Rėkyvos progimnazija sulauks patikrinimų

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių mero patarėjas Vincas Urbonavičius (kairėje) informavo, kad Savivaldybė pasigilins į Rėkyvos progimnazijos, kuriai antrus metus vadovauja Nerijus Kundrotas, situaciją.

Pirmadienį Šiaulių savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje kalbėta apie situaciją Rėkyvos progimnazijoje. Šiaulių mero patarėjas Vincas Urbonavičius priminė, kad apie įtampą Rėkyvos mokykloje merui A. Visockui rašė Tarybos narys Zakiras Medžidovas ir buvo publikuotas straipsnis „Šiaulių krašte“.

Kalbėdamas apie tam tikrą mobingo situaciją mokykloje, apie Nerijaus Kundroto, direktoriaus, elgseną, kuri sukelia dalies darbuotojų nepasitenkinimą, V. Urbonavičius minėjo, kad Švietimo skyrius atliko patikrinimą, parengė Tarybos nariui išsamų atsakymą. Nors minėtame atsakyme rašoma, kad apibendrinant patikros rezultatus darytina išvada, jog papildomas neplaninis mokyklos veiklos patikrinimas nėra tikslingas, panašu, kad po publikacijos laikraštyje Švietimo skyrius nuomonę pakeitė.

V. Urbonavičius informavo, kad vasario mėnesį Rėkyvos progimnazijoje bus atliekamas platesnis veiklos patikrinimas, taip pat numatytas mikroklimato tyrimas, o po tyrimo mokytojų kolektyvui bus vedami mokymai.

„Tikimės, kad ši situacija yra kažkiek sureikšminta ir truputį, jei galima taip pasakyti, politizuota. Norėtųsi, kad ir Rėkyvos bendruomenė, ir tėveliai, kurie veda vaikus į Rėkyvos progimnaziją, būtų užtikrinti, kad mokymo procesas nenukentės, jis vyksta teisinga linkme“, – bandė amortizuoti pateiktą informaciją mero patarėjas, pabrėžęs, kad naujo vadovo iškelti rimtesni reikalavimai pedagogų kolektyvui sukėlė tam tikrą nepasitenkinimą direktoriumi.

Pavasario pradžioje sueis dveji metai, kaip Rėkyvos progimnazijos direktoriumi dirba N. Kundrotas. Mokykla restauruota, pastatytas naujas priestatas, ir tai pagerino vaikų mokymosi sąlygas.

N. Kundrotas aiškino, kad keičiasi įstatymai, dokumentais apibrėžtus procesus reikia atnaujinti. Atnaujintame mokyklos pastate sustatytos vaizdo kameros, kurios erzina dalį bendruomenės.

„Viskas keičiasi, dokumentai negali likti seni. Tai ne vieno direktoriaus reikalas. Vykstama į kitas mokyklas konsultuotis, vykdomi mokymai, tačiau dalis pedagogų priešinasi, nes gerai buvo anksčiau. Tėveliai gali būti ramūs – ugdymo procesas tik gerės, jis nuolat atnaujinamas“, – sakė mokyklos vadovas.

Jis pabrėžė, kad įtampa atsirado išskirtinai pedagogų kolektyve, mokinių tėvai to nepajuto ir į mokyklos vadovą dėl to nesikreipė.

Paprašytas sukonkretinti, kokie pokyčiai kolektyve sukėlė mokytojų pasipriešinimą, N. Kundrotas, kaip pavyzdį, paminėjo kai kurių mokytojų įprotį išvykti atostogauti į kurortus tuo metu, kai vyksta ugdymo procesas, nors turi net du mėnesius vasaros atostogų.

„O kaip man užtikrinti sklandų vaikų ugdymo procesą?“ – klausimu į klausimą atsakė vadovas.