Žydų amatininkai ir amatai Šiaulių krašte (5)

Ch. Fren­ke­lio odų fab­ri­kas. Rek­la­ma, Apie 1930 m.

Šiaulių apskrities žydai amatininkai ir amatai (XVIII a. – XX a. I pusė)

Pirštinių siuvėjai ir dirbtuvės: Fruma Keselienė (g. 1907 m. birželio 10 d. Bialystoke, Lenkijoje), pirštinių siuvėja, dirbo siuvykloje, Tauba Mišeikytė (g. 1922 m. spalio 8 d. Šiauliuose) dirbo pirštinių dirbtuvėje, Josifo Šilibolskio (g. 1893 m. gruodžio 27 d. Schionse, Vokietijoje) odinių pirštinių dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 38 ir kiti.

Popierinių maišelių ir dėžučių dirbtuvės. Chaimo Agranato kartono ir popierinių dirbinių dirbtuvė Višinskio g. 6, Arono Kaco dėžučių dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 30, Bliuma Mozesonienė (g. 1908 m. gegužės 30 d. Šiauliuose) dėžučių dirbėja, dirbo Šiaulių geto kartonažo dirbtuvėje, Dovido Rozenblato popierinių maišelių dirbtuvė Vilniaus g. 156, Šolomo Savičiaus ir Borucho Šumkauskio dėžučių, kartonažo dirbinių ir antspaudų dirbtuvė „Grafika“ Tilžės g. 168, Rachilė Tokerienė (g. 1908 m. rugpjūčio 8 d. Tauragėje) dėžučių dirbėja, dirbo kartonažo dirbtuvėje, Jankelio Volpės kartono ir popierinių maišelių dirbtuvė Tilžės g. 128, Boriso Zakso popierinių maišelių dirbtuvė Tilžės g. 128 ir kiti.

1933 m. Vilniaus g. 203 darbą pradėjo V Levito ir L. Goco knygrišykla, kartoninių knygų ir dėžučių dirbtuvė ( įmonės savininkai buvo Vulfas Levitas g. 1887 m. ir Leiba Gocas g. 1892 m.). Dirbtuvė vertėsi saldainių dėžučių gamyba „Birutės“ ir „Rūtos“ fabrikams, kai kurioms kitoms miesto įmonėms ir dirbtuvėms.

Puodžiai, puodų dirbtuvės: Kuršėnuose – E. Lipšicienės, Chackelio Kraveco, Iciko Šėro puodų dirbtuvės. L. Bikienės puodų dirbtuvė Bazilionuose ir kiti.

Statybos technikai ir statybininkai: Šiauliuose – Abromas Berkovičius (g. 1882 m. gegužės 18 d. Jurbarke) statybininkas, Mauša Berkovičius (g. 1919 m. balandžio 22 d., Jurbarke) statybininkas, Abraomas Bikas (g. 1902 m. vasario 26 d. Kuršėnuose) mūrininkas, Samuelis Burginas (g. 1898 m. gruodžio 15 d. Kaune) statybos technikas, Efroimas Gencas (g. 1915 m. gegužės 2 d. Šiauliuose) statybos technikas, Mauša Kacas (g. 1904 m. birželio 6 d. Tauragėje) stogdengys, Lemzė Višinskio g. 19 , statybininkas, Joselis Lurje (g. 1883 m. vasario 13 d. Šiauliuose) mūrininkas, Aronas Reznikas (g. 1904 m. gegužės 16 d. Garliavoje) statybininkas, Gercas Segalis (g. 1895 m. rugsėjo 7 d. Pašvitinyje, Šiaulių aps.) mūrininkas, Morduchas Stoleris (g. 1924 m. vasario 25 d. Šiauliuose) betonuotojas, Mauša Šmulis (g. 1890 m. Šiauliuose) statybininkas, Peisachas Pacas (g. 1923 m. rugsėjo 30 d. Šiauliuose) statybininkas, Leiba Polichovičius (g. 1912 m. gegužės 8 d. Šiauliuose), Aronas Zelceris (g. 1908 m. birželio 29 d. Vandžiogaloje, Kauno aps.) statybos technikas ir kiti.

