Žydų amatininkai ir amatai Šiaulių krašte (2)

Bro­lių Ša­pi­ro laik­ro­džių krau­tu­vė ir ju­ve­ly­ri­nė dirb­tu­vė Vil­niaus g. 140. Ša­lia Gir­šo Se­ga­lo­vo ke­pyk­la ir cuk­rai­nė Vil­niaus g. 138. XX a. I pu­sė. Iš P. Ka­mins­ko rin­ki­nio.

Šiaulių apskrities žydai amatininkai ir amatai (XVIII a. – XX a. I pusė)

 

Tarpukariu Šiauliuose klestėjo baldininkai ir baldų dirbtuvės. Mieste nemažai dirbtuvių įkūrė žydai amatininkai ir baldininkai. Moisiejaus Raiko ir Joselio Rodo baldų ir lenktų baldų fabrikas tarpukariu reprezentavo Šiaulių baldų pramonę, nors tuo metu čia veikė ir daugiau mažesnių dirbtuvių. M. Raiko ir J. Rodo dirbtuvė buvo įsikūrusi Rūdės g. 23, be jos dar buvo tų pačių savininkų dirbtuvė Varpo g. 10 (įsteigta 1925 m.), kurioje lakuodavo ir gamindavo minkštus baldus.

Dar Šiauliuose buvo Rachmilio Gutmano baldų dirbtuvė ir prekyba Aušros al. 36, K. Kiršino baldų dirbtuvė Tilžės g. 184, Etel Kvintienės baldų dirbtuvė ir sandėlis Vilniaus g. 136 (dar Stoties g. 2. Registras 1938 m. birželio 17 d. Savininkė Etel Kvintienės (g. 1887 m., Šiauliai, gyv. Rūdės g. 26) baldų dirbtuvė, Abraomo Kvinto baldų dirbtuvė Stoties g. 2 ir kiti. Šiaulių krašte: Šiaulėnuose – baldžius Orelis gamino pasogines spintas, lovas ir kitus baldus ir kiti.

Batų viršpadžių dirbtuvės: Šiauliuose – Juozo Foko batų viršpadžių dirbtuvė Višinskio g. 28, Leizerio Kagano (g. 1914 m. birželio 29 d. Atvyko iš Rygos į Šiaulius 1923 m.) batų viršelių dirbtuvė Rygos g. 18, Ch. Malico viršutinių batų dirbtuvė Dvaro g. 72. Šiaulių krašte: Žagarėje – Icikas Kanas, Rapoportas batų viršelių siuvėjai.

Šiauliuose ir krašte buvo nemažai dirbtuvių, susijusių su statybinėmis medžiagomis, chemijos, dažų ir tepalų pramone. Cemento dirbtuvės: Leichinienės cemento dirbinių dirbtuvė Arklių rinka 9 ir kt.

Chemijos, dažų ir tepalų dirbtuvės: Lietuvos dažų fabrikas „Star“ (savininkas C. Dvelaickis g. 1873 sausio 27 d. Tel-Avive) Pagyžių g. 99b), Nochumo Grinbergo ratams tepalų dirbtuvė „Liūtas“ Žaliūkių g. 4, Nochumo Grinbergo ir Gerco Berelovičiaus (dar Ch. Fridmanas) pilnosios bendrovės tepalų ratams, muilo, žvakių ir sodos dirbtuvė Kauno g. 6 (Nochumas Grinbergas s g. 1888, Šiauliai, gyv. Dariaus ir Girėno g. 46, Gercas Berelovičius, g. 1889 m., gyv. Šiauliai, Vilniaus g. 64. Įmonė įregistruota 1938 m. gegužės 24 d.), Saulio Gordono ir Artūro Rolapo chemijos, lako ir tepalų dirbtuvė Kauno 17, Kuselio Kolmano ir Leizerio Epelio cheminio lako dirbtuvė Tilžės g. 74 (K. Kolmanas g. 1895 m. sausio 23 d., Epelis Leizeris g. 1891 m. gruodžio 13 d.), Jankelio Šapiro miltų, mielių prekyba ir cheminė dirbtuvė „Sigro“ (J. Šapiro g. 1891 m. Registras 1938 m. gruodžio 9 d.) Vilniaus g. 211, Samuelio Šliomovičiaus (g. 1879 m. vasario 28 d. pajūris) tepalo dirbtuvė Ch. Zivo ir Ko muilo ir tepalų fabrikas (įsteigtas 1879 m.) Stoties g. 25 ir kiti.

