„Tegyvuoja teatras“ Joniškyje

Nuotrauka iš dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo
Vita Vadoklytė po apdovanojimo. Iš kairės: Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos viceprezidentė Auksė Antulienė su laureate Vita Vadoklytė. Už jų stovi: dr. Aldona Vasiliauskienė, Skapiškio teatro „Stebulė“ aktorius Ričardas Balabonas, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Skapiškio teatro „Stebulė“ aktoriai: Gražina Gūrienė, Vaidas Šlapelis ir Žydrūnas Petuchovas.
Jau penkiolika metų Lietuvoje vyksta įspūdingi renginiai: nuo 2006 m. kasmet vis kitose vietose rengiami „Tegyvuoja teatras“ apdovanojimai. Tokios šventės jau vyko Rokiškyje, Šiauliuose, Telšiuose, Tauragėje, Klaipėdoje, Jonavoje, Zarasuose, Alytuje, Utenoje, Anykščiuose, Priekulėje, Molėtuose, Varėnoje, Pasvalio r. Pajiešmeniuose. Jie iš visų Lietuvos regionų sukviečia mėgėjų teatrų vadovus, režisierius, aktorius, teatro pedagogus. Visuomenei pristatomi kūrybiškiausi, ryškiausi mėgėjų teatro kūrėjai, atlikėjai, režisieriai – jiems įteikiami diplomai, o laureatams prestižiniai apdovanojimai – statulėles „Tegyvuoja teatras“. Lietuvos mėgėjų teatro kūrėjams jau įteikti 745 diplomai ir 154 statulėlės.

Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“ didžiausia šventė – kasmet įprastai vyksta kovo 27-ąją, tarptautinę Teatro dieną, tačiau šiemet, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, perkelta į birželio pabaigą.

2021 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“ vyko birželio 27 d. Joniškio kultūros centre, šventiškai ir skoningai išpuoštoje salėje. Labai apgalvotai, nuotaikingai, remdamiesi garsių meno žmonių citatomis, renginį vedė Nomeda Bėčiūtė su Andriumi Petkausku.

Buvo nominuoti ryškiausi 25-osios Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventės „Atspindžiai“ spektakliai, pagerbti mėgėjų teatro kūrėjai iš 39 teatrų, įteikti Kazimieros Kymantaitės vardo apdovanojimai. Be to, šventę vainikavo ypatingi apdovanojimai: „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“ –Vitai Vadoklytei (Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatrų „Stebulė“ ir „Ku-kū“ įkūrėja, vadovė ir režisierė) ir „Aukso Paukštė“ – „už nuopelnus tautinei kultūrai“ teatro pedagogui, režisieriui prof. Petrui Bielskiui (pastarasis į renginį negalėjo atvykti – jam apdovanojimas bus pristatytas į Klaipėdą).

Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo narys Liudas Jonaitis, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos (LMTS) prezidentė Vita Vadoklytė.

Lietuvos mėgėjų teatrai, minintys jubiliejus

LMTS prezidentė su vicprezidente įteikė Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos dovanėles 6 teatrams, 2021 m. minintiems kūrybinės veiklos jubiliejus:

Mažeikių Juozo Vaičkaus Skrajojamajam teatrui 2020 m. minėjusiam dešimtmetį, o šiemet 10 metų nuo pirmųjų organizuotų ,,Skrajonių“, skirtų Juozo Vaičkaus atminimui;

Priekulės Ernsto Vicherto vardo teatrui – 18;

Trakų Karališkajam teatrui – 30;

Kupiškio KC Skapiškio padalinio teatrui „Stebulė“ – 30;

Kauno Kazio Binkio teatrui – 85;

Joniškio vaikų ir jaunimo teatrui „Bendraamžiai“ – 35. Prieš 35 metus – 1986 m. balandžio 9 d. Kultūros ministro įsakymų Joniškio vaikų ir jaunimo teatrinei studijai buvo suteiktas Vaikų liaudies teatro statusas, du etatai ir vardas „Bendraamžiai“ (tai buvo ketvirtas vaikų liaudies teatras Lietuvoje – tuo metu dar buvo Vilniuje, Kaune ir Kretingoje).

