Meras kviečia išsaugoti Šiaulių universiteto botanikos sodą

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
botanikos
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į Vilniaus ir Šiaulių universitetų rektorius prašydamas ŠU prijungimo prie VU procesuose nepamiršti ir visam miestui svarbaus objekto – Šiaulių universiteto botanikos sodo. Mero pasirašytame rašte akcentuojama, kad patvirtintame 2021–2025 metų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) raidos plane Botanikos sodo likimas nėra visiškai aiškus.

Artūras Visockas universitetų vadovus dar kartą patikino, kad miestas pasiryžęs prisiimti įsipareigojimus, kurie leistų išsaugoti šiauliečių pamėgtą erdvę ir užtikrinti Botanikos sodo veiklos tęstinumą. 
Šiaulių mero raštas:
Vilniaus universiteto rektoriui
Šiaulių universiteto rektoriui    
Šiaulių universiteto tarybos pirmininkui

DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO 

Vilniaus universiteto (VU) ir Šiaulių universiteto (ŠU) tarybos pritarė Šiaulių universiteto (ŠU) prijungimo planui ir sąlygoms. Pagal patvirtintą planą, ŠU prijungimo prie VU procesas turėtų būti baigtas iki 2020 metų pabaigos.
Įgyvendinant ŠU prijungimo prie VU procesą, šiuo metu jau yra patvirtintas 2021–2025 metų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) raidos planas, naujos akademinių ir neakademinių padalinių struktūros, sprendžiami infrastruktūros optimizavimo ir atnaujinimo klausimai.
Minėtame plane aukštojo mokslo autonominės institucijos numato daug įvairių priemonių ir sprendimų, tačiau lieka neaiškus Šiaulių universiteto botanikos sodo likimas.
Atsižvelgdami į Šiaulių universiteto botanikos sodo išskirtinumą ir svarbą mūsų miesto gyvenimui, reiškiame didelį susirūpinimą dėl minėto objekto (įskaitant žmogiškuosius įstaigos resursus ir ten kuriamas pridėtines vertes) likimo ir ateities.
Primename, kad dar birželio mėnesį, Jūsų susitikimo savivaldybėje metu, aktyviai diskutavome apie galimybę prie šio miestui svarbaus sodo išsaugojimo prisidėti ir Šiaulių miesto savivaldybei. Šios minties ir toliau neatsisakome bei primename, kad rimtai svarstytume apie galimybę prisidėti finansiškai prie Botanikos sodo išsaugojimo iki 75 proc. lėšų, reikalingų jo pilnavertiškam funkcionavimui.
Siekdami išsklaidyti nežinomybę ir įvairias nereikalingas interpretacijas viešojoje erdvėje, prašome kaip galima greičiau informuoti apie Jūsų planus ir priimtus sprendimus dėl Šiaulių universiteto botanikos sodo  ateities nuo 2021 m. sausio 1 d.
Savivaldybės meras         Artūras Visockas
Užs. Nr. 461255