Šiauliuose prisimintos ir pagerbtos masinių trėmimų aukos

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Masiniai trėmimai prisiminti prie Šiaulių geležinkelio rampos.

Birželio 14-ąją, likus minutei iki vidurdienio, Lietuvoje visuotine tylos minute prasidėjo tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija „Atminties neištremsi“. Šiemet sukako 83-eji metai nuo pirmųjų masinių trėmimų, jų pradžia – 1941 metų birželio 14-oji.

Po tylos minutės Prisikėlimo aikštės skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės savanoriai skaitė tremtinių ir politinių kalinių vardus, pavardes, likimus – grįžo, negrįžo, likimas nežinomas. Tarp skaitančiųjų buvo ir šiauliečių, kurie patys ištvėrė tremtį.

Pagrindinis minėjimo renginys tradiciškai vyko prie Šiaulių geležinkelio rampos. Iš čia į tremtį judėjo žmonių prikišti vagonai.

Renginio dalyviai gyvomis gėlėmis apkaišė rampos tvorą, uždegė atminimo žvakes. Puokštė padėta ir prie skaudžius įvykius žyminčios paminklinės lentos.

Sugiedojus himną, tremtinių, politinių kalinių atminimas pagerbtas tylos minute.

Gedulo ir vilties dienos minėjime koncertavo atlikėja Rasa Serra ir kanklininkė Ingrida Sparauskaitė-Kurienė, Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“. Renginį vedė aktorė Virginija Kochanskytė.

Po minėjimo Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukotos šv. Mišios.

Gedulo ir vilties dienai skirtos ir muzikinės programos: koncertas „Motinos malda“ Šiaulių katedroje ir koncertas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Gedulo ir vilties dienos renginiai Šiauliuose prasidėjo birželio 12 dieną. Venclauskių namuose-muziejuje pristatytas albumas „Ištremti iš Tėvynės / Deported From Their Homeland“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje paskaitą „Partizaninės kovos pradžia Lietuvoje: 1944 m. vasara–ruduo“ skaitė dr. Darius Juodis.

Birželio 13 dieną Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidaryta Alberto Švenčionio fotografijų paroda „Vilties kelias“.