Dažyklos ir valyklos: Šiauliuose: A. Centero cheminės valyklos dažykla ir skalbykla Vilniaus g., A. Polinauskio cheminė dažykla ir valykla Pakluonių g. 58 (įkurta 1891 m.), Ch. ir Z. Puldės dažykla Vilniaus g. 177, Hermano Salmino vilnų verpykla ir dažykla Dvaro g. 120, Samuelio Šachmundo (g. 1880 m. sausio 11 d. Vilniuje) dažymo dirbtuvė Dvaro g. 92. Šiaulių krašte: Joniškyje -Judelio Vestermano, Mordchelio Vestermano dažyklos; Abramo Lemcheno dažykla Žagarėje ir kt.

Dažytojai: Šiauliuose – Elija Abelsonas (g. 1904 m. gruodžio 26 d. Vilniuje), V. Albrechtas Ginkūnų g. 19, Faivušas Baravykas Tilžės g. 164 (g. 1892 m. rugpjūčio 10 d. Šiauliuose), Senderis Beršteinas (g. 1911 m. gegužės 5 d. Karčiuose) dažytojas, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo dažykloje Šiauliuose, Elifošius Bliumas (g. 1884 m. spalio 9 d. Tauragėje) dažytojas, vokiečių okupacijos metais dirbo dažykloje Šiauliuose, Abromas Einhornas (g. 1887 m. lapkričio 16 d. Balstogėje, Lenkija), M. Fainšteinas ir A. Movšovičius (dar Izraelis Movšovičius g. 1894 m. kovo 5 d. Šiluvoje, dažytojas) Šaltinių g. 5, Ilija Flaksas (g. 1900 m. balandžio 11 d. Šiauliuose), Berelis Genendė (g. 1925 m. gegužės 18 d. Tauragėje) dažytojas, Markusas Lipšicas (g. 1899 m. sausio 7 d. Šiauliuose) vokiečių okupacijos metais dirbo dažytoju Šiaulių miesto savivaldybės butų biure, Mauša Lipšicas (g. 1923 gegužės 1 d. Šiauliuose) vokiečių okupacijos metais dirbo dažytoju Šiaulių miesto savivaldybėje, Icikas Markas (g. 1896 m. sausio 12 d.), Jokūbas Ovičius (g. 1925 m. birželio 27 d. Tauragėje) dažytojas, Volfas Reznikas (g. 1905 m. Šaukėnuose) medžiagų dažytojas, dirbo Salmano cheminėje dažykloje, Sara Reznikienė (g. 1905 m. gruodžio 23 d. Kražiuose) dirbo Salmano cheminėje dažykloje ir valykloje, Bronė Rubinšteinienė (g. 1910 m. birželio 10 d. Radviliškyje), M. Šusteris Vilniaus g. 158, Jeine Voinas (g. 1909 m. balandžio 20 d. Šiauliuose), Jankelis Volkas (g. 1911 m. lapkričio 14 d. Šiauliuose) ir kt.

