Šiaulių biudžetas paprastai skaidrėse!

Šiaulių miesto savivaldybės administracija sausio 16 ir 17 dienomis surengė išsamius šių metų miesto biudžeto projekto pristatymus. Kelias valandas trunkančio pristatymo vaizdo įrašus galima peržiūrėti Savivaldybės YouTube kanale. Tiems, kas negalėjo stebėti pristatymo arba domisi tik konkrečios biudžeto programos lėšų paskirstymu, patogiausia būtų peržvelgti pristatymui parengtą Biudžeto projekto prezentaciją. Pradžioje pateikta bendroji informacija apie pajamas ir išlaidas, prioritetinius darbus ir projektus. Nuo 20 puslapio eilės tvarka pateikiami duomenys pagal atskiras programas.

Miesto urbanistinės plėtros programa (20–30 p.)

Aplinkos apsaugos programa (32–35 p.)

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (37–44 p.)

Miesto ekonominės plėtros programa (46–50 p.)

Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa (52–53 p.)

Bendruomenės sveikatinimo programa (55–61 p.)

Savivaldybės veiklos programa (63–73 p.)

Kultūros plėtros programa (75–84 p.)

Sporto plėtros programa (86–92 p.)

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (94–109 p.)

Socialinės paramos įgyvendinimo programa (111–129 p.)

Užs. Nr. 441935