Rėkyvos progimnazijoje tvyro įtampa

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Metų mokytoja šįmet pripažintą Daivą Rozgaitę-Udrienę (centre) skaudina mokyklos vadovo elgesys ir komentarai.
Šįmet rugsėjo 1-ąją Rėkyvos progimnazija atvėrė savo atnaujintas patalpas, naują priestatą. Po gražių iškilmių praėjus vos keliems mėnesiams ėmė aiškėti, kad šios mokyklos kolektyve ne viskas gerai. Dalis mokytojų reiškia nepasitenkinimą mokyklos direktoriumi Nerijumi Kundrotu. Metus čia dirbantis direktorius sakė siekiantis įvesti tvarką, nes atėjęs rado palaidą balą. Šiaulių savivaldybė sako, kad viskas yra gerai.

Metų mokytojos įvertinimas vadovo nenudžiugino

2023 metų mokytoju buvo apdovanota Rėkyvos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Daiva Rozgaitė-Udrienė. Ją pristatant buvo pabrėžta, kad mokytoja asmeniniu pavyzdžiu motyvuoja jaunus žmones mokytis ir aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame gyvenime, nuolat organizuoja įvairias parodas, rengia socialines-pilietines akcijas, kūrybinę veiklą yra pristačiusi regioninėje televizijoje – buvo sukurtos dvi laidos mokytojos pasiūlytomis temomis.

Rėkyvos progimnazijoje – tai pirmoji mokytoja, gavusi Metų mokytojo apdovanojimą. Tačiau didelį darbo stažą turinčios, tačiau tik antrus metus šioje progimnazijoje dirbančios mokytojos pagerbimas įnešė daugiau įtampos mokyklos pedagoginėje bendruomenėje.

Pakalbinta mokytoja pasakojo, kad jos kandidatūrą apdovanojimui palaikė mokytojai, mokyklos direktorius Nerijus Kundrotas pasirašė teikimo dokumentus. Nors kvietimas teikti kandidatūras Metų mokytojo vardui gauti mokykloms buvo išplatintas birželio pradžioje, Rėkyvos progimnazijos mokytojai apie jį sužinojo tik rugsėjo 1 dieną. Reikėjo vos per kelias dienas susisukti ir pateikti dokumentus. Iš didelio būrio pretendentų Savivaldybėje Metų mokytoja buvo išrinkta ir D. Rozgaitė-Udrienė.

Tačiau nei apdovanojimų dieną, nei kitą mokyklos vadovas susitikęs mokytoją jos su apdovanojimu nepasveikino ir rankos nepaspaudė, nors dėl jos džiaugėsi ir dalis kolegų, ir mokiniai, ir tėvai. Nepaminėjo direktorius šio išskirtinio fakto ir kolektyvui minint Tarptautinę mokytojų dieną.

Mokytoją pasiekė perpasakoti mokyklos vadovo atsiliepimai, kad ji esanti šio apdovanojimo neverta, kad ji nekuo neišsiskiria ir panašiai.

Tik praėjus savaitei po įteiktų Metų mokytojų apdovanojimų, kai Rėkyvos progimnazijoje vyko posėdis, jo pradžioje N. Kundrotas įteikė mokytojai gėlę ir pasveikino. Tačiau tas pats posėdis pasibaigė Metų mokytojos ašaromis.

Posėdžio metu buvo svarstoma įvesti ugdymo procese naujovę – mokytojams stebėti vieniems kitų pamokas. Kadangi mokytoja Daiva pagal tokią sistemą buvo dirbusi kitoje mokykloje ir, anot jos, tokia sistema nepasiteisino, nes kyla didelė „popierinė“ apkrova, ji apie tai pasakė ir posėdžio metu.

Mokytoja pasakoja, kad direktorius ėmė kelti ant jos balsą ir pareiškė, kad ji nenori dirbti ir čia gyvena pūkuose. Posėdyje mokytoja buvo apkaltinta, kad yra baili, o jeigu bijo, tai yra ribota, o jeigu jau ribota – yra psichologiškai nestabili. Tai mokytoją Daivą pakirto. Ji išėjo iš posėdžio ir sutrikusi nesulaikė ašarų.