Rankdarbių dirbtuvės: S. Elijasienės Varpo g. 13, J. Riazanskaitės Stoties g. 14, Malkos Rubelienės Vilniaus g. 160, Chaja Šmuklerienė (g. 1913 m. birželio 3 d. Vilniuje) rankdarbė ir kiti.

Rimoriai (pakinktininkai): Šiauliuose – Saulas Abelskis (g. 1904 m. Anykščiuose) pakinktų dirbėjas, dirbo pakinktų dirbtuvėje Šiauliuose, Girša Grosmanas (g. 1895 m. spalio 7 d. Naumiestyje), Michelis Gutšteinas (g. 1908 m. sausio 26 d. Jurbarke), Basė Gutšteinienė (g. 1901 m. balandžio 3 d. Šiauliuose), Abraomas Lago (g. 1888 m. kovo 25 Surdergyje, Panevėžio aps.) pakinktininkas, dirbo odų fabrike, Ester Lipšicienė (g. 1897 m. vasario 17 d. Šiauliuose), dirbo odų fabrike, Elijas Milneris (g. 1898 m. gegužės 12 d. Šiauliuose) rimorius, dirbo Ch. Frenkelio odų fabrike, Zundelis Tkačas (g. 1911 m. rugsėjo 18 d. Šiauliuose) ir kiti.

Saldainių, šokolado dirbtuvės: Šiauliuose: M. Bermano saldainių dirbtuvė „Energija“ Tilžės g. 157, Liagerio Tilžės g. 197, Kaplano Tilžės g. 146, B. Pakterio Aušros al. 9 saldainių dirbtuvė ir kiti. Šiaulių krašte: Joniškyje – Iciko Bromo saldainių ir šokolado dirbtuvė. Kuršėnuose: Gitos Goldvaserienės saldainių ir šokolado dirbtuvė. Radviliškyje: Šmuelio Amolskio saldainių ir šokolado dirbtuvė Šeduvos g. 2, Bengio ir Gurevičiaus – saldainių ir šokolado dirbtuvė – Vasario 16-osios g. 30, Mejerio Lososo Kauno g. 2. Žagarėje: Šliomo Šusterio saldainių ir šokolado dirbtuvė ir kiti.

Skardininkai ir skardos dirbinių dirbtuvės: Šiauliuose – Avneras Abromavičius (g. 1888 m. sausio 15 d. Panevėžyje) skardininkas, turėjo skardos dirbinių dirbtuvę Tilžės g. 184, Jokūbas Beras (g. 1881 m. Panevėžyje) dirbo skardininku skardos dirbinių dirbtuvėje Šiauliuose Tilžės g. 250, skardininkas Aronas Blatas Varpo g. 39, Bencelis Blecheris (g. 1920 sausio 10 d. Pušalote), Lipė Brazas (dar Berelis Brazas, g. 1922 m. gegužės 5 d. Šiauliuose) dirbo skardos dirbtuvėje Šiauliuose, Vilniaus g. 13, Judelio Epšteino (g. 1920 m. gruodžio 16 d. Šiauliuose) skardos dirbinių dirbtuvė Varpo g. 49, J. Epšteinas dirbo skardos dirbinių dirbtuvėje Šiauliuose, Faivelis Epšteinas (g. 1926 rugsėjo 2 d. Šiauliuose), Solomas Fridas Vilniaus g. 197, Izraelis Gurvičius Savanorių g. 4, Jonas Hofmanas Tilvikų g. 16, Motelis Levitanas Vilniaus g. 81, Šmuelis Michalovičius (g. 1881 m. kovo 5 d. Žagarėje) dirbo skardininku skardos dirbinių dirbtuvėje Šiauliuose, Vilniaus g. 112, Hiršo Šocheto skardos dirbinių dirbtuvė Višinskio g. 33, Joselis Zilbermanas (g. 1909 m. rugpjūčio 26 d. Šiauliuose) elektromonteris ir skardininkas, dirbo skardos dirbinių dirbtuvėje Tilžės g. 121, Fania Zilbermanienė (g. 1909 liepos 20 d. Šeduva) skardos štampuotoja ir kiti.

