Carpe diem!

Asmeninė nuotr.
Da­lia GRIŠ­KE­VI­ČIE­NĖ
Mano motto telpa viskas: aistra gyvenimui, poezija, kelionės. Ir tie, kuriuos myliu.

Apie tai ir rašau. Esu VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro kūrėjų klubo „Be rėmų“ vadovė, priklausau Kelmės rajono literatų klubui „Vieversys.“ Dalyvauju kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ ir LNRS veikloje. Esu išleidusi tris knygas, kelių teminių almanachų bendraautorė.

 

 

Pagodojimas

Pavardę tarsi antrą odą

Davė tėvas. Pasirinkt

Negalėjau. Ir nenorėjau

Pakeisti. Nebuvo sūnų,

Galėjusių dalgę ant

Obelies užkabinti –

Nebuvo mažo žmogaus

Pėdučių, kasdien minančių

Giminės ženklą vienkiemio moly.

Mirštančios pavardės

Agonija...

Gyventi ir žinoti,

Kad liks namas,

Tvartas, dar sodas –

Jame, kol jaunos rankos

Neiškirs senos tvarkos,

Dar ieškos prieglobsčio

Tėvo esatis.

Valyti dulkes nuo besišypsančių

Veidų paveiksle

Ir suvokti, kad pavardė –

Tos pačios akys ir klausa,

Žinojimas, kur duona

Laikoma ir kaip kasvakar

Pienas šulinin įleidžiamas –

Regėjimas neturi

Senaties.

Tačiau mano vaikai

Dar baidė kregždes

Šelmeny ir lingavo

Svirties ritmu vasaros dienas.

Miesto vaikai

Žinojo, kaip kvepia šviežias

Šienas ir kaip graužia

Kaklą prakaitas – nors jie

Nešiojo kitą pavardę

Kaip naują rūbą –

Jų irgi niekas neklausė,

Ar tiko,

Tik ir jie dar girdi senos

Koklinės krosnies dūsavimus.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Tai gal, sakau, ne pavardė svarbu?

 

Namolio

 

vienkiemy

kartais

aukštesnė už dangų žolė

ir skaudžiai ramu

nes jau niekas nepraveria

vartų...

jau išdžiūvus

šulnis

ak saldi ta

žemaičių tartis

net gūdžiausioj nakty

randa kojos

vaikystės išmindžiotą

taką

kregždės suka

ratus

juk nekaltas

lietus

nebeatseka šuo

tavo kvapo

grįžta žodžiai

namo

skaudžiai žalias

želmuo

nemaitins to

išėjusio ir

nesugrįžusio

šitoks aukštas

dangus

prijaukino savus

kris mana

pasiryžusiems

gimti iš naujo

ir klysti

vėl kvatojas griežlė

ašarota žolė

vis bandau nepaslysti

svetimam man krašte

trapi kaip gėlė

dieve tėve maldauju

neleiski nuvysti

varnas vandenį

nunešė broliui

jau einu jau einu

trūkinėja tik kojos

lig kraujo

–––––––––-

šitoks vienišas kelias

namolio

 

Diemedis

Esu tas diemedis prie kelio.

Įaugę šaknys vienkiemio moly

Atlaiko ilgesį spalvotų kraštų

Atvirukuose – juos vaikystėje

Po mano skurdžiu pavėsiu

Dėliojo dvi mergaitės.

Būtent tas esu diemedis.

Iš vienkiemio, pagirdžiusio

Liaunas vaikystės šakeles

Vandeniu iš dvylikos nedažytų

Rentinių šulinio. Lingavau,

Bet nelūžau, apkvaitęs

Nuo vėjų ir metų siautimo,

Nuo tuštėjimo kiemo – vežė

Po vieną į aukštą kalnelį.

Tik užkliudžius kvepėjau aitriau.

Gal todėl, kad žemaitis?

Tebesu prie kelio. Diemedis tas.

 

***

Išdidžios ir gražios mano giminės moterys

Nėra patenkintos mano pasirinkimu.

Vienatvė, sako jos, silpnųjų dalia.

Iš padūmavusio portreto,

Oriai prisiglaudusi prie tėvuko,

Žvelgia niekad nesutikta močiutė.

Tiesus sklastymas tarsi nytis

Kerta rėmus ir prikausto źvilgsnį –

Jokio koketiškumo.

Tokia pat gilybė babytės,

Tos, su kuria dar grėbėm šieną, akyse.

Ir rūstis, tarsi perspėjimas –

Esi tęsėja mūsų giminės

 

La Lobos moteris

Esu moteris iš La Lobos urvų.

Gal dykynių. Gal kalno ertmių

Ar kanjonų, pabudintų riksmo,

Kurį vadinu aš laisvės daina.

Esu ta, kuri dvasią įpučia kūnui,

Pasiruošusi skrydžiui kaip vilkė,

Miesto spindesio neprijaukinta,

Užsiklojanti eglės motulės skara.

Esu moteris, renkanti kaulus, –

Tol dainuoju, kol apauga troškimais

Iš kūno ir kraujo ir tampa gyvi.

