Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl Joniškio politikų „čekiukų“ vis dar laukia Savivaldybės atsakymo

Stop kadras iš Kontrolės komiteto posėdžio vaizdo įrašo
Iki šiol nesurašytas oficialus Kontrolės komiteto posėdžio, kuriame diskutuota dėl STT pakartotinio prašymo, protokolas.
STT nesulaukia atsakymo iš Joniškio rajono savivaldybės į prašymą atlikti papildomą vertinimą, kaip rajono Tarybos nariai naudojo vadinamąsias kanceliarines išlaidas per visą praėjusią kadenciją (2019–2023 m.).
Ar Savivaldybėje bus tęsiamas tyrimas, iki šiol neaišku? Klausimą sprendė patys politikai – Tarybos Kontrolės komiteto nariai, tarp jų ir naudoję ne vieną mokėjimo kortelę, atsiskaitydami už kanceliarines išlaidas.

 

Į pakartotinį prašymą – tyla

Savivaldybė perdavė STT duomenis, kaip Joniškio rajono politikai naudojo vadinamąsias kanceliarines išmokas. Bet ne už visą kadenciją, o tik už dalį – nuo 2022 metų sausio 1 d. iki 2023 metų kovo 31 d.

Savivaldybės kontrolierė Alma Žukauskytė, atlikusi tyrimą už tą laikotarpį, STT perdavė 13 Tarybos narių, naudojusių degalams įsigyti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę, sąrašą. To sąrašo rekordininkas Romas Karūžna, naudojęs net 29 mokėjimo korteles, suskubo grąžinti Savivaldybei gautas išmokas už visą kadenciją – 5 815 eurų ir 92 centus.

Tęsdami „čekiukų“ temą, kreipėmės į Specialiųjų tyrimų tarnybą, klausdami, ar pagal šiuos duomenis yra pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių vadinamajame „čekiukų“ skandale?

Gavome tokį atsakymą iš STT Komunikacijos skyriaus:

– Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT, Tarnyba) dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių gautų papildomų išmokų pagrįstumo ikiteisminio tyrimo neatlieka.

STT ikiteisminį tyrimą yra pradėjusi Šiaulių miesto savivaldybėje, šiuo metu atliekami būtinieji ikiteisminio tyrimo veiksmai, vykdomos apklausos, įtariamųjų šioje byloje nėra.

Tarnyba raštu kreipėsi į savivaldybes ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybas, siūlydama pagal kompetenciją atlikti 2019–2023 metų kadencijos savivaldybių tarybų narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimą.

STT 2023 m. liepos mėn. gavo Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadą dėl 2022–2023 m. tarybos narių išlaidų. Išvadoje nustatyti galimi tarybos narių lėšų išlaidų netinkamo panaudojimo atvejai, tačiau pažymėta, kad Savivaldybės tarybos reglamente nebuvo detalizuota kas yra tinkamomis pripažintinos transporto, ryšio, kanceliarinės išlaidos.

Tarnyba 2023 m. liepos pabaigoje pakartotinai kreipėsi į savivaldybes ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybas prašydama pateikti sukonkretintą informaciją apie atliktų auditų metu nustatytus teisės pažeidimus.

Šiai dienai Joniškio rajono savivaldybė ir Kontrolės ir audito tarnyba į papildomą STT raštą nėra atsakiusi. STT gavusi papildomą informaciją apie Joniškio rajono savivaldybės ir (ar) Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019–2023 metų išvadose nustatytus konkrečius teisės pažeidimus ją įvertins.“

Vis dar nesurašė protokolo

Dar rugpjūčio 29 dieną rajono Tarybos Kontrolės komitetas svarstė klausimą, ar tęsti „čekiukų“ tyrimą pagal STT prašymą?

Tuomet Kontrolės komiteto pirmininkas Benjaminas Rimdžius inicijavo politikų „nuskaidrinimą“, buvo pagarsintos visų politikų pavardės, kurie už kanceliarines išmokas atsiskaitydavo tik viena mokėjimo kortele, o kurie – nuo 2 iki 29 kortelių.

Į komitetą dėl STT pakartotinio prašymo kreipėsi Savivaldybės kontrolierė Alma Žukauskytė. Jos veiklos šiųmetinį planą reikėjo koreguoti, tam reikėjo Kontrolės komiteto pritarimo.

Po ilgų diskusijų apie tai, koks „yra mūsų prioritetas“, ir ar STT pati negalinti atlikti tyrimo ir pan., kontrolierės veiklos planas buvo koreguotas. Mažinant kontrolierės darbo krūvį, nes Kontrolės ir audito tarnyboje nuo rugsėjo 5 dienos A. Žukauskytė dirba pati viena, į kitus metus buvo nukeltas auditas dėl paviršinio vandens nuotekų tvarkymo bendrovėje „Joniškio vandenys“.

Bet ar kontrolierė imsis tolesnio tyrimo dėl čekiukų, iki šiol neaišku.

A. Žukauskytė sakė, jog jokių duomenų dar nerenka ir STT negali teikti atsakymo, nes neturi oficialaus Tarybos Kontrolės komiteto posėdžio protokolo.

Ji taip pat pabrėžė, jog gali duomenis surinkti, bet nustatyti, ar teisėtai politikai naudojo išmokas, ji negalinti. Neturi teisės jų apklausti, pavyzdžiui, iš kokių telefonų kalbėjo, kai teikė apmokėti ryšio paslaugas ne už vieną telefoną, ar už kieno mokėjimo korteles pylė į automobilių bakus degalus ir kur važinėjo. Kita vertus, Tarybos reglamente nebuvo nustatytos tinkamos ar netinkamos naudoti išlaidos, nebuvo reikalaujama kelionės lapų, nebuvo ir nustatyta, jog naudoti tarybos nario reikalams galima tik vieną telefoną, skelbiamą Savivaldybės interneto svetainėje.

Ką nusprendė Kontrolės komitetas, dabar negalėjo oficialiai patvirtinti nė komiteto pirmininkas Benjaminas Rimdžius, anksčiau, tuoj po komiteto posėdžio, tvirtinęs, jog STT prašymas bus tenkinamas. Jis irgi laukia posėdžio protokolo. Protokolavusi komiteto posėdį Akvilė Mickevičiūtė tapo mero patarėja.

Pasak B. Rimdžiaus, dėl posėdžio sekretorės pareigų pasikeitimo užtruko protokolo surašymas. Pats jis dabar abejoja, ar buvo nuspręsta tyrimą tęsti? Mat spręsta „bendru sutarimu“. Tad ar į pakeistą kontrolierės veiklos planą politikai sutiko įrašyti tolesnį „čekiukų“ tyrimą, matyt paaiškės tik po posėdžio vaizdo įrašo analizės.