Šiaulių žemaičiai mini Simono Daukanto 230-ąsias metines

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ vadovė Silvija Baranauskienė ir ekslibrisų kolekcijos savininkas Jonas Nekrašius.

Lapkričio 23 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijos mažojoje galerijoje atidaryta Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Simonas Daukantas knygos ženkluose“.

Parodoje eksponuojami ekslibrisai iš teisininko, kultūrologo, kraštotyrininko Jono Nekrašiaus asmeninės kolekcijos. Ekslibrisų kolekciją apie S. Daukantą (1793–1864) papildo atvirukai, fotoatvirukai, fotografijos iš šiauliečio kolekcininko Petro Kaminsko kolekcijos.

Parodos atidaryme kalbėjo Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ vadovė Silvija Baranauskienė, kolekcijos savininkas J. Nekrašius, kalbininkas dr. Juozas Pabrėža. Renginyje daugiausia buvo kalbama žemaitiškai.

Paroda „Simonas Daukantas knygos ženkluose“ mokykloje veiks iki gruodžio 22 dienos.

Gruodžio 2 dieną 13 valandą Šiaulių istorijos muziejuje vyks Didžioji žemaičių sueiga, skirta Simono Daukanto 230-osios gimimo metinėms. Renginio metu bus eksponuojamas Jono Zenkevičiaus nutapytas S. Daukanto portretas (1850 m.). Tai vienintelis autentiškas S. Daukanto portretas, nutapytas jam pačiam pozuojant. Bus eksponuojami ir šiauliečių dailininkų Bonaventūro Šalčio bei Kornelijaus Užuoto tapyti S. Daukanto portretai.

Renginyje istorikė prof. dr. Rita Regina Trimonienė skaitys pranešimą „Šiauliai – Žemaitijos administracinis centras“, kalbininkas dr. J. Pabrėža – pranešimą „Daukanto asmenybės šviesa“.

Renginio dalyviai galės pamatyti ir paliesti paties S. Daukanto darytą ir naudotą krėslą, pasiklausyti jaunimo skaitymų, dainų ir muzikos.

Susitikime bus pristatyti Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ 2022–2023 metų veiklos rezultatai, patvirtinta nauja valdyba bei pasirašyta Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ bendradarbiavimo sutartis.

Renginio dalyviai gaus dovanų – 2024 metų žemaitišką kalendorių.

Šie metai Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Simono Daukanto metais.