Tarybos narių išmokos suteka į automobilių bakus

Asociatyvi nuotr.
Nors akcentuojama, kad į savivaldą išrinktų politikų veikla yra visuomeninė, jų sugaištas laikas posėdžiuose ir pasiruošimas jiems yra apmokamas. Taip pat skiriamos išlaidos Tarybos nario veiklai vykdyti. Tarybos nariai turi pristatyti išlaidas pateisinančius dokumentus, tačiau ar pinigai išleisti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar Tarybos nario funkcijoms vykdyti, niekas nekontroliuoja. Todėl vieniems prireikia valdiškų tūkstančių, kitiems užtenka perpus mažiau.

Kiek ir kur išleisi – sąžinės reikalas

Dauguma išrinktų miestą valdyti politikų turi darbą arba yra pensinio amžiaus. Tačiau dirbdami miesto Taryboje jie gali gauti išmokas už laiką, praleistą Tarybos, jos komitetų, komisijų, frakcijų ir darbo grupių, taip pat viešojo Savivaldybės dokumentų svarstymo posėdžiuose pagal jų protokoluose fiksuotą laiką bei pasiruošimą jiems.

Tačiau tai dar ne viskas. Pagal teisės aktus Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 0,25 vidutinio mėnesinio atlyginimo išmoka, kurią reikia pagrįsti įsigijimo dokumentais. Už šias išmokas mokesčiai neskaičiuojami. Į šias išlaidas nepretenduoja meras ir jo pavaduotojai, nes jie yra etatiniai Savivaldybės darbuotojai.

Per 2022 metus tokioms išmokoms 28 Tarybos nariams atseikėta kiek daugiau nei 115 tūkstančių eurų.

Niekas netikrina, ar tikrai šie pinigai išleidžiami Tarybos nario veiklai. Gal todėl didžioji dalis šių lėšų suteka į politikų automobilių bakus. Ar prisipylę „biudžetinio“ kuro Tarybos nariai vežioja į mokyklas savo vaikus, ar tikrai sprendžia gyventojų problemas – čia tik jų sąžinės reikalas. Abejotina, kad politikai po kelis šimtus eurų per mėnesį pravažinėja, keliaudami pas rinkėjus Šiaulių mieste.

Išmokų liūto dalis – asmeniniams automobiliams išlaikyti

2022 metų paskutinįjį ketvirtį po maksimalią sumą – daugiau nei po 1 300 eurų – išmokėta Aurimui Žviniui, Deniui Michalenko, Edvardui Žakariui, Gintautui Lukošaičiui, Juozui Pabrėžai, Vytautui Juškui, Zakirui Medžidovui, Gintautui Sitnikui.

Nuo 1 000 iki 1 300 eurų per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius atseikėta Angelei Kavaliauskienei, Antanui Sireikai, Gediminui Beržiniui-Beržinskui, Irmantui Kukulskiui, Martynui Šiurkui, Nijolei Prascevičienei, Pranui Nainiui, Pranciškui Trijoniui, Rimundui Domarkui, Sauliui Stasiūnui, Violetai Laugalienei. Užtat perpus mažesnę sumą Tarybos nario veiklai išleido Rima Juškienė (500 eurų), Malik Agamalijev (565 eurai), Irena Vidžiūnienė (604 eurai).

Kur politikai dažniausiai ištaško biudžeto pinigus? Kaip jau minėta, liūto dalis atitenka nuosaviems automobiliams išlaikyti. Politikai pilasi kuro, remontuoja automobilius, perka detales, apdraudžia mašinas. Štai A. Sireika visus kiekvieną ketvirtį gaunamus išmokos eurus – 1 115–1 260 eurų per ketvirtį – supila į savo automobilio baką. Anksčiau yra minėjęs, kad už šiuos pinigus važinėja į Vilnių sporto reikalais. Visus 1 236 „biudžetinius“ eurus kurui išleido Pranas Nainys, 709 – Jonas Bartkus. Iš 1 069 Tarybos nario veiklai gautų eurų N. Prascevičienė tik 15 eurų išleido kanceliarinėms išlaidoms, likusius „supylė“ į automobilio baką. Gintautas Lukošaitis iš 1 335 eurų 111 eurų išleido automobiliui remontuoti, už likusius pylėsi kuro.

Kurą už valdiškus pinigus pilasi net ir nevairuojantys automobilio. Pavyzdžiui, Virginijus Kinčinaitis degalams išleido 619 eurų.

