Šiaulių globos namų 30-ies metų sukaktis

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių globos namų direktorė Danutė Akaveckienė džiaugėsi, kad įstaiga turi daug draugų, su kuriais gali švęsti savo jubiliejų.

Šiaulių globos namai paminėjo 30-metį. Šiaulių kultūros centre per jubiliejines iškilmes kolektyvą sveikino socialinių reikalų ir darbo viceministras Martynas Šiurkus, Seimo narių ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovai.

Globos namų direktorė Danutė Akaveckienė, dėkodama įstaigos draugams, susirinkusiems į renginį, pasakojo, kad prieš 30 metų joje buvo 5 paslaugų gavėjai ir 8 darbuotojai. Dabar yra 500 paslaugų gavėjų ir 170 darbuotojų.

1994 metų liepos 1 dieną Šiaulių miesto savivaldybės globos namai buvo įkurti gydytojo J. Šalkauskio namų pastate Trakų gatvėje kaip katalikiškos pakraipos senelių globos namai. Įstaigos steigėjais buvo Šiaulių vyskupija ir katalikių moterų organizacija „Caritas”, o 1998 metais globos namai tapo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetine įstaiga.

2012 metais Rėkyvoje šalia ežero pastatytas naujas pastatas, kuriame buvo įkurti Savarankiško gyvenimo namai, o po metų prie šios įstaigos prijungtas ir dienos centras „Goda“.

2016 metais iš Trakų gatvės pastato globos namai buvo perkelti į Rėkyvą šalia Savarankiško gyvenimo namų ir įkurtas globos namų Stacionarios slaugos ir globos padalinys.

Tiek įstaigos vadovė, tiek svečiai sveikinimo kalbose pirmiausia dėkojo savo darbui atsidavusiam kolektyvui, dedančiam didžiules pastangas, kad senyvo amžiaus žmonių gyvenimas globos namuose būtų kuo kokybiškesnis.

Viceministras M. Šiurkus pasakojo, kad jam tenka aplankyti panašias įstaigas įvairiuose šalies miestuose ir pažymėjo, kad daugumai jų reikėtų dar labai pasistengti, kad pasiektų Šiaulių globos namų lygį.

Globos namų darbuotojai buvo apdalinti socialinių reikalų ir darbo ministrės, Seimo narių S. Tumėno ir D. Griškevičiaus, miesto mero ir Administracijos direktoriaus padėkomis. O po sveikinimo kalbų renginio dalyviams koncertavo operos solistas Egidijus Bavikinas.