ma­ži po­mi­do­riu­kai.

Duo­nos rie­ke­les ap­kep­ki­te alie­ju­je ir dar šil­tas iš­trin­ki­te čes­na­ku bei pa­bars­ty­ki­te žiups­ne­liu drus­kos.

Kiau­ši­nius su­smul­kin­ki­te ir su­mai­šy­ki­te su ma­jo­ne­zu ir fer­men­ti­niu sū­riu.

Tep­ki­te už­te­pė­lės ant duo­nos, pa­bars­ty­ki­te su­tar­kuo­to kie­to­jo sū­rio ant vir­šaus.

Pa­puo­ši­mui už­ber­ki­te mėgs­ta­mų ža­lu­my­nų ir gra­žiai su­pjaus­ty­tų po­mi­do­riu­kų.

"Šis už­kan­dis pui­kiai tiks bet ko­kiai pro­gai – ir už­su­kus drau­gams, ir gam­to­je", – sa­ko rad­vi­liš­kie­tė.

Ska­naus!

Komentarai

Rita    Pen, 2020-01-31 / 09:01
Labai sudėtingas ir sunkus receptas, o kiaušiniai - pats tas dalykas vaišėms!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.