Šiaulių krašte: Joniškyje – Chaimo Mendelsono Šiaulių g. 32, Lėjos Šteinienės, Zelmano Kruškalo skardos dirbinių dirbtuvė Kuršėnuose; Faivelio Sandlerio skardos dirbinių dirbtuvė Pakruojyje; Moisėjaus Maizelio skardos dirbinių dirbtuvė Kauno g. 2, Radviliškyje; Abromo Kristalo skardos dirbinių dirbtuvė Žagarėje ir kiti.

Siuvėjai/os: Šiauliuose – Dina Goldbergienė Dvaro g. 73 (g. 1905 m. spalio 19 Alytuje), M. Gordonaitė M. Pakluonių g. 61, baltinių siuvėja Ch. Kanaitė Vilniaus g. 165, G. Levikienė Vilniaus g. 172, O. Lovickienė P. Višinskio g. 10a, E. Lurjienė Aušros al. 16, Sara Milnerienė (g. 1907 m. birželio 21 d. Šiauliuose) siuvėja, dirbo siuvykloje Šiauliuose Dvaro g. 69, Nisonas Šeras (g. 1908 m. gegužės 17 d. Šiauliuose) siuvėjas, dirbo siuvykloje Šiauliuose Vilniaus g. 114, siuvėja Feiga Šerienė (g. 1903 m. Tryškiuose, Telšių aps.) siuvėja, Tilžės g. 171, Roza Šerienė (g. 1897 m. liepos 15 d. Plungėje, Telšių aps.) Dvaro g. 41, Sara Šneiderienė (g. 1902 m. gegužės 17 d. Tryškiuose) siuvėja, dirbo privačioje dirbtuvėje Šiauliuose, Venclauskio g. 145, vyriškų rūbų siuvėjas Borisas Šneideris (g. 1895 m. gruodžio 31 d. Utenoje) siuvėjas, dirbo Ch. Frenkelio odų fabrike Nr. 5, Dariaus ir Girėno g. 38, M. Šteinaitė Savanorių g. 3, S. Štenderis Žemaitės g. 40, Roza Tacaitė (g. 1898 m. gegužės 12 d. Balbieriškyje) siuvėja, Pakluonių g. 76, B. P. Vulfas Višinskio g. 10, baltinių siuvėja I. Zilberienė Vilniaus g. 205. Rozalime: siuvėjas Chaimas Sruolis ir kiti.

