Dėl UAB „Pabalių turgus“ akcijų privatizavimo

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Pabalių turgus
2002 m. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė įtraukti UAB „Pabalių turgus“ akcijas į privatizuojamų sąrašą. Dar tada miesto gyventojų atstovai suprato, kad turgaus veiklos organizavimas nėra Savivaldybės funkcija. Tokia veikla turi užsiimti privatus verslas, o ne Savivaldybė.

Bendrovės akcijas buvo bandyta parduoti 6 kartus, tačiau neatsiradus pirkėjui jos liko neparduotos.

Vėliau, 2003 m., pardavimo procesas buvo sustabdytas atsižvelgiant ir į Pabalių turguje prekiaujančių asmenų reikalavimus, tarp kurių buvo ir tokie kaip: nekeisti bendrovės veiklos dar 5 metus, įrengti radijo tašką ir pan.

Nors nuo 2003 m. praėjo ne tik tada reikalauti 5, bet jau 16 metų, šiandien vėl girdimas Pabalių turguje prekiaujančių asmenų reikalavimas ir toliau Savivaldybei užsiimti prekybinės veiklos organizavimu.

Reikia pažymėti, kad Savivaldybė privalo laikytis visuotinai nustatytų taisyklių, kurios neleidžia skirti lėšas uždaroms akcinėms bendrovėms nepriklausomai nuo to kas yra jų akcininkas. Tolimesnė UAB „Pabalių turgus“ veikla be investicijų taptų nuostolinga, o jos akcijų pardavimas būtų labai apsunkintas ir ekonomiškai nenaudingas.

2019 m. rugsėjo 5 d. Tarybos sprendimas iš esmės yra pakartojimas 2002 m. Tarybos sprendimo patikslinant pasikeitusius bendrovės finansinius apskaitos duomenis. Tarybos priimti sprendimai privalo būti vykdomi arba turi būti atšaukti. 2002 m. Tarybos sprendimo atšaukimui nėra jokio -  nei ekonominio, nei teisinio pagrindo.

Būtina pažymėti ir tai, kad šis miesto tarybos sprendimas niekaip neįtakoja ir artimiausiu metu neįtakos Pabalių turguje prekiaujančių asmenų interesų. Šie asmenys kaip ir vakar, šiandien, taip pat ir rytoj, turi galimybę toliau prekiauti šioje teritorijoje.

Realizuojant šį Tarybos sprendimą, Tarybos sudaryta akcijų privatizavimo komisija rinksis į posėdžius, kuriuose spręs Bendrovės akcijų privatizavimo sąlygas. Šios sąlygos bus nustatomos išklausant ir derinant visų suinteresuotų asmenų nuomonę, tame tarpe ir Pabalių turguje prekiaujančių asmenų.

Pats Bendrovės akcijų privatizavimo procesas yra ilgas ir be jokių garantijų dėl jo sėkmingos pabaigos, todėl atskirų asmenų nuogąstavimai dėl darbo vietos praradimo visiškai neatitinka realybės.

Būtina pažymėti ir tai, kas atskirų asmenų poreikiai negali būti iškeliami aukščiau visų miesto gyventojų interesų, todėl kviečiame visas suinteresuotas šalis įsiklausymui, supratimui  ir bendradarbiavimui.

Užs. Nr. 430837