Profesorei Giedrei Čepaitienei įteikta kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premija

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premija šiemet skirta filologei, visuomeninės lituanistinės veiklos dalyvei ir organizatorei prof. dr. Giedrei Čepaitienei.

Birželio 8 dieną Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vykusiose iškilmėse kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premija įteikta filologei, visuomeninės lituanistinės veiklos dalyvei ir organizatorei prof. dr. Giedrei Čepaitienei.

Komisija įvertino G. Čepaitienės plačiašakę mokslinę ir pedagoginę veiklą, lietuvių kultūrai ir lituanistikai nusipelniusių asmenybių paveldo tyrimą ir sklaidą, garsių gimtojo krašto asmenybių įamžinimą prasmingais leidiniais ir renginiais.

Laureatė į renginį atvyko pasipuošusi tautiniais rūbais. G. Čepaitienę sveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, gausiai susirinkę buvę bendradarbiai, bendraminčiai, bičiuliai.

G. Čepaitienė 1981–2015 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (1997–2020 m. Šiaulių universitetas), 2003 m. jai suteiktas profesorės vardas. Dvi kadencijas buvo Šiaulių universiteto senato narė. 1990–1993 m. dirbo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja (kartu dirbdama ir Juliaus Janonio gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoja).

Svarbiausios prof. dr. G. Čepaitienės mokslo veiklos sritys – etnolingvistika, pragmatika, dalyko didaktika, dialektologija, kalbos istorija.

Svarbus G. Čepaitienės indėlis į mokyklinę lituanistiką. Mokslininkė viena ir su bendraautoriais parengė keliolika vadovėlių ir mokymo priemonių studentams, moksleiviams ir mokytojams, buvo Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projekto ekspertė (2013).

Kalbininkė yra paskelbusi per 150 mokslo straipsnių, skaičiusi pranešimų daugiau kaip 70 mokslinių konferencijų (iš jų per 20 užsienyje), pati parašė ar kitaip prisidėjo prie 20 knygų (tarp jų ir vadovėlių) parengimo.

G. Čepaitienė yra ilgametė Lietuvių kalbos draugijos narė, aktyvi renginių dalyvė ir organizatorė, naujų sumanymų iniciatorė.

Reikšmingas G. Čepaitienės veiklos baras – gimtosios Zanavykijos žymių žmonių darbų, gimtosios šnektos tyrimai ir sklaida.