Pasveikinti Šiaulių metų mokytojai

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Dešimt Šiaulių miesto 2023-iųjų metų mokytojų su meru Artūru Visocku ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuviene.
Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse pagerbti Šiaulių miesto metų mokytojai. 10 miesto pedagogų, kurių ir tiesioginė, ir visuomeninė veikla pastaruosius dvejus metus buvo itin ryški, apdovanoti Metų mokytojo vardu ir 2 000 eurų premijomis.

Sveikinimai mokytojams

Su profesine švente susirinkusius pedagogus pirmiausia pasveikino Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. Ji dėkojo mokytojams, kad kiekvieną dieną dovanoja savo žinias, širdį, išmintį vaikams – nuo mažųjų iki paties vyriausio, linkėjo sveikatos, kūrybinės išminties, gražios partnerystės.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, priminęs, kad žino tik dvi lytis – vyro ir moters, sakė: „Žinokit, jūsų pamokose tikrai nereikia ieškoti daugiau nei vyro ir moters, nes čia yra Šiauliai.“

„Linkiu mums patiems susikurti tokią mokyklą, į kurią norėtųsi eiti su šypsena. Pavargęs nuo darbo sąlyginai romantiškai, filosofiškai su ta mintimi, kad viskas yra gerai. Toks labai gilus linkėjimas, į kurį mes palaipsniui turime visi ateiti“, – susitapatinęs su mokytojais kalbėjo meras.

Dešimt 2023 metų mokytojų

Meras kartu su Švietimo skyriaus vedėja įteikė mero padėkas, dovanas ir gėles dešimčiai miesto pedagogų, šiais metais įvertintų Metų mokytojo vardu. Atminimo dovanas sukūrė menininkė Irena Šliuželienė. Kartu su dovanomis kiekvienas iš dešimties Metų mokytojų apdovanotas 2 000 eurų premija.

2023 metų mokytojo vardas suteiktas Vaidai Bernikienei, „Juventos“ progimnazijos anglų kalbos mokytojai, ji savo patirtimi dalijasi su kolegomis ne tik progimnazijoje, mieste, šalyje, bet ir užsienyje. Mokytoja išsiskiria pozityvumu ir aktyvumu. Mokytoja veda neuroedukacinius užsiėmimus, pokalbius ir kitas veiklas būrelyje ,,Neuroedukacijos ir ekostudija“, organizuoja žygius bei išvykas klasės bendruomenei, savanoriauja skautų judėjime.

Kita Metų mokytoja – Jolanta Jančiauskaitė, Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytoja. Visi šios mokytojos mokiniai renkasi ir išlaiko matematikos valstybinį brandos egzaminą. Mokytoja Jolanta yra aktyvi miesto matematikos mokytojų bendruomenės narė, matematikos vadovėlio 9 klasei, pagal atnaujintą matematikos programą, bendraautorė, aktyvi gimnazijos bendruomenės narė, dalyvaujanti įvairių darbo grupių veiklose.

„Sandoros“ progimnazijos muzikos mokytoja Rolanda Kalakauskienė taip pat yra šių metų mokytojų dešimtuke. Ji yra aktyvi katalikiškųjų vertybių puoselėtoja, pati renka ir gieda senąsias lietuvių liaudies giesmes, dalijasi savo patirtimi su miesto, šalies pedagogais. Mokytoja Šiauliuose yra subūrusi Šv. Cecilijos ansamblį, vadovauja liturginiam chorui, kuris organizuoja respublikinį jaunimo festivalį „Giesmių pynė Marijai“.

Vaiva Malinauskaitė, Stasio Šalkauskio gimnazijos muzikos mokytoja. Vadovauja muzikos studijai, chorui. Jos parengti ugdytiniai – respublikinių solistų ir vokalinių ansamblių konkursų laureatai ir prizininkai. Mokytojos iniciatyva gimnazijoje sukurtas unikalus Kultūrinės pažintinės veiklos įgyvendinimo ir apskaitos modelis. Ji – aktyvi mokinių protmūšių organizatorė ir dalyvė.

