Šiaulių akademija jau turi modernų Pedagogų rengimo centrą

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Atnaujinto Pedagogų rengimo centro fragmentas.
Kovo 26 dieną Šiauliuose atidarytas daugelį metų stovėjęs tuščias pagrindinis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pastatas P. Višinskio ir Vytauto gatvių sankirtoje prisipildė gyvybės. Jame veiks vienas moderniausių šalyje Pedagogų rengimo centras. Į iškilmes sugužėjo miesto įstaigų vadovai, o du ministrai – švietimo, mokslo ir sporto bei susisiekimo – kartu su Vilniaus universiteto (VU) rektoriumi iš Vilniaus atvyko į renginį traukiniu. Džiugią nuotaiką kėlė ne tik įspūdingo universalaus dizaino patalpos, bet ir puikios žinios – Šiaulių akademija (ŠA) stiprėja, paslaugų kokybė gerėja, studentų skaičius auga.

Šiaulių akademija auga ir lyderiauja edukologijos srityje

Pedagogų rengimo centro atidarymo iškilmes pradėjusi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė profesorė Renata Bilbokaitė pabrėžė, kad tai ypatingas įvykis ne tik dėl to, kad jo buvo laukta 10 metų, bet ir todėl, kad pastato, vidaus patalpų ir visos įrangos atnaujinimas yra itin modernaus universalaus dizaino ir į kitą lygį kilstelės tiek studentų, tiek dėstytojų darbą. Projektas buvo patvirtintas 2014 metais, tačiau prieš trejus metus Šiaulių universitetui prisijungus prie Vilniaus universiteto buvo peržiūrėtas ir patobulintas. Patalpų atnaujinimas ir renovacija vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Vilniaus universiteto lėšomis.

„Šiuolaikiška, moderni ir į studentų gerovę orientuota renovacija leido geriau pritaikyti erdves studijoms ir mokslui. Pagal naujausius standartus įrengti dėstytojų ir studentų grupių darbo kambariai, poilsio erdvės, būtinos studijų priemonės“, – sakė profesorė Renata Bilbokaitė.

Sveikindamas akademijos bendruomenę su išskirtiniu įvykiu švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas priminė, kad 2021 metais Šiaulių universitetą prijungus prie Vilniaus universiteto buvo nuogąstaujama, kad čia vyksta toks aukštosios mokyklos uždarymas prijungimo būdu, kad Šiauliuose neliks nieko.

Pastaruosius trejus metus studentų skaičius mažėjo visoje šalyje, tačiau Šiaulių akademijoje jis išaugo daugiau nei 25 procentais. Per 50 procentų išaugo priėmimas į pedagogines studijas, startavo naujos pedagogų kvalifikacijos kėlimo programos. Per 3-ejus metus priėmimas į specialiąją pedagogiką šalyje išaugo 11 kartų ir beveik pusė šių specialistų ruošiama Šiauliuose. Ministras pabrėžė, kad Šiaulių akademija yra svarbi visai Lietuvai. Čia pirmoji šalyje atsidarė STEAM laboratorija, atvira bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, čia rengiami pedagogai, kvalifikaciją kelia mokytojai, dirba mokslininkai – veikia visa ugdymo grandinė.

„Labai tikiu tokiu modeliu, kai yra stipri motininė institucija, kaip Vilniaus universitetas, ir yra akademija, kuri turi unikalią specializaciją ir joje yra lyderiai visoje Lietuvoje. Tačiau kartu gali pasiūlyti ir kitas specializacijas. Ateina naujas darbdavys, stato gamyklas, akademija gali pasiūlytai naujas programas, kad ir ribotam laikotarpiui. Vilniaus universiteto ir buvusio Šiaulių universiteto tapimas „vienu kūnu“ yra pavyzdinis visai šaliai“, – sakė ministras.

Sveikindamas Šiaulių akademiją su Pedagogų rengimo centro atidarymu Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas pabrėžė, kad Šiaulių universiteto prijungimas nebuvo „kokia nors Vilniaus universiteto ekspansija“. Matant tuometinę aukštojo mokslo situaciją ir Vyriausybės pastangas konsoliduoti auštojo mokslo potencialą, Vilniaus universitetas tuomet įsipareigojo dalyvauti šiame procese.

Rektorius akcentavo, kad tokiam regionui kaip Šiaulių labai svarbu turėti savo universitetinį centrą, nes tai yra talentų pritraukimas ir išlaikymas, socialinės, ekonominės, kultūrinės iniciatyvos. Pažymėjęs, kad interesas Šiauliuose turėti universitetą yra didelis, pasidžiaugė bendradarbiavimu su vietiniu verslu, savivalda.

