Šiaulių universitetui smūgiuojama iš pasalų

Redakcijos archyvo nuotr.
Šiaulių universitetas šiemet tikėjosi priimti studentus į dalyko pedagogikos studijas, rengti lietuvių kalbos, istorijos ir anglų kalbos mokytojus, bet kelias tam užkertamas.
Šiaulių universitetas sulaukė netikėto smūgio dėl naujos studijų programos, parengtos dalyko mokytojams rengti. Ji nepatvirtinta. Ekspertai nepatenkinamai įvertino dėstytojus, tarp kurių – profesoriai, pripažinti lituanistai, istorikai. Ar už ekspertų išvadų kyšo konkurentų ausys?

Netikėtas smūgis

Šiaulių universiteto studijų prorektorė Renata Bilbokaitė „Šiaulių kraštui“ praėjusią savaitę sakė, jog oficialaus Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) rašto dar nesulaukė. Bet žino, jog sulauks neigiamo atsakymo.

Pagal naują – dalyko pedagogikos – programą planuota rengti lietuvių kalbos, istorijos ir anglų kalbos mokytojus (būtų netgi dviejų dalykų mokytojai: istorijos ir lietuvių kalbos, istorijos ir anglų kalbos, lietuvių ir anglų kalbų).

„Emocijomis SKVC negalime paveikti, buvo pateikę pastabas, su vienomis sutikome, dėl kitų rašėme paaiškinimus, iš dalies mums pritarė, bet išvada tokia, jog dėl dėstytojų kompetencijos negalėtume programos vykdyti – su tokiu vertinimu negaliu sutikti, – pabrėžė prorektorė. – Kai tik gausime raštą, rašysime apeliaciją. Ginsime programą, prie kurios dirbome dvejus metus.“

Ji pabrėžė, jog programa buvo suderinta su Vilniaus universitetu, prie kurio Šiaulių universitetą pagal priimtą Vyriausybės nutarimą numatoma prijungti iki šių metų gruodžio 31 dienos. Programai pritarė VU senato komisijos, atsižvelgta ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kuri vertino programos koncepciją ir turinį, pastabas.

Todėl universiteto bendruomenę šokiravo žinia apie programos nepatvirtinimą, o ypač išvada apie dėstytojus. Jie įvertinti 1 balu, tai reiškia nepatenkinamai (šis vertinimas dar apibūdinamas taip: „netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti vykdomos“).

„Ekspertų išvados apie dėstytojus grindžiamos tuo, kad jie neturi tam tikros srities publikacijų. Reikalauja, kad istorikai, pavyzdžiui, turėtų išleidę ir vaikams leidinių, tai tokių visoje Lietuvoje nerasi, – sakė R. Bilbokaitė. – Norima, kad būtų lituanistai didaktikai, bet jų visoj Lietuvoj nelikę.“

„Universiteto humanitarikos profesūra yra kompetentinga – tai tarptautinio ekspertinio vertinimo, kuris buvo atliktas Lietuvoje, išvada, tarptautinis vertinimas – tai ne mano ar SKVC nuomonė, – pabrėžė R. Bilbokaitė. – Mes tada gavome tris balus iš penkių, o tai aukštas lygmuo, reiškiantis žymią nacionalinę pažangą. Dabar mums sako, kad profesūra nekompetentinga – nė diskutuoti dėl to nenoriu – kraujas liejasi per širdį. Už tokį pažeminimą negalima atleisti. Pirmą kartą susidūrėme su tokiu neteisingu vertinimu ir kovosime.“

Jos žodžiais, „yra nustebęs ir Vilniaus universitetas, ir ministerijoje nustebę“.

„Smūgis didelis. Jeigu apeliacija nebus patenkinta, rugsėjį mes vėl programą teiksime, sustiprinę kartu su Vilniaus universitetu. Vis tiek Šiauliuose rengsime humanitarus pedagogus ir taškas,“ – ryžtingai teigė prorektorė.

Kovoti reikia ir už garbę

Seimo narys Stasys Tumėnas, kuris pats yra mokslų daktaras, lituanistas ir akademinės bendruomenės atstovas, „Šiaulių kraštui“ teigė, jog „reikia kovoti ne tik už studijų programą, bet ir už institucijos, kuri 50 metų rengia pedagogus, garbę“.

Jo žinioms, Studijų kokybės vertinimo centras birželio 10 dieną nepatvirtino Šiaulių universiteto parengtos dalyko pedagogikos programos. Kuriozišku ir absurdišku vadina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldaus centro vertinimą ir kelia klausimą, ar jis nėra tendencingas?

„SKVC samdomų ekspertų grupėje, kuri vertino programą, dirbo vienas socialinis partneris, vienas studentų atstovas ir dvi ekspertės iš konkuruojančių universitetų – Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos. Viena iš jų – net ne mokslų daktarė. Tas ketvertukas visą Šiaulių profesūrą įvertino „kuolu“ – tai yra vienetu.“

„Sakytume, nelabai sveiku protu suvokiamas sprendimas, nes šioje programoje pristatomi dėstytojai yra savo srities profesionalai, dažnai net lyderiai savo srityje Lietuvoje bei atskirose užsienio akademinių tinklų bendruomenėse, – pabrėžė S.Tumėnas. – Turiu minty prof. dr. D. Maskuliūnienę (literatūrologija), prof. dr. B. Maskuliūną (kalbotyra, kalbos istorija), prof. dr. R. Trimonienę (Lietuvos istorija), doc. dr. D. Jakaitę (literatūrologija), doc. dr. J. Vaskelienę (morfologija, kalbos ugdymas), doc. dr. R. Kazlauskaitę (dialektologija). Beje, pastarosios dvi šiuo metu rengia „Lietuvių kalbos gramatiką“, skirtą Lietuvos mokytojams, abi yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narės, dirba praktiškai ir su moksleiviais.“

Visi šie dėstytojai yra monografijų, mokslo studijų, tarptautinių mokslo straipsnių autoriai, patys dalyvaujantys aktyviai ekspertinėse veiklose.

„Išvados, kad jiems trūksta kompetencijų pakvipo labai neskaniai, – sako parlamentaras. – Negražūs žaidimai vyksta. Seimas tris pedagogų rengimo centrus yra patvirtinęs, Šiauliai yra vienas iš jų, bet dabar gal dešimt aukštųjų pedagogus rengia. Šiaulių universiteto istorikai, lituanistai, sutelkę pečius, kad būtų išsaugotas ir mokslinis potencialas, ir įdirbis, parengė dalyko pedagogikos studijų programą, o ji nepatvirtinta. Tiesiog išsityčiojo iš akademinės Šiaulių bendruomenės, turinčios daugelio dešimtmečių mokytojų rengimo patirtį. Nejaugi tai bus suprasta tik tada, kai Lietuvos moksleivius mokys bet kas, nes greitai mokytojų pradės trūkti?“

S.Tumėnas įsitikinęs, jog būtina teikti apeliaciją, apie situaciją jis informavo ir Seimo Švietimo ir kultūros komiteto pirmininką Eugenijų Jovaišą.

Seimas dar turi priimti galutinį sprendimą dėl Šiaulių universiteto reorganizacimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Parlamentaro teigimu, laukiama, jog klausimas bus pateiktas svarstyti iki liepos 1 dienos.