Po kelių dešimtmečių Savivaldybei prireikė bendrijos naudotų patalpų

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Gyventojų pačių sutvarkytų ir bendrijos reikmėms naudojamų patalpų mirtinai prireikė Šiaulių miesto savivaldybei.
Į „Šiaulių krašto“ redakciją kreipėsi Vilniaus gatvės 237-ojo daugiabučio namo butų savininkų bendrijos pirmininkas Rimvydas Greimas. Žmogus pyko, kad Šiaulių miesto savivaldybė kėsinasi iš bendrijos atimti rūsyje esančias patalpas, kurias patys gyventojai susitvarkė ir naudoja bendrijos reikmėms. Bendrijos pirmininkas aiškino, kad tai savivalė, tačiau Savivaldybė nenusileidžia – patalpos jos, ir taškas.

 

Registrų centro pažymoje – patalpų savininko nėra

Daugiabučio namo rūsyje gyventojai yra įsirengę anksčiau niekieno nenaudotas 26,61 kvadratinio metro patalpas. Pasiremontavo, susinešė baldus. Čia vyksta 2019 metais įkurtos butų savininkų bendrijos susirinkimai, kita veikla. Gyventojai sumoka už šildymą, elektrą, kaip ir už visų bendrojo naudojimo patalpų naudojimą.

Bendrijos pirmininkas jau dvejus metus bando šias patalpas įteisinti, tačiau nesėkmingai. Savivaldybė suteikė patalpoms numerį, tačiau toliau reikalas ir nepasistūmėjo, nes Turto valdymo skyrius pareiškė, kad šios patalpos priklauso Savivaldybei.

Bendrijos pirmininkas pasakojo, kad nors yra dar 1993 metų miesto Savivaldybės valdybos potvarkis Turto valdymo skyriui perimti šias patalpas į savo balansą, tačiau jokių sutartinių įsipareigojimų nėra.

Šių metų vasario mėnesį bendrijos pirmininkas gavo Registrų centro pažymą, kurioje nurodoma, kad minėtų patalpų savininko nėra.

Siekdama įsiteisinti patalpas bendrija atliko patalpų kadastrinius matavimus, susitvarkė dokumentus, tačiau iš Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjos Violetos Tylenienės sužinojo, kad eilę metų bendrijos išlaikomos patalpos priklauso Savivaldybei.

Anot bendrijos pirmininko, vedėja pasiūlė bendrijai parduoti Savivaldybei bendrijos užsakymu parengtus patalpų dokumentus. Tačiau R. Greimas nusiteikęs karingai – dokumentų neparduos ir Savivaldybės atstovų į patalpas neįsileis. Jei bus bandoma ten patekti jėga, kviesis žurnalistų, kad užfiksuotų, kaip Savivaldybė elgiasi su savo gyventojais.

Patalpos – Savivaldybės, jų išlaikymas ir dokumentacija – gyventojų

Pasiteiravus apie situaciją Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjos V. Tylenienės, jos pozicija visiškai kitokia. Ji aiškina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymu Šiaulių apskrities viršininko pavaduotojas, įgaliotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1998 metų kovo 3 dieną perdavimo-priėmimo aktu šias patalpas perdavė Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn.

Vedėja negalėjo paaiškinti, kodėl šios patalpos netapo gyventojų bendra nuosavybe, kaip, pavyzdžiui, rūsiai, laiptinės ir panašiai.

V. Tylenienė tikino, kad patalpos Vilniaus g. 237 namo rūsyje kaip Savivaldybės nuosavybė Registrų centre yra užregistruotos, nors mažiau nei prieš mėnesį Registrų centras bendrijos pirmininkui išdavė pažymą, kad savininko nėra.

Jei jau Savivaldybė laiko save minėtų patalpų savininke, tai kodėl nemoka už jas komunalinių mokesčių?

„Savivaldybė šių patalpų savininkė yra daugelį metų ir teisės į šias patalpas buvo pareikštos ne šiuo laikotarpiu. Savivaldybei nebuvo teikiamos sąskaitos apmokėjimui, Savivaldybei nebuvo žinoma, kokias sąskaitas reikia apmokėti“, – naiviai atsako vedėja.

O kodėl neturi patalpų kadastrinių matavimų, o siūlo juos parduoti bendrijai?

Anot V. Tylenienės, namo savininkų bendrija, negavusi patalpų savininko – Savivaldybės – leidimo, atliko minėtų patalpų matavimus. Savivaldybė esą suprasdama, kad patalpų matavimų byla namo butų savininkų bendrija negalės pasinaudoti savo reikmėms, ir netgi „vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais“, svarstė galimybę perimti patalpų matavimų bylą ir kompensuoti namo savininkų bendrijai patirtas išlaidas.

Dar vienas anekdotas. Savivaldybė šių patalpų matavimų iki šiol neatliko, nes siekė „racionaliai ir taupiai naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas“. Namo butų savininkų bendrijai pradėjus reikšti neva neteisėtas pretenzijas į anksčiau minėtas patalpas, tada jau ir Savivaldybei atsirado poreikis turėti šių patalpų matavimų bylą.

„Atkreipiame dėmesį, kad patalpos planų turėjimas ar neturėjimas nepaneigia Savivaldybės nuosavybės teisės į šias patalpas. Savivaldybė yra teisėta šių patalpų savininkė, jas įgijo Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka“, – reziumuoja vedėja.

Ką konkrečiai su tomis patalpomis darys, vedėja nepaaiškino, esą – pagal įstatymą. Jei miesto Taryba nuspręs šias patalpas parduoti aukcione, namo gyventojai galės dalyvauti aukcione ir jas nusipirkti.