Elektromechanikai ir elektrotechnikai: Icikas Brintas (g. 1928 liepos 28 d. Šiauliuose) elektrotechnikas, Šlioma Brintas (g. 1929 birželio 15 d. Šiauliuose) elektrotechnikas, Mozė Chanė Dvaro g. 42, Chaimas Charcakas (g. 1918 liepos 19 Rovne) elektromonteris, Zalmonas Dubčanskis (g. 1907 gruodžio 13 d. Rumšiškėse) elektrotechnikas, Beras Kacevas (g. 1921 gruodžio 13 d. Raseiniuose) elektromonteris, Chackelis Karpulis (g. 1922 birželio 7 d. Kaune) elektromonteris, Faivelis Krotenbergas (g. 1921 sausio 17 d. Polocke, Lenkija) elektromonteris, Giršas Levitanas (g. 1921 rugpjūčio 10 d. Linkuvoje) elektromonteris, Elija Pogromanskis (g. 1925 liepos 1 d. Tauragėje) elektrotechnikas, Leiba Šapiro (g. 1923 gegužės 25 d. Šiauliuose) elektromonteris, Ruvelis Ševelovičius (g. 1915 gruodžio 28 d. Varniuose) elektromechanikas, Berelis Šilianskis (g. 1924 m. kovo 8 d. Šiauliuose), Grigorijus Šulkinas (g. 1919 m. rugsėjo 27 d. Liepojoje, Latvijoje) elektrotechnikas ir kt.

Šiauliuose ir krašte buvo gausus būrys žydų fotografų, kurių daugelis turėjo įsisteigę fotoatelje, kur miestiečiams ir aplinkinių miestelių gyventojams buvo teikiamos fotografavimo paslaugos. Šiauliuose buvo Bero Abramavičiaus fotoateljė (veikė 1911-1914 ir 1918-1931 m.) Tilžės g. 150 (dar Vilniaus g. 213), Jankelio Giršos Arnsono (nuo 1884 iki 1914 m.), M. Bako fotoateljė Vilniaus g. 217 (veikė nuo 1933 iki 1940 m.), A. Blecherio fotoatelje Vilniaus g. 4, Giršos Chabaso (1874-1884 m.), Mordchelio Chotimlianskio fotoateljė Vilniaus g. 166 (veikė nuo 1933 iki 1941 m.), Abelio Giršos Chackelio Eidelšteino fotoateljė (pirmoji fotoateljė Šiauliuose, veikė nuo 1863 iki 1865 m.), Girša Beras Feldmanas (nuo 1893 iki 1898 m. Turėjo Kauno gubernatoriaus 1893 m. liepos 20 d. išduotą leidimą Nr. 843 fotografuoti Šiauliuose bei teisės vykti kitur), M. Fligelio ir B. Faivušo fotoatelje „Progres“ Vilniaus g. 154 (veikė nuo 1938 iki 1941 m.), Govšos Glezerio fotoateljė (dirbo 1865-1867 ir 1872-1873 m.), M. Gutmano fotoateljė Tilžės g. 135 (veikė nuo 1931 iki 1940 m.), Joselis Kaganas fotografas ( (dirbo Šiauliuose nuo 1897 iki 1898 m.), Mejer Kanas Lauko g. 26, Mortchelio Karpeso (dar Karpes) fotoateljė (veikė nuo 1864 iki 1874 m.), Faivušo Moisiejaus Lunco (veikė nuo 1867 iki 1868 m.), Iciko Keslerio (nuo 1870 iki 1877 m.), Šero Pinchuso fotoateljė „Modern“ Vilniaus g. 176, Giršo Rivkindo (G. Rivkindas g. 1909 m. birželio 31 d. Šiauliuose) fotoateljė „Buduar“ Dariaus ir Girėno g. 48 (veikė nuo 1934 iki 1941 m.), Makso (dar Morducho) Rubinšteino Vilniaus g. 193 (veikė su pertraukomis nuo 1909 m. iki 1941 m.), Chanono Rubinšteino fotoateljė Vilniaus g. 193 (1940 m.), fotografas Augustas Špengleris Kauno g. 47, R. Šreiberio fotoateljė Tilžės g. 119, B. Tydmanas Pašto g. 7, Sošanos Zaksaitės fotoateljė Vilniaus g. 166 (ji buvo pirmoji moteris profesionali fotografė Šiauliuose. Dirbo nuo 1930 iki 1931 m. 1931 m. ištekėjo už tautiečio Rabani ir su vyru išvyko gyventi į Izraelį), Chaimo Izraelio Zakso fotoateljė Pašto g. 7 (Fotoateljė veikė nuo 1901 iki 1914 ir nuo 1922 iki 1932 m. 1932 m. išvyko gyventi į Izraelį) ir kiti.