Siuvyklos: Šiauliuose – Сh. Abramsono vyriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 165 (Abramsonas Chaimas g. 1910 m. lapkričio 10 d. Siuvėjas, dirbo siuvykloje), O. Albrechtienės siuvykla J. Basanavičiaus g., Šmuilas Arbeteris Dvaro g. 72 (dirbtuvė veikė nuo 1928 m. rugpjūčio mėn.), I. Barolskio Pakluonių g. 60, V. Bereizonas vyriškų rūbų siuvėjas Višinskio g. 10, M. Beršteino siuvykla Vilniaus g. 130 (Beršteinas Morduchas g. 1888 m. birželio 15 d. Vilniuje), D. Blochienės Doros siuvykla „Doranit“ Vilniaus g. 225 (Blochienė Dora g. 1891 m. balandžio 11 d. Druja, Vilniaus aps.) dirbo Šiaulių geto siuvykloje, M. Chazeino ir Z. Zelcmano moteriškų rūbų siuvykla Varpo g. 18, Š. Chijieno siuvykla Vilniaus g. 104, J. Codikovo Tilžės g. 195, E. Cviko Pakluonių g. 60, S. Eingorono siuvykla P. Višinskio g. 6, Mendelio Epšteino moteriškų rūbų siuvykla Vilniaus g. 146, L. Faivušaitės Šaltinių g. 6, Š. Goldbergo Dariaus ir Girėno g. 26, Basės Gosienės Rūdės g. 29, B. Grinfeldo Rūdės g. 24, A. Grino Dvaro g. 97, Š. Iserliso vyriškų rūbų siuvykla Tilžės g. 146,M. Š. Izraelštamo rūbų siuvykla Tilžės g. 168, Šlomos Judelevičiaus siuvykla Vilniaus g. 160 (Š. Judelevičius g. 1912 m. liepos 22 d. Šiauliuose) dirbo siuvykloje, Josifo Kagano siuvykla Pagyžių g. 104 (J. Kaganas g. 1884 m. vasario 15 d. Šiauliuose), D. Kaplanaitė Pagyžių g. 79, P. Karklinas Dvaro g. 73, M. Kichelis Vilniaus g. 167, Z. Levšteinas Tilžės g. 148, E. Milečiko siuvykla Pagyžių g. 145, Ch. Nachimovičiaus Vilniaus g. 162, G. Nachumovo Dvaro g. 64, M. Olšvango Tilžės g. 138, Š. Onje Vilniaus g. 98, B. Orelovičaitės Vilniaus g. 141, R. Pesinienės Aušros al. 64, Ch. ir Z. Puldės siuvykla Vilniaus g. 177, R. Rimerio Tilžės g. 154, S. Rozencveigo siuvykla Trakų g. 17, L. Špico ir L. Cino siuvykla Vilniaus g. 231, B. Šneiderio B. Dariaus ir Girėno g. 33 ir kiti. Šiaulių krašte: Žagarėje – Sonės Krikleraitės, Iciko Raibino siuvyklos, Gruzdžiuose – siuvėjai Abraomas Moišeliovičius, Girša Davidovičius, Leiba Orelevičius, Girša Jaceliovičius ir kiti.

Staliai (dailidės) ir stalių dirbtuvės: Šiauliuose – A. Cipkino ir Hekelio staliaus dirbtuvė Trakų g. 30, Dovidas Cukermanas (g. 1882 m. gruodžio 1 d. Vilniuje) stalius, Icikas Cukermanas (g. 1916 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje), Jankelis Cukermanas (g. 1910 m. spalio 11 d. Vilniuje) stalius, Morduchas Cukermanas (g. 1915 m. birželio 12 d. Vilniuje) stalius, Aronas Dembijevskis (g. 1891 m. rugsėjo 9 d. Mačevičiuose, Lenkijoje) stalius, Chaimas Dembijevskis (g. 1920 m. gegužės 20 d. Šiauliuose) stalius, poliruotojas, Geršonas Grodzenskis (g. 1879 m. birželio 16 d. Vilniuje) dailidė, G. Kanas stalius, Lauko g. 26, Viktoras Kanas (g. 1923 m. balandžio 4 d. Panevėžyje) stalius, K. Kiršinas Tilžės g. 184, Samuelis Kvintas (g. 1920 m. balandžio 10 d. Vitebske) stalius, Benjaminas Labas (g. 1905 m. gegužės 15 d. Pociūnėliuose, Kėdainių aps.) stalius, Judelis Levitanas (g. 1913 m. gegužės 15 d. Tauragėje) stalius, Mošė Melnikas (g. 1915 m. lapkričio 25 d. Pultuske, Lenkijoje) stalius, Šlioma Melnikas (g. 1918 m. balandžio 10 d. Pultuske, Lenkijoje) stalius, Notelis Bacofenas (g. 1887 gegužės 28 d. Varniuose) dailidė, Frankas Ovičius (g. 1900 m. sausio 26 d. Tauragėje) stalius, Segalio Abelio (Abelis Segalis, g. 1884 m. rugpjūčio 20 d. Anykščiuose) stalių dirbtuvės Stoties g. 2, Norbuto Smolianskio (g. 1921 m. rugpjūčio 6 d. Šilutėje) dirbo baldų fabrike Šiauliuose, Aronas Šliomovičius (g. 1912 m. lapkričio 13 d. Šiauliuose) stalius, Jakobas Vainbergas (g. 1922 m. vasario 16 d. Šiauliuose) stalius ir kiti.