Nominacijos ir laureatai

Į Lietuvos mėgėjų teatro šventės nominacijas pretendavo 71 teatralas. Skelbiamos nominacijos:

„Ryškiausias muzikinis, garsinis spektaklio sprendimas“ (5 nominantai – statulėlė įteikta kompozitoriui Raimundui Tarvydui už Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro „Braižas“ spektaklio Birutės Pūkelevičiūtės „Rauda“ muziką. Režisierė Jolanta Šimaitienė);

„Ryškiausia spektaklio scenografija“ (8 nominantai – statulėlė skirta dailininkams Lolitai Rūgytei ir Romualdui Drazdauskui už Šakių kultūros centro Zanavykų teatro spektaklio „Kapinėse“ Antono Čechovo apsakymo motyvais scenografiją. Režisierė Gražina Guzovijienė);

„Ryškiausias antro plano vaidmuo“ (5 nominantai – statulėlė skirta Palangos „Grubiojo“ teatro spektaklio „Tanato viešbutis“ aktoriui Ramūnui Dzimidui už kontrolieriaus, vairuotojo, kelnerio, viešbučio patarnautojo vaidmenis. Režisierius Virginijus Milinis);

„Ryškiausias spektaklio scenarijus, inscenizacija“ (7 nominantai – statulėlė įteikta režisierei Jurgai Švagždienei už Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatro spektaklio „Kaip visi žmonės“ scenarijų);

„Ryškiausias moters vaidmuo“ (10 nominančių – statulėlė įteikta Trakų Karališkojo teatro spektaklio Aleksandro Fromo-Gužučio „Gudri našlė“ aktorei Irenai Jocienei už Našlės vaidmenį. Režisierė Justina Bendinskytė);

„Ryškiausias vyro vaidmuo“ (10 nominantų – laureato vardą pelnė aktorius Donatas Žilinskas už jaunojo Vaižganto vaidmenį Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklyje Kosto Ostrausko „Vaižgantas“. Režisierius Donatas Žilinskas);

„Ryškiausias aktorių ansamblis“ (7 nominantai – laimėjo Joniškio kultūros centro teatro „Žiburys“ aktoriai už spektaklį „Vedybos“ pagal Nikolajų Gogolį. Režisierė Violeta Tuomaitė);

„Ryškiausias debiutas“ (6 nominantai – laureato vardą pelnė režisierė Marta Dangilė Palmaitytė-Zubkova už Gedimino Šimkaus teatro „Artyn“ spektaklį Daivos Čepauskaitės „Musė“);

ir devintoji nominacija – „Ryškiausias režisieriaus darbas“ (12 nominantų – laureato vardą pelnė Laimutė Pocevičienė už Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Spalvotų guzikėlių rožončius“ pagal Žemaičių grožinės literatūros antologiją režisūrą).

Dešimtosios nominacijos „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“ laureatė – režisierė Vita Vadoklytė, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatrų „Stebulė“, „Ku-kū“ vadovė ir režisierė.

Visi nominantai buvo pakviesti į sceną, jiems įteikti diplomai, o laureatams – dar ir statulėlės „Tegyvuoja teatras“.

Įspūdingai įneštą voką ir jame įrašytą kiekvienos nominacijos laureatą skelbė: Joniškio kultūros centro direktorė Gerda Gudinaitė, teatro pedagogė Elena Savukynaitė, Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius, Kelmės mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas, Seimo narys Liudas Jonaitis, Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos (LMTS) prezidentė Vita Vadoklytė, aktorius Linas Barauskas, LMTS viceprezidentė Auksė Antulienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatrų specialistas Ramūnas Abukevičius. Laureatams įteikus statulėles „Tegyvuoja teatras“, kiekvienas apdovanotasis tarė džiaugsmingą padėkos žodį.