Prof. R. Petrauskas atskleidė, kad kartu su ministrais iš Vilniaus į Šiaulius atvyko „hipsterišku būdu“ – traukiniu. Pusę septynių ryto pajudėję iš sostinės, prieš devynias jau buvo Šiaulių akademijoje. Buvo kalbėta, kad vis gerėjantis susisiekimas mažina atstumą tarp Vilniaus ir Šiaulių, todėl ir studentams toks susisiekimas turėtų būti patrauklus.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis akademinei bendruomenei žadėjo, kad su traukiniais situacija tik gerės. Jau kitą mėnesį juose atsiras palydovinis internetas ir galimybė dalyvauti vaizdo konferencijose kelionės metu. Gaminami nauji traukiniai, bus didinamas jų eismo dažnis.

Modernus Pedagogų rengimo centras

Vaikštant po atnaujintą pastatą dėmesį traukia šeši aukštai su moderniomis studijų laboratorijomis, auditorijomis, ypatingomis studentų poilsio erdvėms, koridoriais, papuoštais menininkų tapybos darbais.

Pedagogų rengimo centre ne tik vis paklausesne tampančią pedagogo ir specialiojo pedagogo profesiją galės įgyti studentai, bet ir dirbantys mokytojai galės kelti savo kvalifikaciją. Akademijos direktoratas kol kas liks bibliotekos korpuse, nes bus laukiama ir antrojo pastato korpuso renovacijos.

Šiaulių akademijos direktorė akcentavo, kad universalus pastato dizainas reiškia, jog patalpos pritaikytos įvairių specialiųjų poreikių žmonėms, turintiems regėjimo, judėjimo negalią. Nuo šiol studijos galės būti kokybiškai organizuojamos ir hibridiniu būdu, tam pritaikyta 12 auditorijų. Pavyzdžiui, specialiąją pedagogiką studijuojantys žmonės iš visos Lietuvos ir negalintys atvykti į Šiaulius galės nuotoliu stebėti, kaip vyksta „gyvos“ paskaitos.

Direktorė pasidžiaugė moderniomis STEAM, logopedijos laboratorijomis, nors dalis priemonių dar tebėra pirkimo stadijoje. Pirmieji studentai studijuoti atnaujintose patalpose pradės jau šį pavasarį, tačiau didžiojo studijų bumo laukiama rugsėjį.

„Reikia tikėti, kad ir antrąją pastato dalį kada nors renovuos“, – vylėsi vadovė.

Daugėja ir Lietuvos, ir užsienio studentų

Savo pranešimuose VU rektorius R. Petrauskas ir Šiaulių akademijos direktorė R. Bilbokaitė apžvelgė Šiaulių padalinio pasiekimus per 3-ejus veiklos metus. 2021-ųjų sausio 1 dieną Šiaulių universitetą prijungus prie Vilniaus universiteto buvo įsteigta Šiaulių akademija su dviem institutais – Edukologijos ir Regionų plėtros, STEAM centru, Mokymosi visą gyvenimą centru bei Botanikos sodu.

Studijuojančių šioje aukštojoje mokykloje 2021 metų spalio 1 dieną buvo skaičiuojama 1 250, o jau 2023 metų tą pačią dieną – 1 556.

Šiaulių universitetas įnešė didesnį ar mažesnį indėlį į Vilniaus universitetą edukologijos, ekonomikos ir vadybos, biomokslų, matematikos ir informatikos studijų programose.

Prof. R. Petrauską džiugina ir nišinės ŠA kryptys, pavyzdžiui, aerobiologija. Rektorius pažymėjo, kad šiuolaikinis universitetas gali atlikti kokybiškus aplinkos ir jautrumo jai tyrimus ir kvietė savivaldybes jais naudotis.

„Vilniuje STEAM centrą dar tik atidarinėsime, o Šiauliuose jis kasmet priima apie 1 000 moksleivių iš viso regiono mokyklų. Akivaizdi Šiaulių akademijos lyderystė edukologijoje, todėl labai svarbus buvo šio pastato modernizavimo projektas“, – minėjo universiteto vadovas.

R. Bilbokaitė pasakojo, kad Šiaulių universitetas nėra turėjęs informatikos, ekonomikos pilnų bakalauro studijų programų studentų iš kitų šalių. Direktorė mano, kad tai, jog nuo 17 (2021 m.) iki 147 (2023 m.) išaugo užsienio studentų skaičius akademijai lėmė ir Vilniaus universiteto vardas.

Daug dėmesio akademija skiria studentams. Jų nuomone, Šiaulių akademija yra trečia iš 15 VU padalinių pagal studijų kokybę.

Per trejus metus akademija išleido 37 knygas mokykloms ir ikimokyklinėms įstaigoms. Ši universitetinė mokslo įstaiga laimėjo projektą kelti kvalifikaciją Lietuvos švietimo įstaigų vadovams. Tokia galimybe pasinaudoti užsiregistravo 137 įstaigų vadovai. ŠA suteikia galimybę pedagogams persikvalifikuoti į kitas profesijas ir tuo šiuo metu naudojasi apie 300 mokytojų.

Iškilmių metu akcentuotas paradoksas – vos trejus metus veikianti Šiaulių akademija Vilniaus universiteto sudėtyje kartu švęs šios įstaigos 445 metų sukaktį. Tačiau savo istoriją Šiaulių akademijai dar reikės sukurti.