Profesinės šventės proga pasveikinti socialiniai darbuotojai

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
social
Meras Artūras Visockas apsilankė socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir profesinės šventės proga įteikė kolektyvams po saldžią dovaną.
Šiais metais Socialinių darbuotojų diena dėl susiklosčiusios epideminės situacijos buvo pažymėta kiek kitaip. Nors šios kilnios profesijos atstovams nebuvo galimybės surengti šventės, tačiau juos maloniai nustebino nuoširdus miesto mero dėmesys.

Meras Artūras Visockas apsilankė socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir profesinės šventės proga įteikė kolektyvams po saldžią dovaną. Savivaldybės vadovas sveikindamas patikino, kad žino, jog socialinio darbuotojo profesija yra viena sunkiausių ir be socialinių darbuotojų žmogiško artumo, atjautos ir darbštumo, negyvuotų jokia bendruomenė. Taip pat pasidžiaugė, kad socialinės srities žmones vienija ta pati kilni misija – padėti kitiems ir kad jų pastangos mažais žingsneliais pasiekia tikslą.

Meras pabrėžė, kad kiekvienas atskirai nepasiektume norimo rezultato, tad labai svarbus ir valstybinis požiūris sprendžiant opius socialinius klausimus: socialinių paslaugų teikimo asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonėms ir globos netekusiems vaikams, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir kt.

A. Visocko manymu, valstybės mastu rengiant teisės aktus, būtina atsižvelgti į skirtingą miestų ir rajonų gyventojų socialinių paslaugų poreikio mastą, miesto galimybes prisidėti sprendžiant minėtas problemas.

Savivaldybės vadovas linkėjo toliau stiprinti profesinį vardą, rasti laiko ir sau, pasidžiaugti tuo, ką jau pavyko pasiekti, skatino tęsti darbus bendrystėje, siekiant bendrų rezultatų, ir linkėjo sėkmės tolesniame profesiniame kelyje.

Profesinės šventės proga taip pat buvo pasveikintos nevyriausybinės organizacijos: Šiaulių vyskupijos Caritas, VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ ir labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija.

Užs. Nr. 464035

social

globos