Kazimieros Kymantaitės vardo apdovanojimai

Nuo 2007 m. teikiami aktorės, režisierės Kazimieros Kymantaitės vardo apdovanojimai, kuriuos įsteigė organizacija „Kultūros eksperimentai“. Nuo 2016 m. juos perėmė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, įsikūręs Kuršėnuose.

2021 m. K. Kymantaitės vardo apdovanojimą už ilgametę kūrybinę veiklą, nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą, originalius dramos kūrinius gavo Telšių Žemaitės dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičienė. K. Kymantaitės vardo diplomus pelnė Varėnos r. Matuizų kultūros centro mėgėjų teatro „Giraitė“ režisierė Irena Čeplikienė ir Panevėžio r. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatro režisierė Jurga Švagždienė.

Vitos Vadoklytės apdovanojimas

Į sceną pakviečiama „Tegyvuoja teatras“ šventės koordinatorė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatrų specialistė Irena Maciulevičienė. Pasidžiaugusi, kad istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė pateikė labai išsamų, susistemintą Vitos Vadoklytės gyvenimo ir veiklos aprašymą ir rekomendaciją, šventės dalyviams pristatė svarbiausias jos veiklos kryptis, paskelbdama, kad 10-oji nominacija „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“ –už viso gyvenimo atliktus darbus pirmąsyk skiriama Vitai Vadoklytei.

Įteikus Vitai aukščiausią apdovanojimą – statulėlę „Tegyvuoja teatras“, laureatė visiems dėkojo už jos veiklos įvertinimą ir įteiktą apdovanojimą – statulėlę „Tegyvuoja teatras“, dėkojo abiejų Skapiškio teatrų „Stebulė“ ir „Ku-kū“ aktoriams, kurie ją supranta ir kartu su ja – režisiere – neriasi į naujus kūrybinius ieškojimus. Džiaugėsi, kad šis apdovanojimas įteiktas ne kur kitur, o Joniškyje, kuris jai yra labai brangus ir svarbus – čia 1990 m. buvo pastatytas jos diplominis spektaklis – Vydūno „Pasiilgimas“. Tad iš čia kilo jos režisūrinis kelias, atvedęs į nūdieną. Tad ji su jauduliu sugrįžo į Joniškį. Laureatė visiems, nepaisant jokių trukdžių, linkėjo neišsenkančios kūrybinės minties ir neblėstančios veiklos.

Į sceną pakilo teatralai skapiškėnai ir atvykusieji jos pasveikinti.

Laureatę sveikino kraštiečiai: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vardu Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Skapiškio teatro „Stebulė“ aktorių grupelė. Dr. Aldona Vasiliauskienė, įteikdama Ukrainoje lietuvių ir ukrainiečių kalbomis 2021 m. išleistą mokslo studiją „LIETUVA – UKRAINA: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ kalbėjo, kad šioje 1112 psl. knygoje vietos skirta ir Vitos Vadoklytės veiklai, jos ryšiams su ukrainiečių menininkais. Tad Vita žinoma ir Ukrainos teatralams.

Šventėje muzikinius bei teatrinius intarpus atliko teatras „Žiburys“ (režisierė Violeta Tuomaitė), jaunimo ir vaikų teatras „Bendraamžiai“, Deimantė Kulyčienė, gimnastė Viktorija Jociūtė, dainininkė Nomeda Bėčiūtė, Jolanta Gižienė, koncertinį numerį atliko Aistė Tuminaitė – Orlauskė ir Jolita Gubevičiūtė, žavėjo devynios sporto centro šokėjos.

Džiugu, kad tylos minute buvo pagerbti iškeliavusieji į Amžinybę.Renginio vedėjų pakviesti į sceną pakyla Joniškio ir Kretingos rajonų merai. Šventės vėliavą joniškiečiai perduoda Kretingos rajono atstovams, kurie 2022 m. teatralus draugėn sukvies į 17-ąją „Tegyvuoja teatras“ šventę.