Šiaulių krašte: Gruzdžiuose – Isakas Aronštomas (pirmasis miestelio fotografas, 1903 m. įvardytas Gruzdžių taupomosios kasos narių sąraše), Joniškyje – Jankelio Fišerio (dar Fišeras) fotoateljė Šiaulių g. 5 (dar Šiaulių g. 9 veikė nuo 1923 iki 1941 m.), Joniškyje gyveno ir fotografais dirbo Abramas Šapočnikas ir Chaja Goldmanytė Kelmėje – dirbo fotografas V. Giršovičius, buvo Lazario Danino fotoateljė Tauragės g. 41 (apie 1940 m.), Linkuvoje – fotografė L. Milchaitė (dirbo nuo 1930 iki 1940 m.), Mažeikiuose – Hirša Gurvičius (dirbo nuo 1920 iki 1935 m.), Radviliškyje – Judelio-Joselio Libermano fotoateljė Šeduvos g. 16, Gutmano Libermano fotoateljė Maironio g. 20, A. Š. Buršteino fotoateljė Šeduvos g. 3 (vėliau Dariaus ir Girėno g. 4), Šeduvoje – Leiba Cyganas XX a. pr., Žagarėje: Šmuelis (arba Samuelis) Ščiupakas (apie 1895 m. iki 1914 m.). Apie 1903 m. iki 1928 m. Žagarėje, Turgaus g. 33 (vėliau Turgavietės 17) savo fotosaloną turėjo žydų tautybės fotografas V. Sabselbanis, apie 1934-1936 m. Pakalnės g. 4 dirbo fotografė H. Zauberblatienė, apie 1936 m. fotografė Sorė Elkonaitė; Žeimelyje – fotografas T. Geras ir kiti.

Daug žydų amatininkų Šiauliuose ir krašte buvo susiję su odų pramone ir apdirbimu. Tai aulininkai, batsiuviai, batų viršpadžių dirbėjai, garboriai, kailiadirbiai, kailininkai, kurpiai, įvairūs odininkai, odų išdirbėjai. Jie apdirbdavo žalias odas gamino ir taisė avalynę ir kt.