Stikliai ir stiklių dirbtuvės: Šiauliuose – Jochelis Cimbalistas (g. 1880 m. kovo 7 d. Šiauliuose), Henechas Cimbalistas (g. 1902 m. liepos 2 d. Šiauliuose), Arije Davidavičius (g. 1867 m. rugsėjo 8 d. Pušalote), Jankelis Markusas (g. 1879 m. gegužės 5 d. Leckavoje Šiaulių aps.) dirbo stikliaus padėjėju, Josefas Milneris (g. 1906 m. vasario 15 d. Šiauliuose), Aronas Noafeldas (g. 1886 m. vasario 14 d. Vokietijoje) dirbo stikliumi statybos treste Šiauliuose, Benesas Voinas (g. 1880 m. kovo 17 d. Šiauliuose) ir kiti. Šiaulių krašte: Gruzdžiuose – stiklius Abrahamas Leizerovičius ir kiti.

Šaltkalviai: Šiauliuose – Jokūbas Beras (g. 1928 m. liepos 7 d.) dirbo šaltkalviu dirbtuvėje Šiauliuose, L. Buchas Stoties g. 11A, Izraelis Cesas (g. 1914 spalio 12 d. Šiauliuose) šaltkalvis, suvirintojas, Chiene Cvikaitė (g. 1923 liepos 10 d. Šiauliuose) dirbo šaltkalve Šiaulių miesto dviračių dirbtuvėje, Abromas Chaimovičius (g. 1904 gegužės 6 d. Šiauliai), Leonas Fogelsonas (g. 1893 balandžio 10 d. Vilniuje) šaltkalvis, Giršas Gameris Višinskio g. 23, Mauša Iserlisas Stoties g. 11, Chaimas Jalovceris (g. 1908 spalio 5 d. Vilniuje) šaltkalvis, mechanikas, B. Kotleras Tilžės g. 238, V. Langis Eimučio g. 28, S. Levio šaltkalvių dirbtuvės Trakų g. 41, J. Locas Kalinausko g. 5, H. Michelovičius H. Vilniaus g. 253 ir kiti.

Šerių ir ašutų rūšiavimo ir valymo dirbtuvės. Žagarėje: Faivelis Gordonas šerių ir ašutų valymo dirbtuvė. Benjaminas Šumanas šerių ir ašutų rūšiavimo dirbtuvė ir kiti.

Tepalų ir žvakių dirbtuvės. Nochumo Grinbergo ir Gerco Berelovičiaus firma Šiauliuose gamino tepalus, žvakes ir sodą (N. Grinbergas, g. 1888 m. Gercas Berelovičius, g. 1889 m.) ir kiti

Vėlyklos: Joniškyje: Judelio Vestermano, Mordchelio Vestermano vėlyklos; Šliomo Kagano vėlykla, Radviliškyje; Abraomo Lemcheno vėlykla Žagarėje ir kiti.

Veltinių (vailokų) dirbtuvės: Šiauliuose: B. Gelcnerio Dvaro g. 77, G. Noiko Tilžės g. 222, I. Pomeranco Stoties g. 16, veltinių dirbtuvė „Sibiras“ Pašto g. 10 ir kt.

Verpyklos: Joselio Perkuso verpykla Lygumuose. Žagarėje: Abraomo Lemcheno Vilniaus g., Mozės Strulio, brolių Kaganų verpykla Panevėžio g. 8, Šeduvoje (įsteigta 1912 m., savininkai Icikas Kaganas g. 1879 m., Erachmielis Kaganas g. 1887 m.) ir kt.

