Šv. Mišias aukojo už lakūną

Alvydo TAMOŠIŪNO nuotr.
Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose prisimintas aviacijos leitenantas Juozas Kumpis (1901–1920), pirmasis Lietuvos karo lakūnas lietuvis, žuvęs karo mūšyje.

Sekmadienį Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas šv. Mišių auką skyrė aviacijos leitenantui Juozui Kumpiui (1901–1920), pirmajam Lietuvos karo lakūnui lietuviui, žuvusiam karo mūšyje.

Šiemet sukako 100 metų nuo lakūno žūties.

Juozas Kumpis gimė Šiauliuose, mokėsi Šiaulių gimnazijoje.

1919 metais savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, mokėsi Kauno aviacijos mokyklos pirmojoje laidoje. Baigęs mokslus leitenantas buvo paskirtas Aviacijos dalies 1-osios oro eskadrilės lakūnu.

Dalyvavo kovose su lenkais. 1920 metų spalio 4 dieną buvo sunkiai sužeistas, spalio 10 dieną mirė Varėnos ligoninėje.

J. Kumpis palaidotas senosiose Šiaulių kapinėse, jo kapas pažymėtas lėktuvo propeleriu.