ĮKVĖPTI LAISVĖS

Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos darbai. Šiauliai. „Litera“. 2021. 44 p. Dailininkė Sigita Valančiūtė.
Taip vadinasi ką tik pasirodęs leidinys, vainikavęs Šiaulių miesto mokinių meninės kūrybos darbų konkursą „Laimė neįmanoma be Tėvynės laisvės“ (Juozas Lukša-Daumantas), skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Leidinyje publikuojami 30 konkurso laureatų darbų. Leidinys – dovana laureatams, jų mokytojams, pri(si)minimas, kaip mūsų jaunimas suvokia laimę ir laisvę, kuri yra viena svarbiausių Lietuvos visuomenės vertybių, kurią mes giname, puoselėjame, nepažmiršdami žmonių, paaukojusių save „Vardan tos Lietuvos“.

2021 m. pradžioje konkursą organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys dr. Stasys Tumėnas ir jo padėjėjai: Nerijus Brazauskas, Monika Šiaudinytė ir Tautvydas Elijošius. Gaila, kad dėl pandemijos, nuotolinio darbo specifikos užsitęsė konkurso dalyvių, pedagogų, vertintojų pagerbimas, bet laureatai bus apdovanoti išleista knygele, LR Seimo Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Kūrybingieji konkurso dalyviai

Tai Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai. Konkurse dalyvavo 252 dalyviai iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių „Dermės“ mokyklos, Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, Šiaulių jėzuitų mokyklos, Šiaulių Salduvės progimnazijos, Šiaulių Gegužių progimnazijos, Šiaulių Gytarių progimnazijos, „Auksinės Ochros“ dailės studijos, į kvietimą atsiliepęs šiaulietis iš The Chandler C of E Junior School Jungtinėje Karalystėje, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių dailės mokyklos, Šiaulių menų mokyklos, Šiaulių Dainų progimnazijos. Mokiniams talkino 48 pedagogai, paskatinę vaikus ir labai padėję konkurso, vykdyto nuotoliniu būdu, organizatoriams.

Vertinimo komisija

Ją sudarė Violeta Kiznienė, Šiaulių dailės mokyklos piešimo, kompozicijos mokytoja, Ernesta Šimkienė (pirmininkė), Šiaulių dailės galerijos kultūrinių renginių ir parodų kuratorė, l. e. p. direktorė, Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Alvydas Šalkauskas, Šiaulių dailės mokyklos fotografijos, kompozicijos mokytojas, Kornelijus Užuotas, dailininkas, Neringa Trinkaitė, Šiaulių televizijos Žinių tarnybos vadovė. Komisija tliko intelektualią užduotį – išrinko laureatus trijose grupėse: 1–4; 5–8; 9–12 klasių mokinių. Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai: konkurso temos atitikimas; kūrybiškumas atskleidžiant temą; kompozicijos originalumas; meninis piešinio atlikimas.

Konkurso laureatai ir nominacijų laimėtojai

I grupė – 1–4 klasių mokiniai

Vilius KASTĖNAS, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivis. I VIETA – „Aš sportuoju už Lietuvą“. Mokytoja – Jūratė Šlitė.

Gustė KOLIJENKAITĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivė. II VIETA – „Aš laiminga“. Mokytoja – Lina Lušienė.

Kamilė MIKULĖNAITĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivė. II VIETA – „Laisvės pavasaris“. Mokytoja – Jūratė Šlitė.

Inga TARVYDAITĖ, Šiaulių „Dermės“ mokyklos moksleivė. III VIETA – „Džiugesio pilna, tu šalis mana“. Mokytoja – Rimutė Ledauskienė.

Edvinas RILA, Šiaulių „Dermės“ mokyklos moksleivis, III VIETA – „Lietuvos laukai“. Mokytoja – Vilma Beinorienė.

Joris UDRIS, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivis. „Aš laimingas“. Mokytoja – Aušra Tupikė.

Deividas MONTVIDAS, Šiaulių jėzuitų mokyklos moksleivis. „Įkvėpti laisvės“.

Gabrielė BALDAUSKAITĖ, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivė. „Lietuva švenčia“. Mokytoja – Janina Budrienė.

Viltė ABROMAVIČIŪTĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivė. „Saulėta diena“. Nominacija „Už kompozicijos originalumą“. Mokytoja – Jūratė Šlitė.

Ieva ČEKAITĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivė. „Vieninga laisva Lietuva“. Mokytoja – Lina Lušienė.

II grupė – 5–8 klasių mokiniai

Adelė JASIŪNAITĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. I VIETA – „Atkurti/Restore“. Mokytoja – Ernesta Šimkienė.

Majus BALDAUSKAS, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivis. II VIETA – „Laimingas skrieju per laisvą Lietuvą“. Mokytoja – Vilija Lesauskienė.

Skaistė POCIŪTĖ, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos moksleivė. III VIETA – „Mano Lietuva“. Mokytoja – Aneta Koryznė.

Saulė STRELCOVAITĖ, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos moksleivė. III VIETA – „Mes – tai Laisvė“. Mokytoja – Rasa Čepulienė.

Ieva BUTKUTĖ, Šiaulių Gytarių progimnazijos moksleivė. „Tėvynės džiaugsmas“. Mokytoja – Ilona Jankauskienė.

Jokūbas SMILGYS, Šiaulių dailės mokyklos moksleivis. „Ačiū už nepriklausomybę“. Nominacija „Už kompozicijos originalumą“. Mokytojas – Rinaldas Damskis.

Deimilė MAČIŪNAITĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivė. „Kovo 11-osios naktis“. Nominacija „Už idėją“. Mokytoja – Jūratė Šlitė.

Agnė JANUŠEVIČIŪTĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. „Laisvė bunda“. Mokytoja – Jolita Udrienė.

Deimantė GUDEIKYTĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivė. „Naktis senamiestyje“. Mokytoja – Jūratė Šlitė.

Evelina LINKUTĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. „Tekanti laisvė“. Mokytojas – Rinaldas Damskis.

III grupė – 9–12 klasių mokiniai

Leonas ŠĖFERIS, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivis. I VIETA –„Ilgas kelias į mūsų laisvę ir laimę“. Mokytoja – Vilija Lesauskienė.

Olivija KLIMANSKYTĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. II VIETA – „Auginkime meilę Tėvynei“. Mokytoja – Gitana Kaltanienė.

Beata CINSKAITĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. III VIETA – „Mes švenčiame laisvę“. Mokytoja – Irena Šliuželienė.

Fausta SARGIŪNAITĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. III VIETA – „Vienybės jausmas“. Mokytoja – Eglė Bičkienė.

Urtė VAIŠYTĖ, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos moksleivė. „Išgirsk laisvę“. Nominacija „Už grafinį sprendimą“. Mokytoja – Kristina Karošaitė.

Saulė ŠIAULYTĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. „Laisvės šauksmas“. Mokytoja – Gitana Kaltanienė.

Ilzė POŠKUTĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. „Mūsų stiprybė vienybėje“. Mokytoja – Viktorija Visockytė.

Jogailė ILINA, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. „Į laisvę“. Mokytoja – Gitana Kaltanienė.

Neda MATAITYTĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. „Laisvės juosta“. Mokytoja – Gitana Kaltanienė.

Gabija DOVALGAITĖ, Šiaulių dailės mokyklos moksleivė. Piešinys – „Susivienijimas“. Mokytoja – Gitana Kaltanienė.

Atskiru prizu įvertintas vienintelio konkurse dalyvavusio šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gyvenančio šiauliečio Nojaus PAPRECKIO darbas „Mano laimės trispalvė“.

Laureatams ir geriausių darbų autoriams pasirengti konkursui padėjo Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojai: Lina Lušienė, Jūratė Šlitė, Aušra Tupikė (Šiaulių Gegužių progimnazija), Vilma Beinorienė, Rimutė Ledauskienė (Šiaulių „Dermės“ mokykla), Janina Budrienė, Vilija Lesauskienė (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija), Eglė Bičkienė, Rinaldas Damskis, Gitana Kaltanienė, Ernesta Šimkienė, Irena Šliuželienė, Jolita Udrienė, Viktorija Visockytė (Šiaulių dailės mokykla), Aneta Koryznė (Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija), Rasa Čepulienė (Šiaulių „Romuvos“ progimnazija), Kristina Karošaitė (Šiaulių „Romuvos“ gimnazija), Ilona Jankauskienė (Šiaulių Gytarių progimnazija).