„Miestas sveikina pradedant meru, baigiant kolegomis. Čia esi niekinamas ir iš tavęs tyčiojamasi“, – sakė įskaudinta pedagogė.

Ji negali suprasti, kodėl direktoriui taip skaudu dėl jos gauto Metų mokytojo apdovanojimo. Jo paties veiklos ataskaita įvertinta labai gerai. Mokytoja jaučiasi savo aktyvia veikla prisidėjusi prie šio įvertinimo.

Mokytoja Daiva priminė, kad direktorius nėra mokytojas, jo specialybė – socialinis pedagogas. Pedagogė svarsto, kad gal dėlto ir nerandama bendros kalbos su kai kuriais mokytojais.

„Su nerimu einu į mokyklą. Išlipu, pamatau ežerą, bažnyčią, mokyklą, ir nusiraminu. Einu ne pas direktorių. Einu pas vaikus, kurie tiki, tėvus, kurie džiaugiasi. Turiu minčių, idėjų ir jas man pavyksta įgyvendinti. Esu laiminga, esu edukatorė ir man tai patinka. Aš įeinu į klasę ir susitvarkau su savo emocijomis. Bet kai prieina prie manęs ir pareiškia man užuojautą (dėl direktoriaus elgesio – aut. past.), aš vėl išsibarstau. Man padeda kūryba ir šeima – du stabilūs dalykai. Esu dėkinga visai bendruomenei už galimybę kurti, būti laisvai“, – apie įtampą mokykloje kalbėjo mokytoja Daiva.

Jos manymu, reikia atlikti mokyklos mikroklimato įvertinimą, nes jis nėra geras. Mokytoja taip pat yra mokyklos tarybos pirmininkė.

Dėl susidariusios situacijos grupė progimnazijos bendruomenės narių norėjo pasikalbėti su miesto meru Artūru Visocku. Po kelių skambučių buvo pasiūlytas laikas viduryje savaitės nuo 14 iki 15 valandos. Tuo metu mokykloje vyksta pamokos ir išeiti iš jų galima tik įspėjus mokyklos vadovą. Šis laikas buvo nepatogus ir kitiems grupės nariams. Be to, buvo paaiškinta, jog 90 procentų garantija, kad mero nebus.

Mokytoja Daiva laukia miesto vadovo, kuris yra mokyklos direktoriaus darbdavys, apsilankant jos pamokoje (meras dalyvauja Metų mokytojų pamokose). Viliasi, kad tuomet pavyks aptarti situaciją.

Dalis darbuotojų nenori tvarkos?

Rėkyvos gimnazijos direktorius Nerijus Kundrotas pakomentavo, kad mokykloje yra grupė žmonių, kurie visur skundžiasi ir bando įrodyti, kad pasikeitus vadovui mokykloje atsirado mobingas. Dabar posėdžių metu daromi įrašai, į procesą įtraukti teisininkai ir panašiai.

N. Kundrotas anksčiau vadovavo Normundo Valterio jaunimo mokyklai, tačiau 2021 metais ją Savivaldybė uždarė. Buvusį ilgametį Rėkyvos progimnazijos direktorių Romą Senkų meras A. Visockas 2021 metų rugsėjį netikėtai atšaukė iš pareigų. Į laisvas direktoriaus pareigas buvo paskelbtas konkursas, kurį laimėjo N. Kundrotas, pradėjęs vadovauti progimnazijai nuo 2022 metų pradžios.

Vadovas pasakojo, kad, dirbant ankstesniam mokyklos direktoriui, progimnazijai faktiškai vadovavo pavaduotoja.

„Dabar, kai noriu padaryti, kad būtų tvarka, atsirado mobingas“, – ironizuoja N. Kundrotas.