Tarpukariu Šiauliuose buvo nemažai šių amatininkų: Mejeris Amaleris (g. 1902 m. balandžio 15 d. Šiauliuose) odų meistras, vokiečių okupacijos laikotarpiu odų fabrike Nr. 5 Šiauliuose, Bencelis Chinesas (g. 1888 m. spalio 7 d. Židikuose, Mažeikių r.), Aronas Cesas (g. 1869 m. vasario 1 d. Ukmergėje), Leiba Donskis (g. 1903 m. lapkričio 10 d. Šiauliuose), Mauša Faivušas (g. 1896 m. sausio 23 d. Šiauliuose) odos rūšiuotojas, Šmuelis Kacas (g. 1916 m. rugsėjo 7 d. Lygumuose, Šiaulių aps.) odų žinovas, dirbo odų fabrike Šiauliuose, Faivelis Kačelnikas (g. 1880 m. birželio 15 d. Mikališkėse, Vilniaus aps.) odų rūšiuotojas, dirbo odų meistru odų fabrike Šiauliuose, Dovidas Kaganas (g. 1903 m. spalio 20 d. Skuode) odininkas, dirbo odos išdirbinių dirbtuvėje, Paula Kaganienė (g. 1908 m. vasario 10 d. Šilutėje) dirbo odos išdirbinių dirbtuvėje Šiauliuose, Joselis Kamenecas (g. 1883 m. sausio 7 d. Šiauliuose), Zelmanas Kapeliušas (g. 1895 m. kovo 1 d. Šiauliuose) Rachilė Kapeliušaitė (g. 1921 m. gegužės 20 d. Charkove, Ukraina) odos pripjovėja, Gita Kleckytė (g. 1913 m. Šiauliuose) dodos rūšiuotoja, dirbo odų fabrike Šiauliuose, Chaimas Poslovas (g. 1901 m. vasario 10 d. Jonavoje), Šaja Kanas (g. 1887 m. balandžio 30 d. Palangoje) odų dirbtuvės meistras, vokiečių okupacijos metais dirbo Šiaulių geto odų dirbtuvėje, Zundelis Kibutas (g. 1899 m. gegužės 6 d. Viduklėje, Raseinių aps.) odininkas, Rafaelis Levitas (g. 1888 m. gruodžio 1 d. Anykščiuose, Utenos aps.) dirbo odų fabrike, Rachmielis Levitas (g. 1926 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdoje) dirbo odų fabrike Šiauliuose, Michlė Levitienė (g. 1885 m. birželio 6 d. Dusetos, Zarasų aps.) dirbo odų darbininke Šiaulių geto odų dirbtuvėje, Leiba Lipšicas (g. 1905 m. sausio 17 d. Šiauliuose) odos pripjovėjas, Morduchas Lurje (g. 1898 m. spalio 15 d. Šiauliuose) odų rūšiuotojas, Girša Elijas Mordelis (g. 1886 m. sausio 6 d. Pagiriuose) odos technikas, dirbo odų fabrike, Geršonas Šapiro (g. 1907 m. vasario 20 d. Tauragėje) odų meistras, dirbo odų fabrike Šiauliuose, Girša Šapiro (g. 1894 m. rugpjūčio 7 d. Tauragėje) odų technikas, dirbo odų dirbtuvėje Šiauliuose, Chaimas Leiba Šeskinas (g. 1880 m. rugsėjo 20 d. Alūkšta, Latvija) odos rūšiuotojas, dirbo odų fabrike Šiauliuose,Leja Šilianskienė (g. 1896 m. balandžio 3 d. Šiluvoje, Raseinių aps.), Aronas Vainbergas (g. 1898 m. liepos 8 d. Šiauliuose) odos rūšiuotojas, Geršas Zamatišikas (g. 1915 m. vasario 6 d. Pakruojyje), Basė Zelikovičiūtė (g. 1916 m. vasario 27 d. Pikeliuose) odos pripjovėja, dirbo odos išdirbinių dirbtuvėje ir kiti.

Šiaulių krašte: Šiaulėnuose – Fridlendo odų, kailių dirbtuvė (dar vadinama „Garbarnė“) įkurta XX a. pradžioje.

Gazuoto vandens dirbtuvės: Šiauliuose: Ch. Bajoro gazuoto vandens dirbtuvė Vilniaus g. 92. Šiaulių krašte: Joniškyje – Icikas Bromo, Abelio Golombo gazuoto vandens dirbtuvės; Kuršėnuose: Abramo Mulerio, M. Rubino gazuoto vandens dirbtuvės; E. Šuro gazuoto vandens dirbtuvė Žagarėje.

Iškabų ir rėmų dirbtuvės: Abromo Šachmundo iškabų dirbtuvė Dvaro g. 92, Mendelio Šusterio (M. Šusteris g. 1908 m. vasario 4 d. Utenoje) dirbtuvė Varpo g. 14 (įsteigta 1920 m.) Joje buvo daromos iškabos ant namų sienų, stiklo, metalo, medienos.

