Ričardo Dailidės paroda eksponuojama Birštone

Živilės KAVALIAUSKAITĖS nuotr.
Ričardo Dailidės paroda, skirta Šv. Jono Pauliaus II metams, bus eksponuojama iki rugpjūčio 30 dienos.
Birštono sakraliniame muziejuje veikia šiauliečio fotomenininko Ričardo Dailidės paroda, skirta Šv. Jono Pauliaus II metams.

R. Dailidė nuotraukose įamžino popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne, kur šventasis tėvas 1993 metų rugsėjo 7 dieną aukojo šv. Mišias.

Po metų popiežius padovanojo kryžių su įrašu postamente: „Ačiū Jums, lietuviai, už šį Kryžių kalną, liudijantį Europos ir viso pasaulio tautoms didį šio krašto žmonių tikėjimą“.

Gegužės 18 dieną pasaulis minėjo Šv. Jono Pauliaus II 100 metų gimimo sukaktį, šiai progai skirtą parodą R. Dailidė pavasarį pristatė Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre.

Paroda Birštone veiks iki rugpjūčio 30 dienos.

Birštono sakralinis muziejus lankytojams atvertas prieš 20 metų – 2000 metų gruodžio 26 dieną, prisimenant 1957 metais šiame pastate, buvusioje klebonijoje, slaptą Vincento Sladkevičiaus įšventinimą į vyskupus bei švenčiant Krikščionybės jubiliejinius metus.

Muziejus skirtas arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio atminimui – šiame pastate Birštone jis gyveno 1956–1958 metais.

Po V. Sladkevičiaus šventinimų buvusioje vyskupo T. Matulionio privačioje koplyčioje, 1957 metais Birštono parapijos klebonija buvo nusavinta, įkurdintos įvairios įstaigos, keletas šeimų.

Kuriant muziejų, buvo atkurtas senosios klebonijos XIX a.–XX a. pr. vaizdas, architektūriniai elementai, sovietmečiu nugriautos verandos.

Živilės KAVALIAUSKAITĖS nuotr.
Ričardo Dailidės paroda eksponuojama Birštono sakraliniame muziejuje.