Lapų iš gatvės neveža – laukia nelaimės?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulietis kreipėsi dėl šios lapų krūvos ant gatvės.
Šiau­lie­tis Jo­nas M. į re­dak­ci­ją krei­pė­si dėl neiš­ve­ža­mos la­pų krū­vos K. Ka­li­naus­ko gat­vė­je, Šim­šė­je.

Į pa­kraš­tį su­stum­ta dau­gy­bė la­pų den­gia ir da­lį gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies. Vy­ras pik­ti­na­si, jog iki ne­lai­mės ne­to­li, jei­gu šla­pi la­pai pa­sklis po gat­vę.

"Si­tua­ci­ja pa­vo­jin­ga – to­je vie­to­je gat­vė ir taip su­siau­rė­ju­si, au­to­mo­bi­liams dėl tos la­pų krū­vos nė­ra kaip pra­si­lenk­ti, o už­va­žia­vę ant šla­pių la­pų sli­di­nės ir stab­dy­mo ke­lias il­gė­ja – vi­si tai ži­no­me, tik ne val­di­nin­kai", – aiš­ki­no Šim­šės gy­ven­to­jas.

Pap­ra­šy­tas kai­my­nų, krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio sky­riaus dar­buo­to­ją dar prieš po­rą sa­vai­čių, bet krū­va la­pų pa­lei gat­vę stūk­so kaip stūk­so­ju­si.

"Gat­ve vaikš­to ne tik pen­si­nin­kai, mo­ki­niai šia pa­vo­jin­ga at­kar­pa ei­na į Sal­du­vės pro­gim­na­zi­ją. Pa­ra­šiau da­bar me­rui po­nui Ar­tū­rui Vi­soc­kui, gal jis su­rea­guos?" – sa­ko šiau­lie­tis.

 

Komentarai

Vakar    Pir, 2019-11-11 / 16:39
Iš foto matyti,kad ten nėra daugiabučio. Tai ta lapų krūva neatsirado iš niekur? Ir savivaldybė darė reidus ir baudė žmones kurie taip daro. O jūsų gatvė pamiršo. Bauda 150 euro iš karto būtų nelikę tų lapų krūvos. Visur kalta Šiaulių savivaldybė. Su pagarba.
Izolina    Ant, 2019-11-12 / 11:56
O, siaubas, kiek lapų, dar kas paslys, o dar baisiau, jei kas tuos lapus padegs, bus katastrofa Šiauliams, kaip tai buvo Alytuje. Kur žiūri meras ir miesto ekstremalių situacijų tarnyba ?
Onute    Ant, 2019-11-12 / 12:29
Tikrai, koks siaubas. Lapu kruva. Is kur jie atsirado. Gal Jonas P. galetu pagelbet?. Ir as ateiciau.
Mykolas     Ant, 2019-11-12 / 12:41
Reikia tuos medzius pasalinti, tai yra, reikia juos nupjauti. Tuomet miestas bus daug svaresnis ir grazesnis. Ka mano Meras ir jo pavaduotojai?
Mykolui    Tre, 2019-11-13 / 10:09
Ir aš siūlyčiau išpjauti visus miesto medžius. Nesuprantu, kam jie reikalingi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.