Kailininkai ir kailių dirbtuvės: Šiauliuose – Vulfas Aronovičius (g. 1899 m. lapkričio 10 d. Lomža, Lenkija) kailių specialistas, dirbo odų fabrike Šiauliuose, Chaja Beraitė (g. 1922 m. birželio 17 d. Šiauliuose kailininkė, dirbo odų apdirbimo fabrike Šiauliuose, Vulfas Beras (g. 1885 m. gegužės 7 d.) Šiauliuose) kailininkas turėjo dirbtuvę Vilniaus g. 207, vokiečių okupacijos metais dirbo odų fabrike Šiauliuose, Chaimas Davidovas (g. 1903 m. balandžio 27 d. Židikuose, Mažeikių r.), Giršo Davidovo (g. 1895 m. vasario 15 d. Užventyje) kailių dirbėjas, turėjo kailių dirbtuvė Vilniaus g. 66, vokiečių okupacijos metais dirbo odų fabrike Šiauliuose, Motelis Fainšteinas (g. 1891 m. balandžio 14 d. Vilniaus aps., Drujoje) kailininkas, turėjo dirbtuvę Vilniaus g. 182, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo Šiauliuose, Ch. Frenkelio fabrike, J. Javelio ir G. Gafanavičiaus senų kailių apdirbimo dirbtuvė Trakų g. 2, Leiba Krikštanskis Trakų g. 35 (g. 1890 m. vasario 8 d. Merečių k. Kauno aps.) kailininkas, dirbo Ch. Frenkelio odų fabrike, Šiauliuose, Michelis Levinas (g. 1901 m. vasario 15 d. Vilniuje) kailininkas, turėjo kailių siuvykla Trakų g. 20, vokiečių okupacijos metais dirbo odų fabrike Nr. 5, Šiauliuose, Beilė Rabinavičienė (g. 1914 m. gegužės 12 d. Šeduvoje) kailininkė, turėjo dirbtuvę Vilniaus g. 161 ir kt.

Kailiadirbiai ir odų išdirbėjai: Šiauliuose – Naumo Bakštanskio kailių išdirbimas ir dažymas „Lietkail“ Vilniaus g. 169, Golda Davidovičienė (g. 1905 m. gegužės 8 d. Gardine) kailių išdirbėja, dirbo odų fabrike Šiauliuose, Zeida Goldbergienė (g. 1915 m. gruodžio 10 d. Nemakščiuose) kailių darbininkė, Maušas Kaplanas (g. 1872 m. spalio 5 d. Ukmergėje) kailių falcuotojas, dirbo odų fabrike, Judita Kleckytė (g. 1916 m. Polocke, Rusija) dirbo kailių išdirbėja odų fabrike, Leiba Lipšicas (g. 1925 m. liepos 17 d. Rygoje, Latvija) kailių išdirbėjas, dirbo odų fabrike Šiauliuose, Dobra Udvinienė (g. 1895 m. liepos 26 d. Kelmėje) kailių išdirbinėtoja, dirbo Frenkelio odų fabrike ir kiti.

Šiaulių krašte: Užventyje – Šliomo Čino kailių dirbtuvė. Gruzdžiuose veikė Maušo Bero odų dirbtuvė, arklių, kiaulių odas išdirbdavo Geršonas, turėjęs dirbtuvę (garbarnę), Žagarėje – Leiba Vulfovičius kailiadirbis ir kt.

Kalkių degėjai ir kalkių degimas. 1940 m. Šiauliuose buvo viena kalkių degintojo Giršo Vainero (g. 1872 m. kovo 20 d. Grinkiškyje) kalkių deginimo dirbtuvė Pelkės g. 3. Šiaulių krašte: Pakruojyje – Iršo Šinkmano skalynas, degė kalkes.

Kalviai ir kalvės: Abelio ir Iciko Fridmanų kalvė Gytarių g. 4 (Abelis Fridmanas g. 1931 m. vasario 3 d. Šiauliuose. Icikas Fridmanas (g. 1893 m. gegužės 12 d. Šiauliuose) kalvis, vokiečių okupacijos metais dirbo Šiaulių miesto valdybos mechaninėse dirbtuvėse, kalvis Faivušas Noikas (g. 1922 m. lapkričio 25 d. Bazilionuose) kalvis, Giršas Ovsejovičius (g. 1894 m. Kražiuose) kalvis, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo kalvėje ir kt

Karšyklos. Šiaulių krašte: Šeinės Kleinienės karšykla Kurtuvėnų vls. Makarijos k.; Šliomo Kagano karšykla Radviliškio valsč. Pakruojo k.; Mendelio Fridlenderio karšykla Šiaulėnuose; Geršono Kelmano karšykla Užventyje; Nachemijos Zakso karšykla Vaiguvoje ir kt.

