Išaiškinta ir neblaivių

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Rei­do me­tu pa­tik­rin­ta šim­tai vai­ruo­to­jų, išaiš­kin­ta ir ne­blai­vių.
Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, siek­da­mi už­tik­rin­ti sau­gu­mą ke­liuo­se, su­ren­gė prie­mo­nes, ku­rių me­tu fik­sa­vo vai­ruo­to­jų va­žia­vi­mo grei­tį bei tik­ri­no jų blai­vu­mą.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­stab­dė 340 vai­ruo­to­jų. Nus­ta­ty­tas vie­nas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas (1,21 pro­mi­lės gir­tu­mas), du vai­ruo­to­jai ne­tu­rė­jo pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, vie­nas va­žia­vo dar su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­stab­dė 160 trans­por­to prie­mo­nių. Nus­ta­ty­tas vie­nas ne­blai­vus dvi­ra­ti­nin­kas (1,26 pro­mi­lės gir­tu­mas).

Komentarai

kike    Pen, 2019-11-22 / 11:30
Tai apie 500 vairuotojų buvo sustabdyta be reikalo. Taip policija tyčiojasi iš nieko nepažeidusių vairuotojų. Kada tai baigsis? Jau L. ryte yra straipsnis, pora bylų policija pralošė. Gaila, kad kompensacijas mokėsim mes visi, o ne netikę policininkai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.