Vinių ir vielos dirbtuvės: Dovydo Grinbergo vinių ir vielos fabrikas Tilžės g. 225, Abraomo Kaco vinių ir vielos dirbtuvė Tilžės g. 114, Jankelio Kaco vinių, vielos, šratų ir grifų dirbtuvė Tilžės g. 72 ((1938 m. reg. įrašas Nr. 223) ir kiti.

Virėjos: Šiauliuose – Ona Faltaitė (g. 1903 m. lapkričio 7 d. Tauragėje), Sara Flaksienė (g. 1918 m. vasario 28 d. Tauragėje), Frida Riva Kanienė (g. 1900 m. balandžio 19 d. Druja) ir kiti.

Virvių dirbtuvės: J. ir E. Azbainių virvių dirbtuvė Eimučio g. 6, B. Abelskio šepečių ir virvių dirbtuvė Venclauskio g. 9, Saulio Abelskio virvių ir pakinktų dirbtuvė Tilžės g. 222 (savininkas Saulis Abelskis, g. 1904 m. Dirbtuvė įregistruota 1938 rugsėjo 7 d.), E. Rochkindo virvių dirbtuvė Trakų g. 18, Z. Udvino virvių dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 27 (savininkas Udvinas Zusmanas, g. 1907 m. liepos 7 d. Rietave) ir kiti.

Žarnų apdirbimo dirbtuvės: Šiauliuose: L. Gorono (Goronas Leiba g. 1887-06-15 Ežerėnuose. Pardavėjas, žarnų apdirbėjas) žarnų apdirbimo dirbtuvė Skerdyklos g. 8 (dar Vilniaus g. 100), B. Šliomo žarnų apdirbimo dirbtuvė „Eksport“ Tilžės g. 52. Šiaulių krašte: Šliomo Bencelio žarnų apdirbimo dirbtuvė Žagarėje ir kiti.

Tarpukariu Šiauliuose dar veikė šios žydų amatininkų įmonės ir dirbtuvės: Leibos Bermano juostų, siūlų fabrikas „Atlantas“ Pagyžių g. 107, M. Birmano ir Ko šilkinių audinių audimo dirbtuvė Varpo g. 5 (dar Stoties g. 2), R. Cikinskienės knatų dirbtuvė „Knatas“ Dvaro g. 47, pilnoji bendrovė „Elegantas“ (iki 1938 m. gegužės 28 d. trikotažų dirbtuvė „Elegant“) Vilniaus g. 152 (įvairių mezginių mezgimo dirbtuvė. Savininkai: Joselovičius Mauša g. 1889 m., Joselovičius Šaja g. 1894), J. Judeikino pieno produktų gamyba Jasinskio g. 16, J. Fainšteino ( Jankelis Fainšteinas Jankelis g. 1890-02-15 Šiauliuose) papuošalų, rūkomų, rašomų dalykų ir biliardo rutulių dirbtuvė „Fainolit“ Varpo g. 39. 1937 m. gruodžio mėn.J. Fainšteinas Šiauliuose atidarė gintaro apdirbimo įmonę („Įdomus mūsų momentas“, 1937 m. gruodžio 31, p. 3).