Ilgą laiką daugiausiai pinigų Tarybos nario veiklai nusigriebdavo Gediminas Beržinis-Beržinskas. Nors paskutinįjį praėjusių metų ketvirtį jis šiek tiek pasikuklino, tačiau tapo čempionu kitoje vietoje. Visą ketvirčio išmoką – net 1 258 eurus – išleido savo automobiliui remontuoti ir techninei priežiūrai bei atsarginėms dalims. Beje, nemažas sumas savo mašinai politikas ištaškė ir kitais praėjusių metų ketvirčiais. Iš viso G. Beržinio-Beržinsko automobilio priežiūra, remontas, atsarginės dalys mokesčių mokėtojams praėjusiais metais kainavo per 3 000 eurų.

573 eurus automobiliui remontuoti ir prižiūrėti išleido Aurimas Žvinys, 409 – Vytautas Juškus, 394 – Rimundas Domarkas, 323 – Saulius Stasiūnas, kiti – kiek mažiau.

Dar viena sritis, kur teka biudžeto pinigai – Tarybos narių telefoniniai pokalbiai, interneto ir mobilusis ryšys. Telefono ryšio įrangos, jos draudimo, pokalbiams ir kitoms paslaugoms apmokėti V. Juškus per ketvirtį išleido 263 eurus, Danguolė Martinkienė – 230 eurų. Už interneto ryšio paslaugas ir įrangos nuomą Saulius Stasiūnas sumokėjo 266 eurus, Edvardas Žakaris – 233 eurus. Kitų politikų išlaidos šiose srityse kiek mažesnės.

Edvardas Žakaris – vienintelis politikas, leidžiantis miesto pinigus biurui nuomoti. Jis po 360 eurų kas ketvirtį sumoka Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriui už savo kabinetą. Regėjimo negalią turintis politikas per tris paskutinius praėjusių metų mėnesius beveik 700 eurų išleido taksi paslaugoms.

Martynas Šiurkus už 230 eurų pirko viešojo transporto bilietų, o Virginijus Kinčinaitis – net už 268 eurus.

Dar viena populiari išlaidų eilutė – kanceliarinės prekės. Čia lyderiauja Irmantas Kukulskis, per paskutinius tris metų mėnesius išleidęs 473 eurus.

Gali ir naudojasi

Ar išmokų dydis yra susijęs su Tarybos nario aktyvumu? To niekas nepatvirtina. Tarp didžiausias išmokas imančių politikų yra dalis tų, kurių balso ketverių metų kadencijos Tarybos posėdžiuose neteko išgirsti, o ką jau kalbėti apie parengtus Tarybos sprendimų projektus, turinčius įtakos šiauliečių gerovei.

Pakalbintas Tarybos narys Vytautas Juškus dėl didelių ryšio išlaidų paaiškino, kad įsigijo planšetę ir už ją kas mėnesį moka po 50 eurų, todėl jo išlaidos mobiliajam ryšiui ir įrangai yra didesnės. Politikas priminė, kad kadencijos pradžioje Savivaldybė Tarybos nariams nupirko pagal poreikį kompiuterius arba planšetes, tačiau jam tuo metu nereikėjo. Vėliau sugedus jo planšetei teko pirkti naują, už kurią iš Tarybos nario išmokų kas mėnesį moka po 50 eurų.

V. Juškus akcentavo, kad nors gauna nemažą išmoką Tarybos nario veiklai, jis yra raštu atsisakęs ir neima apmokėjimo už faktiškai dirbtą Tarybos nario darbą.

Buvęs meras pripažino, kad neatskirsi, kur Tarybos narys važinėjasi, įsipylęs kuro už biudžeto pinigus – ar į parduotuvę, ar Tarybos nario reikalais. Jo manymu, išlaidos priklauso nuo to, kiek politikai važinėja.

Vienas iš mažiausias išmokas imančių Tarybos narių Malik Agamalijev aiškino, kad jis panaudoja tiek Tarybos nario veiklai skiriamų lėšų, kiek jam reikia. Kadangi dirba mokykloje ir neturi galimybių dažnai važinėti pas rinkėjus, kurui išleidžia mažiau lėšų.

Ar didesnės išlaidos susijusios su aktyvesne veikla, politikas tvirtinti nesiryžo. Jis atkreipė dėmesį, kad vieni politikai daugiau dirba internetu, kiti važiuoja į renginius.

„Jei gali, tai ir naudojasi“, – įvertino politikų „apetitą“ valdiškiems pinigams Tarybos narys.

Tarybos narys Edvardas Žakaris mano, kad „kiek dirbi, tiek ir naudojiesi tomis išlaidomis“. Politikas pripažino, kad teisė į išmokas yra duota, tačiau sąžinės reikalas, kaip ja naudotis. Pačiam reikia susiprasti, kad po Šiaulius tiek nepravažinėsi, kiek kai kurie pilasi kuro.