Kviečiame teikti idėjų pasiūlymus 2020 m. bendruomenės iniciatyvų projektams finansuoti

Informuojame, kad iki 2020 m. sausio 15 d. 16 val. priimami projektų idėjų pasiūlymai 2020 m. bendruomenių iniciatyvų projektams iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti. Didžiausias prašomas finansavimo dydis mažos apimties projektui įgyvendinti – 50,0 tūkst. Eur; didžiausias prašomas finansavimo dydis didelės apimties projektui įgyvendinti – 150,0 tūkst. Eur.

Pasiūlymai turi atitikti Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas.

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą ir projekto idėjos pasiūlymo formą galite rasti čia, paspaudę ant nuorodų.

Dokumentus prašome pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame prie  9 langelio (Trakų g. 40 / Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai)  arba el. paštu info@siauliai.lt iki 2020 m. sausio 15 d. 16 val.
Projektų idėjų pasiūlymai, pateikti kitu būdu, nei nurodyta skelbime, nebus registruojami ir vertinami.

Kviečiame būti pilietiškus ir aktyviai dalyvauti.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 41) 383436.

Užs. Nr. 437800