Talkina Karo policijos pareigūnai

Eglės ŠIAUČIULYTĖS nuotr.
Karo policininkai rūpinasi siuntų saugumu.
Nuo vakar Lietuvos kariuomenės Karo policija pradėjo patruliuoti didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir teikti pagalbą valstybės institucijoms.
Dešimt ekipažų, 20 karo policininkų, naudodamiesi transporto priemonėmis, patruliuoja Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, padeda Lietuvos policijai palaikyti ir užtikrinti viešąją tvarką, karantino režimo palaikymą.
Eglės ŠIAUČIULYTĖS nuotr.
Lietuvos kariuomenės Karo policija patruliuoja didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Karo policijos patruliavimas didžiuosiuose šalies miestuose nėra vienintelė su COVID-19 virusu susijusi užduotis. Viena iš Karo policijos funkcijų yra palaikyti viešąją tvarką ir padėti dalinių vadams užtikrinti karių drausmę karinėse teritorijose.

Esant karantinui, visi Lietuvos kariuomenės daliniai, vykdydami Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą veiksmų planą, savo patalpose turi būti įrengę atskirą izoliuotą patalpą, kurioje karys ar darbuotojas, įtarus susirgimą, galėtų laukti civilinės greitosios medicinos pagalbos (GMP).

Taip pat turi organizuoti praleidžiamųjų punktų ir institucijų budėtojų aprūpinimą apsauginėmis ir dezinfekcinėmis priemonėmis, laikytis kitų prevencijos rekomendacijų.

Nuo kovo 19 dienos Karo policijos ekipažai, bendradarbiaudami su Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos specialistais, vykdo įgulų atsakomybės rajonuose esančių karinių dalinių kontrolę, t. y. fiziškai tikrina, kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse esantys daliniai laikosi anksčiau išvardytų kariuomenės vado reikalavimų.

Nuo kovo 28 dienos Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo pavedimu karo policininkai atlieka papildomą funkciją – saugo į Lietuvą atgabentą medicininių apsaugos priemonių siuntą iš Kinijos.

Pirmoji siuntos dalis į Kauno oro uostą buvo atskraidinta praėjusį šeštadienį, iš ten nugabenta į Lietuvos pašto terminalą Kaune, iš kur siuntos skirstomos į Lietuvos ligonines. Kovo 29–30 dienomis Lietuvą pasiekė dar dvi siuntos dalys, naktį iš pirmadienio į antradienį buvo atvežti dar trys sunkvežimiai su priemonėmis. Karo policijos reagavimo grupė vykdo nepertraukiamą šių priemonių apsaugą visą parą, kol visos priemonės bus išgabentos iš pašto terminalo.

Šios užduoties vykdymo trukmė priklausys nuo to, kaip greitai priemonės bus išskirstytos Lietuvos ligoninėms.