Jis sako keliąs reikalavimus parengti mokyklai reikalingus dokumentus, tvarkas, pareigybių aprašymus, nes anksčiau į teisės aktus niekas nekreipė dėmesio. Dabar gilinamasi į darbuotojų kvalifikaciją. Tai esą kelia pasipriešinimą tų darbuotojų, kuriems buvo gerai dirbant prie ankstesnio vadovo, ir jiems prijaučiančių.

„Mūsų Metų mokytoja – politikė, profsąjungos narė pirmu smuiku griežia. Ji leidžia sau išeiti iš susirinkimo, nes jos emocijos groja“, – piktinosi direktorius.

Kodėl direktorius nepatenkintas, nors pats teikė Švietimo skyriui jos kandidatūrą? Direktorius pasakojo, kad per naktį pavaduotoja suorganizavo rinkimus. Rytą atsirado dokumentai, kuriuos skubiai reikėjo pateikti, nes kilo grėsmė pavėluoti.

„Taip, aš kaltas. Neįsigilinau, padėjau parašą. Galvojau, kad sąžiningai viskas padaryta. Kai pradėjau gilintis paaiškėjo, kad dalis mokytojų net nežinojo apie Metų mokytojo rinkimus. Tai gal man mobingą, spaudimą daro? Terminas baigėsi, nenorėjau, kad sakytų, kad direktorius užtrumpino“, – komentavo vadovas.

Kodėl sulaukta paskutinių dienų teikti kandidatūrą ir buvo taip skubama? Gegužės 8 dieną N. Kundrotas staiga susirgo ir į darbą grįžo tik rugsėjo 1-ąją. Dėl ilgą laiką kolektyvo nepasiekusios informacijos apie Metų mokytojo rinkimus pirštu bedė į tuos, kurie jį pavadavo.

Direktorius mano, kad buvo galima siūlyti Metų mokytojo vardui gauti daug metų mokykloje dirbantį, patyrusį pedagogą, o mokytoja Daiva Rėkyvoje dirba vos antrus metus.

Progimnazijos direktorius tikino, kad nieko nedaro, kas prieštarautų įstatymams.

„Mane kaltina, kad aš žeminu, šaukiu. Mano balsas toks, esu emocionalus, bet ant žmonių nešaukiu. Dabar posėdžiuose daromi įrašai, kad būtų įrodyta, kad aš nešaukiu“, – pasakojo vadovas.

Jis išvardijo visą eilę priekaištų savo pavaduotojai, tačiau ji kalbėtis atsisakė, motyvuodama, kad dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į teisininkus.

Savivaldybei – viskas gerai

Mokytoja Daiva Rozgaitė-Udrienė su Tarybos nario Zakiro Medžidovo rinkimų komitetu „Šiaulių labui“ dalyvavo Savivaldos rinkimuose, tačiau į Tarybą nepateko.

Rėkyvos progimnazijoje tvyrant įtampai, Z. Medžidovas kreipėsi į merą A. Visocką, prašydamas pasigilinti į situaciją ir pateikdamas eilę klausimų. Politikas gavo mero pasirašytą, tačiau Švietimo skyriaus parengtą atsakymą. Jame nurodoma, kad Savivaldybės administracija negavo skundų dėl mokyklos darbuotojų viešo įžeidinėjimo, žeminimo, kaip ir dėl nepagarbaus elgesio su vaikais.

„Apibendrinant patikros rezultatus darytina išvada, kad papildomas neplaninis mokyklos veiklos patikrinimas nėra tikslingas. Mokyklos veiklos priežiūra ir kontrolė bus atliekama bendra tvarka. Direktoriaus veikla bus vertinama 2024 m. vasario mėn., vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais ir kitais Savivaldybės teisės aktais. Geri mokyklos veiklos rezultatai demonstruoja, kad darbuotojai sėkmingai atliko direktoriaus pavestus darbus ir užduotis. Mokyklos direktoriaus 2022 m. metinė veikla buvo įvertinta labai gerai“, – rašoma mero pasirašytame rašte.