Parodoje – Lygumų „raudonas plytų mūras“

KAZYS BIMBA „SINAGOGOS INTERJERAS LYGUMUOSE“ 2021 m. / aliejus, drobė (1000x800 mm) Sovietinės okupacijos metais sakraliniame pastate veikė malūnas. Šiandien lankytojams neprieinamoje erdvėje išlikusi rabino maldų skaitymo vieta – bima ir torų – šventraščių laikymo vieta – Aron kodešas ateityje galėtų prisikelti…

 

Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje veikia paroda, kurios kūriniai sukurti projekto „RAUDONA LIEKA“ 2021–2022 metais.

Parodose eksponatai – tarsi pasivaikščiojimas po Lygumų miestelį, kurio senoji dalis turtinga artefaktais. Tačiau į daugelį statinių reiktų atkreipti išskirtinį dėmesį, neužmirštant, jog per miestelį eina Piligrimų kelias. Miestelis įtrauktas Į Šv. Jokūbo kelio maršrutą. Senosios žydų kapinės, Sinagoga pažymėtos ir Europos žydų kelyje. Apie šiuos objektus sukaupta informacija Yivo žydų mokslinio tyrimo institute Niujorke.

Projektas “RAUDONA LIEKA” vykdomas nuo 2015 metų tikslu – atkreipti dėmesį į šiaurės Lietuvos „plytų mūrą“ miesteliuose ir jų prieigose. Pradėjus idėjos įgyvendinimą privačiomis bei bendraminčių lėšomis, projekto veiklos pritraukė partnerių grupę ir nacionalinį finansavimą.

2019 metais kūrybinės-mokslinės konferencijos metu Linkuvoje mokslininkų buvo išskirta trijų Pakruojo rajono miestelių (Žeimelis, Linkuva ir Lygumai) architektūrinė studija, kurioje savitas urbanistinis peizažas persikėlė ir į popieriaus lakštus bei tapybos drobes. Pandemijos laikotarpiu – 2021–2022 metais – ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės ir plenerai buvo skirti Lygumams.

2021 metais veiklos vyko Lygumuose ir miestelio apylinkėse. Pagrindinė tikslinė grupė – Šiaulių miesto dailininkai: Birutė Kuicienė-Bitė, Nijolė Sitonytė, Vaiva Kovėraitė-Trumpė, Kazys Bimba, Ramūnas Dagys, Vaidotas Janulis. Į veiklas įsitraukė ir menotyrininkas, VGTU profesorius dr. Remigijus Venckus, kuris pristatė menotyrinės apžvalgos ciklą “Raudona lieka” www.bernardinai.lt

2022 metais kūrybinių dirbtuvėių dalyviai – dailininkai ir mėgėjai: Danutė Čivienė, Nijolė Bartkevičienė, Elvyra Garbačauskienė, Jolita Šliavinskienė, Virginija Taujanskienė, Aldona Joniškienė, Lina Vasilenko, Jūratė Rekašienė, Irena Kotlerytė-Dauginienė, Jolanta Užkuraitienė, Nijolė Beresnaitė, Marytė Collard, Dalia Aleknė, Julija Dauginienė, Virginija Bakutienė, Marijana Četyrkina, Audronė Grigorjevienė, Amelija Leliukaitė, Ugnė Pranskūnaitė, Rimantas Dauginas.

Dar 2022 metais Baltų vienybės dienų metu (rugsėjo mėnesį) dviejų metų kūrybinių dirbtuvių kūrėjų darbai buvo eksponuoti Joniškio kultūros centre. Džiugu, jog tarptautinė bendruomenė, diplomatinio korpuso atstovai matė prasmę fiksuoti, analizuoti šiaurės Lietuvos miestelius, kurių aikštės, jų prieigos dar mena skirtingų tautiniu požiūriu bendruomenių darnią gyvenseną.

2023 metais Telšiuose parodos „RAUDONA LIEKA“ atidarymo metu miesto architektas, Nacionalinės premijos laureatas, profesorius Algirdas Žebrauskas teigė, jog skatintinas yra siekis išsaugoti senuosius plytų mūro statinius Lietuvoje, juos įveiklinti. Tai suteiktų „vietos dvasią“ miesteliams.

Prieš metus minėtos dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 120-osios gimimo metinės. Verta dailininką prisiminti ir šiandien. Jis buvo ne tik universalus kūrėjas, bet ir žygeivis, keliautojas. G. Bagdonavičius be fotoaparato ir/ar popieriaus su pieštuku nekeldavo kojos iš namų. Gal todėl mes šiandien turime išlikusių daug piešinių iš šio krašto užfiksuotų erdvių. Nepriklausomybės aikštė su paminklu jos centre taip pat primena dailininko kūrybinės raiškos išlikimą Lygumų miestelyje.