Šiaulių ir ukrainiečių pedagogų bendradarbiavimo pradžia

TUM Šiaulių sk. nuotr.
Tarptautinės ukrainiečių mokyklos pedagogai pirmą kartą dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje, kuri vyko Dainų progimnazijoje.

Praėjusią savaitę Dainų progimnazijoje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Ugdymo dalyvių partnerystė siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties“. Pirmą kartą į mokslinę praktinę konferenciją buvo pakviesti Tarptautinės Ukrainos mokyklos (TUM) pedagogai.

Šių mokslo metų pradžioje atidaryto TUM Šiaulių skyriaus mokytojai pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo Dainų progimnazijos specialiosios pedagogės Laimos Tomėnienės vizito pas juos, jai sužinojus, kad netoli nuo jų progimnazijos yra mokykla, kurioje gimtąja kalba mokosi vaikai iš Ukrainos. L. Tomėnienė ne tik susipažino su kolegomis iš Ukrainos, bet ir pakvietė juos į pedagogų šeimą bendrauti, bendradarbiauti ir apsikeisti ugdymo patirtimi. Taip prasidėjo tarptautinės Ukrainos mokyklos keturių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių) bendradarbiavimas su Lietuvos kolegomis.

Mokslinėje-praktinėje konferencijoje Dainų progimnazijoje dalyvavo TUM visų keturių skyrių pedagogai, svečiai iš Latvijos, Vokietijos. Susirinkusius sveikino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė, TUM Šiaulių skyriaus vadovas Gedeminas Vyšniauskas, Latvijos Jaunogrės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Irina Aleksandrenkova.

Pranešimus šalia kolegų iš Lietuvos, Latvijos skaitė ir TUM pedagogai. Jie pristatė atsinaujinusią Ukrainos ugdymo sistemą.

Mokslinėje-praktinėje dalyje darbas vyko 4 sekcijose. Čia savo įžvalgas pristatė ir TUM visų keturių skyrių pedagogai.

Ukrainiečių mokyklos mokytojai tikino, kad Lietuvos ir Latvijos kolegų tyrimai bei išvados yra jiems ypač vertingi: naujos darbo formos, metodai ir ugdymo būdai, nauji techninio ugdymo turimai STEAM ugdymas, profesionalaus individualaus ugdymo galimybės, naujos įtraukiojo ugdymo galimybės ir problemos.

TUM direktorė Olena Vnukovskaja, keturių skyrių vadovai ir visi pedagogai dėkojo Dainų progimnazijai už pakvietimą į puikiai organizuotą aukšto lygio mokslinę-praktinę konferenciją ir išreiškė viltį, kad draugiškas ir profesionalus bendradarbiavimas su Šiaulių kolegomis vyks ir toliau.