Dar Šiauliuose buvo Borucho Galperino sacharino, medaus ir sulčių dirbtuvė Dvaro g. 61b, G. Gafanavičiaus klijuotės fabrikas Trakų g. 21, S. Gudinsko ir brolių Gordonų baltų silikatinių plytų dirbtuvė Kauno g. 40a, Leibos Kano šlepečių dirbtuvė Dariaus ir Girėno g. 38, Abraomo Kaplano medaus dirbtuvė Tilžės g. 146, J. Kazelio mezgamų mašinų taisykla Dvaro g. 76, M. Leibavičiaus dirbtuvė Tilžės g. 158 (Mendelis Leibavičius g. 1899 m. spalio 31 d. Šiauliuose), Tanės ir Jokūbo Leizeravičių radijo aparatų, dviračių ir elektros reikmenų prekybos ir remonto dirbtuvė Vilniaus g. 201G. D. Šapiros aulų dirbtuvė Pagyžių g. 125 (Dovydas Šapira g. 1894 m., Šiauliuose), brolių Šapyrų laikrodžių taisymo, juvelyrinė ir graviravimo dirbtuvė – Vilniaus g. 140, F. Šaulinskienės ir S. Bernšteino cinamonų ir pipirų įpakavimo dirbtuvė Vilniaus g. 141, Lipmano Šterno sūrių gamyba Gaisrininkų g. 4, L. Šteimanienės siūlų sukimo dirbtuvė, Jokūbo Tono (Tonas Jokūbas g. 1917 m. liepos 15 d. Kuršėnuose) plaunamos sodos dirbtuvė Vilniaus g. 130, Šijos Treismano geležies dirbinių dirbtuvė Pašto g. 7 (Š. Treismanas g. 1871 m.), D. Tumano garo katilų valymo priemonių dirbtuvė Kaukazo g. 2, Kopelio Udvino (K. Udvinas g. 1891 m. lapkričio 30 d. Telšiuose) indų dirbtuvė „Indas“ Tilžės g. 2, G. Vainerio kalkių deginimo dirbtuvė Pelkės g. 3, Jankelio Volpės linų ir pakulų apdirbimo fabrikas Basanavičiaus g. 114, Iciko Volpės (I. Volpė g. 1906 m. vasario 26 d. Šiauliuose) plunksnų dirbtuvė Venclaukio g. 104, D. Zislienės įvairių juostų dirbtuvė Varpo g. 5 ir kiti

1941-1944 metais vokiečių okupacijos metais, Šiauliuose į vokiečių administracijos įsteigtą getą prievarta buvo suvežti žydų tautybės žmonės, kurių tarpe buvo nemažai amatininkų ir įvairių profesijų specialistai. Jie dirbo Šiaulių mieste ir apskrityje veikiančiuose fabrikuose, įvairiose įmonėse, dirbtuvėse ir darbo stovyklose. Visos dirbtuvės, kurios tiesiogiai neaprūpindavo geto, buvo uždarytos, Buvo paliktos tik batsiuvių, siuvėjų ir cheminės dirbtuvės. Šiaulių geto kaliniai buvo siunčiami į įvairias žydų darbo stovyklas kitose vietovėse. Nuo 1941 m. rudens daugiausia Šiaulių geto žydų buvo įdarbinta Ch. Frenkelio odos ir avalynės fabrike, „Semlin“, „Bato“, „Filato“ ir „Gliukozės“ fabrikuose, Davydovo kailių dirbtuvėje ir kt. Šiaulių mieste buvo įsteigta nauja didelė žydų darbo stovykla prie kariuomenės drabužių įstaigos. 1944 m. kovo mėn. joje dirbo daugiau kaip 800 žydų darbininkų.

Šiaulietei Danutei Venclauskaitei pavyko miesto centre atidaryti keletą dirbtuvių pirštinėms siūti, šepečiams gaminti ir pan. Šiose dirbtuvėse buvo įdarbinamos neturinčios profesijos ar amato žydės. D. Venclauskaitei pavyko gauti dirbtuvėms vermachto tiekėjų statusą. Galimybė dirbti žydėms moterims bent laikinai išgelbėjo gyvybę, nes pirmiausia buvo šaudomi nedarbingi žydai“ (Bubnys A. Šiaulių getas, Vilnius, 2014, p. 61-62).

Šis toli gražu nepilnas Šiaulių krašto žydų amatininkų ir dirbtuvių savininkų sąrašas, kuri galima ir reikia pildyti, tebūnie jų atminimo, kad ir kuklaus, įamžinimas. Šie Šiaulių krašto žydų amatininkai ir pramoninkai kartu su lietuviais, šios srities atstovais, savo darbu ir pasiekimais prisidėjo prie Šiaulių krašto amatų ir pramonės plėtojimo ir klestėjimo, išvedė Šiaulius į vieną iš pirmaujančių tarpukario miestų Lietuvoje, padėjo tvirtus pagrindus plėtoti krašte pramonę, verslus ir amatus.