Įgijau daug veidų – ir valstietės,

Ir prekeivės su malkų maišu ant pečių.

Galit greitkely tyliai prašvilpti –

Nepamosiu – žinau, bus savi.

Esu ta, kurios atpažint neišmokot,

Nors veidą ir vardą daviau.

Moterystė ir meilė etikečių neturi –

Tokia kaina už teisę būti laisva.

Lemtį savo prisiėmiau oriai,

Tad La Loba amžiams likau.

 

***

Mano miestas tįso įkalnėje

Kaip iš rojaus išmestas žaltys.

Vyniojasi pakalnėn ir apkabina upę.

Nurimsta akimirkai, atvėsintas

Netikėtumo ir suradęs draugą.

Dabar jau dviese nebekreipia

Dėmesio į išsiklaipiusias gatveles

Ir lepinasi ramybe, sukurta judviejų.

Kažkur darda riedlentės ir mamos

Šaukia vaikus vakarienės – supas

Rūko laumės ir gundo ankstyvus

Meškeriotojus, malūno paslaptį saugo

Ir laukia mažiausiojo mano brolio,

Išėjusio laimės ieškoti – dėl nebylių

Ir kvailelių anuomet buvom ramūs.

Grįžta varpo aidas daugiabučių stogais,

Tie, išėję, tikrai nepareis – liks rymoti

Tik vienišas kryžius palei upę patręšęs.

Kaip kailis katės išlaižyti langų stiklai

Pakeliui į laukiančią ir palydinčią stotį.

Mažo miesto dalia – pastovėti šalikelėj

Didelio kelio ir aprišti šiltai skara vaikus

Čia savo duoną seniai suvalgiusius.

Žalčio išnara įkalnėj džius ir kvepės

Alyviniais rugpjūtis. Išlauki, sakau

Savo miestui – mus visus šita žemė

Apklostys

 

Vienatvės spalvų koliažas

 

Pilka

 

Ringuoju vienatvę

Kaip skalbinių virvę.

Tai per ilga –

Nėr kur dėtis,

Tai sudilus

Nuo laukimo,

Papilkėjus visa.

Keistas skonis

Vienatvės –

Tik išvažiavo

Žmogus,

O atrodo –

Šimtą metų nėra.

 

Raudona

 

Išleidžiu laisvėn

Pyktį savo –

Tie patys pažadai

Kartojas.

Senos istorijos

Spiralė trūkusi –

Gegutė piktdžiuga

Kvatojas,

Atnešus lašą

Vandenio,

Bet nusivalius

Mano sieloj kojas.

 

Balta

 

Ir balta turi

Penkiasdešimt

Atspalvių.

Latte ramybės,

Lango, įrėminusio

Mano veidą

Atsisveikinant,

Vakarojimo,

Susitaikius

Su savo anima,

Palengvėjimo

Atodūsio,

Suvokus, kad

Skirtumas tarp

Vakar ir šiandien

Yra – baltumas

Neblunka,

Žinau, kokia

Vienatvės kaina.

 

Juoda

 

Fizikai sako,

Juodos spalvos

Nėra – yra tik

Šviesos nebuvimas.

Gręžiuos į saulę,

Kad nekristų

Šešėlis į

Atmintį –

Tik nuo manęs

Priklauso

Kaip šviesiu

Kito žmogaus

Akyse.

 

Violetinė

 

Nuodėmės ir

Atgailos spalva –

Tik aš – ne

Marija Magdalietė.

Ištikimybė sau –

Toks archetipas,

Net veidrodį į kitą

Pusę apsuku.

Ir vaikštome po

Kambarius mes dviese –

Vienatvė. Ir aš.

Arba aš. Ir vienatvė –

Dėl įvairumo.

 

Purpurinė

 

Ak, Sulamita,

Nusiimk karūną –

Tu ne viena

Mokėjai laukti

Ir kentėti, pasiūlyti

Save kaip kekę

Vynuogių Viešpačiui,

Suaižiusiam

Tavo vienatvę.

Perimu tavo

Karūną kaip palikimą –

Ilgokai teks laukti

Jos verto.

 

Oranžinė

 

Vienatvė degina

Silpnuosius

Ir sukuria iliuziją

Karališko aiškumo

Ir trumpos ramybės.

Puošnios apgaulės

Skraistė deganti

Vilioja persukt

Laikrodį atgal nors

Dvidešimtį metų,–

Jei neradau tada,

Ko ieškau nepametus?

 

Mėlyna

 

Vilties ir dievo motinos

Spalva. Bet aš nesu

Kantri ir išganingai

Laukt nemoku,

Tik iš viršaus save

Mėlynai nudažiau.

Nugramdžius sluoksnių

Keletą pirštukai

Rašaluoti išryškėtų –

Maža mergytė dar

Nežino ir žinot nenori

Vienatvės kainos.

 

Žalia

 

Vienatvę renkasi

Stiprieji. Jie

Moka būt ne

Vieniši.

Kaip medis

Vidury laukų

Atlaiko jin ir jan

Pusiausvyrą.

Ir, svarbiausia,

Moka kalbėti

Tylėdami.