Naujas pasiūlymas: tankas-fontanas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO mon­ta­žas
Jei ne obe­lis­kas, tai gal tan­kas-fon­ta­nas?
PRO ŠIAU­LIŲ ME­RO LAN­GĄ

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pro lan­gą ir to­liau ma­tys Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je pa­sta­ty­tą "rau­dų sie­ną", bet ne pa­mink­lą Tau­tos lais­vei. O juk svar­bu, ką ma­tai pro lan­gą, ar ne?

Po to, kai žlu­go pa­mink­lo Tau­tos lais­vei Šiau­liuo­se kon­kur­sas, re­dak­ci­jos fo­tog­ra­fas Gied­rius Ba­ra­naus­kas ėmė po­kštau­ti: jei­gu jau nė vie­nas kon­kur­so da­ly­vis ne­su­ge­bė­jo per­ženg­ti mi­ni­ma­lios kar­te­lės, gal iš­gel­bės vo­kiš­kas tan­kas ant pje­des­ta­lo? Kar­tu ga­li­ma pa­leng­vin­ti ir skaus­mą ge­din­čių­jų dėl išar­dy­to "cen­tu­kų" fon­ta­no – per be­si­su­kio­jan­tį vamz­dį ga­li­ma lie­ti van­de­nį. "Ir fon­ta­nas at­gai­vai, ir gė­ly­nai bū­tų pa­lais­ty­ti. O per mi­tin­gus vamz­dį ga­li­ma nau­do­ti kaip van­dens pa­tran­ką", – iro­ni­zuo­ja ko­le­ga.

Kai taip su­si­klos­to kon­kur­sai – kas lie­ka? Gal ir jūs tu­ri­te sa­vo idė­ją? Pa­si­da­ly­ki­te, iš­spaus­din­si­me.

Komentarai

kike    Pen, 2019-06-14 / 07:14
Na, pirma gal pabaikit mieste išpjauti likusius medžius, bo atrodo kaip sovietinis palikimas.
Labas     Pen, 2019-06-14 / 08:51
Miestiečiai patys kalti, kad baigia išvaryti profesionalius menininkus. Pagal tai ką palaikė meras ir miestiečiai rinkimuose galit pasistatyti Skvernelio skulptūrą. Arba kombainą kokį.. Šiauliams tiktų. Naisiai netoli galit ir ten įdėjų pasirinkti. Arba janutienės paklauskit
Nuomonė    Pen, 2019-06-14 / 09:00
Tik maldauju neprileiskit Lukošaičio :)))))) turbut mane supratot.
taip    Pen, 2019-06-14 / 09:53
jeigu profai siūlo plagiatus, tai kodėl negali būti tankas fontanas.
vaizdas pro langa    Pen, 2019-06-14 / 11:43
tai kad ir raudų siena nelegali; aikštėje jokių statinių negali būti, o raudų siena pagal visus parametrus - statinys; mato žmogus pro langą savavališką statybą, bet nieko nedaro.. Vilniaus savivaldybė susigriebė laiku - neleido bunkerio imitacijos statyt, nes irgi statiniai draudžiami..
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui"    Pen, 2019-06-14 / 16:02
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui" : skausmingas jaunos lietuvių šeimos išsiskyrimas oro uoste. Pavaizduota apsiašarojusi motina su vaikeliu, išlydinti vyrą su lagaminu uždarbiauti į užsienį. Per šventes papuošiama ES vėliava...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.