Kartonažo darbuotojai ir kartonažo dirbtuvės: Rachilė Aksterienė (g. 1909 m. gegužės 27 d. Kaune) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo geto kartonažo dirbtuvėje, Paulina Cigelienė (g. 1902 m. kovo 5 d. Tauragėje) lipdytoja, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose, Gita Cukermanaitė (g. 1910 m. kovo 8 d. Vilniuje) kartonažo darbų amatininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose, Chanė Fišienė (g. 1900 m. spalio 6 d. Tauragėje) vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose, Zislė Flaumanienė (g. 1908 m. gegužės 10 d. Raseiniuose) kartonažo meistrė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje, Faivelis Firmanas (g. 1908 m. gruodžio 15 d. Varšuva, Lenkija) kartonažo darbuotojas, Libė Kacienė (g. 1892 m. Rokiškyje) kartonažo meistrė, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo geto kartonažo dirbtuvėje, Raisa Karpelytė (g. 1899 m. kovo 6 d. Šiauliuose) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo fabrike, Abromas Kopelis (g. 1908 m. Šiauliuose) kartonažo specialistas, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose, Mera Kromaitė (g. 1923 m. birželio 15 d. Užventyje) vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo kartonažo dirbtuvėje, Reveka Gofenbergaitė (g. 1910 m. vasario 10 d. Pasvalyje) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo fabrike Šiauliuose, Chaja Gurevičienė (g. 1902 m. spalio 12 d. Šeduvoje) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo geto kartonažo dirbtuvėje, Josifas Levinsonas (g. 1892 m. spalio 5 d. Vilniuje) kartonažo meistras, Rachile Lipšicienė (g. 1903 m. Baisogala) vokiečių okupacijos metais dirbo geto kartonažo dirbtuvėje, Eida Melcnerienė (g. 1918 m. balandžio 15 d. Žagarėje) kartono dirbėja, Riva Mendelsonienė (g. 1904 m. liepos 28 d. Šiauliai) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose, Zinaida Rabinavičienė (g. 1904 m. vasario 23 d. Peterburge) kartonažo amatininkė, vokiečių okupacijos laikotarpiu dirbo Šiauliuose kartonažo dirbtuvėje, Feigė Rodaitė (g. 1908 m. Šiauliuose) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose, Malka Šeraitė (g. 1921 m. rugsėjo 18 d. Šiauliuose) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje, Feiga Urbaitelytė (g. 1922 m. rugpjūčio 16 d. Gureve, Lenkija) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo fabrike, Beilė Žurnamierienė (g. 1915 m. sausio 10 d. Šiauliuose) kartonažo darbininkė, vokiečių okupacijos metais dirbo kartonažo dirbtuvėje Šiauliuose ir kiti.

Kavos ir salyklos dirbtuvės: Saros Blankienės ir Leizerio Volpės (g. 1903 m. Šiauliai, gyv. Tilžės g. 14) salyklos dirbtuvė Tilžės g. 72, Kalmano Kantoro salyklos ir kavos dirbtuvė Tremtinių g. 4, Joselio Rabinavičiaus kavos ir cikorijos dirbtuvė „Renome“ Kužių g. 3 ir kiti.

Kepėjai/os: Šiauliuose: Chaja Fridmanienė (g. 1903 m. rugsėjo 3 d. Rietave), Mina Grodzenskienė (g. 1890 m. vasario 5 d. Vilniuje), Bencelis Kacas (g. 1900 m. birželio 4 d. Kamajai, Švenčionių aps.), Jakobas Izaakas (g. 1879 m. sausio 15 d. Kalviškėse, Klaipėdos apskr.), Mina Liubavičienė (g. 1908 m. kovo 5 d. Šiauliuose), Zalmonas Liubavičius (g. 1911 m. gegužės 26 d. Panevėžyje) kepėjas, vokiečių okupacijos metais dirbo kepykloje Šiauliuose, Lėja Smiltnerienė (g. 1893 m. gruodžio 15 d. Tauragėje), Roza Šadovienė (g. 1898 m. vasario 15 d. Rietave, Telšių aps.), Eta Šteinaitė (g. 1896 m. kovo 6 d. Šiauliuose) ir kiti.