Belaukiant unikalaus dailės festivalio

Giedrė Riškutė-Kariniauskienė.

 

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė

„LAIPTŲ“ galerijos veikla Šiaulių mieste yra unikalus reiškinys. Kurti ir skleisti grožį – „Laiptų“ galerijos nuostata traukia meno gerbėjus nuo pat galerijos gyvavimo pradžios. Surengta daugybė parodų, koncertų, įspūdingų susitikimų, edukacijos renginių. O kiek daug įgyvendinta originalių sumanymų ir sprendimų.

Į klasikinių renginių erdvę jautriai įsiterpia ir dera performansas, instaliacija, teatro elementai – visa tai kūrybingų galerijos kūrėjų dėka.

Ilgai ieškotas ir rastas galerijos kelias – tai galerijos įkūrėjos, gerbiamos Janinos Ališauskienės nuopelnas. J. Ališauskienė sukūrė tikrą meno klasikos oazę Šiaulių miestui. Ir ne tik. Galerija garsi toli už Lietuvos ribų. Mums, menininkams, didelė garbė eksponuoti tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos ir kitų meno sričių darbus galerijos erdvėje. Parodų atidarymai tampa ne tik švente, bet ir pažintimi bei pagarba dailininkų kūrybai. Kiekvieną kartą žiūrovus nustebina paveikslų ekspozicijos, kūrinių dermė vienas šalia kito.

Šiaulių „Laiptų“ galerijoje pirmą ir vienintelį kartą Lietuvoje buvo surengta Vytauto Kasiulio (Paryžius) litografijų paroda, Žibunto Mikšio (1923–2013) kūrybos paroda, Vlado Karatajaus (1925–2014), Aleksandro Vozbino (1958–2021), Adomo Jacovskio, Šarūno Saukos, Gražinos Vitartaitės tapybos parodos, Nijolės ir Mikalojaus Vilučių parodos ir daugelio kitų.

Dabar galerijoje veikia talentingo dailininko Rimanto Tomo Buivydo piešinių paroda ,,Kalbančios rankos”, kur atsiskleidžia ir ryškiai juntamas menininko virtuoziškumas. Tai tikriausia mokykla jauniems kūrėjams, studentams, mokiniams. Kiek daug visko ir įvairaus vyksta galerijoje dirbančių ir atsidavusių menui žmonių dėka.

Galerijos veiklą praturtina erudito Ričardo Jakučio patirtis. Ričardas Jakutis Vilniuje surengė ne vieną dailės parodą, parašė ir išleido knygų meno tema, o dabar savo žinias ir meilę menui skleidžia „Laiptų“ galerijoje.

Gražu, kad mūsų mylimą „LAIPTŲ“ galeriją remia ir palaiko Šiaulių miestas, supranta jos išskirtinumą, ugdant meno žiūrovą ir garsinant miesto vardą.

Rugpjūčio 1 dieną vėl menininkus suburs "Šiaulių Monmartro Respublikos" dailės festivalis. Atvyks ne tik Lietuvos menininkai, bet šio ypatingo susitikimo laukia ir kitų šalių dailininkai. Vėl susitiksime, tapysime, kalbėsimės, keliausime. Su mumis kartu ir Šiaulių miesto bei Šiaulių krašto nuoširdūs meno gerbėjai.