 

Konkurso organizatorius ir globėjas LRS Kultūros komiteto narys Stasys TUMĖNAS:

1

„Laisvė – tai ne tik praeitis, bet ir dabartis, leidžianti įprasminti istorinius įvykius, išreikšti pilietinę poziciją, paliudyti tapatybę. Tik laisvi žmonės gali kurti, džiaugtis gyvenimu, vertinti kultūrą ir istoriją. Mūsų otganizuoto konkurso tikslas – meno (dailės) kalba atskleisti savo santykį su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Konkursu siekta skatinti jaunosios kartos meninę saviraišką, istorinės sąmonės ugdymą, puoselėti tautinę savimonę ir istorinę atmintį, atskleisti jaunimo kūrybinius gebėjimus, apmąstyti vertybines nuostatas, kurti pilietinę visuomenę. Taigi užsibrėžėme daug tikslų, bet svarbiausia, kad šviesusis jaunimas tai išgirdo. Nustebino dalyvių gausa – per 200 dalyvių, kuriems talkino 48 Šiaulių pedagogai. Buvo ir tokių, kurie patys, neraginami pedagogų, pristatė konkursui savo darbus. Vadinasi – laisvės samprata, jos siekis ir saugojimas nėra tik vyresnių žmonių sentimentas, jis gyvena ir jaunųjų šiauliečių sielose.“

 

Vertinimo komisijos pirmininkės Ernestos Šimkienės mintys apie konkursą

1

Ar dažnai vaikai ir jauni žmonės susimąsto apie tėvynės laisvę ir asmeninę laimę? Ar šis klausimas jiems kyla natūraliai, ar suvokiamas tik abstrakčiai, tarsi tolimas ir neapčiuopiamas miražas? Kaip šie dalykai koreliuoja tarpusavyje? Atsakymų, ko gero, būtų tiek pat, kiek vaikų, kiek unikalių jų minčių ir patirčių bei individualaus požiūrio. Tai tarsi aktyvios sinergijos vyksmas tarp to, kiek dažnai šie klausimai mūsų gyvenime yra keliami ir kaip bandoma juos reflektuoti. Kūrybos ir meno pasaulis, kaip joks kitas, turi didžiulę galią parodyti pasaulio ir žvilgsnio į jį įvairiapusybę, taip pat ir į tėvynę, jos laisvę ir asmeninės laimės suvokimą. Konkurso tema „Laimė neįmanoma be Tėvynės laisvės“ iš pirmo žvilgsnio be galo plati ir gana rizikinga, nes jaunas žmogus gali nuslysti į standartinius vaizdinius, atpažįstamus ir daug kartų matytus kultūrinius simbolius. Tačiau čia tarsi gelbėjimo ratas nukrinta asmeninės laimės veiksnys. Jis atrakina vaikų vaizduotę ir kūrybos kalbą, nes kiekviena patirtis unikali, o tėvynės laisvės permąstymas per savo pojūčius ir požiūrius yra vertingiausia, kas gali ištikti kūryboje. Tik tai gali būti įdomu ir kitam – naujas, nematytas vaizdinys ar kūrybinė metafora. Tuomet pamatome, kokia ta laimė ir laisvė yra paprasta, bet kartu ir nepažini, kokia ji trapi ir taip kiekvienam reikalinga. Kaip gimtinės laukai, paukščiai, augalai, žmonės, architektūriniai ir kultūriniai simboliai vaikų sukurtuose piešiniuose. Kaip galimybė kurti, mokytis, keliauti ir… sportuoti. Visa tai esame mes. Lietuva. Be galo įvairi ir drąsi. Bet tai turime nuolat permąstyti ir suvokti, kad laisvė nėra neginčijama ir galutinė duotybė, o kuriantis ir mąstantis vaikas yra pati gražiausia laisvės išraiška ir viltis.“

Publikaciją parengė LR Seimo Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas ir jo padėjėjai: N. Brazauskas, T. Elijošius, M. Šiaudinytė.