2023 metų mokytojos Jovitos Navickienės, Lieporių gimnazijoje dėstančios informacines technologijas, mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai nuolatos smarkiai viršija miesto ir šalies vidurkį. Ji neatlygintinai dalyvauja kraujo donorystės akcijose, kiekvienais metais gimnazijos bendruomenei organizuoja mokymus apie pačias naujausias technologijas.

Rėkyvos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Daiva Rozgaitė-Udrienė asmeniniu pavyzdžiu motyvuoja jaunus žmones mokytis ir aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame gyvenime, nuolat organizuoja įvairias parodas, rengia socialines-pilietines akcijas, kūrybinę veiklą yra pristačiusi Šiaulių televizijoje – buvo sukurtos dvi laidos mokytojos pasiūlytomis temomis.

Aušra Tupikė, Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja, yra pasaulio pažinimo vadovėlio, enciklopedijos vaikams, atvirų pamokų rinkinio bendraautorė. Ji subūrė mokytojų komandą ir įsijungė į respublikinį bendrojo ugdymo mokyklų įtraukiojo ugdymo projektą, yra visuminio ugdymo šalininkė ir propaguotoja. Mokytoja yra Humanistinės pedagogikos riterio vardo bei aukso ženklo laureatė.

Lopšelio-darželio „Sigutė“ priešmokyklino ugdymo mokytoja Asta Želionienė parengė dvi ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas pedagogams, kurios buvo akredituotos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre. Mokytoja vedė ilgalaikius mokymus šalies priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vadovams apie inovacijomis grįstą ugdymą, kompetencijų integravimą į skirtingas ugdymo sritis. Ji kasmet organizuoja tęstinius respublikinius skaitmeninių priemonių kūrimo projektus, gerąja patirtimi dalijasi publikuodama straipsnius ir metodinę medžiagą elektroniniuose leidiniuose bei internetinėse svetainėse.

Asta Žvigaitienė, Petro Avižonio ugdymo centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atvira inovacijoms, išbandytomis idėjomis dalijasi su kolegomis ir socialiniais partneriais miesto, regiono ir šalies lygmeniu. Ji organizavo respublikinius renginius, pasidalijant gerąja patirtimi plėtojant STEAM veiklas. Ugdymo procese taikydama inovacijas, mokytoja daug dėmesio skiria sveikatos stiprinimui, savo idėjomis sutelkia ne tik miesto, bet ir šalies pedagogus.

2023 metų mokytojų dešimtuką užbaigė žinoma mieste „Romuvos“ gimnazijos muzikos mokytoja, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė Aušra Kardašienė. Mokytoja puoselėja įtraukiojo ugdymo vertybes, kur kiekvienas mokinys skatinamas saviraiškai, bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokytojos vadovaujami ansamblis „Fresco“ ir choras „Bene Notes“ kasmet dalyvauja miesto ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose. Mokytojos kolektyvai yra ne tik gimnazijos ir Šiaulių miesto muzikinės kultūros kūrėjai, bet ir garsina Šiaulius Lietuvoje, dalyvauja „Dainų dainelės“, „Lietuvos balso“ projektuose, Dainų šventėse.

Po apdovanojimų visų pagerbtų mokytojų vardu kalbėjo A. Kardašienė. Ji priminė, kad kiekvienam žmogui svarbu būti įvertintam ir dėkojo mokyklų bendruomenėms bei Švietimo skyriui už galimybę pasijausti reikšmingoms ir įvertintoms.

„Įtraukiojo ugdymo fone jei atvira širdimi priimsime kiekvieną mokinį, būsime gyvi ir mylimi. Jei gebėsime priimti iššūkius ir ieškosime neįprastų sprendimų, būsime kūrybiški. Jei gebėsime būti lyderiais, nuolat tobulinti savo žinias ir gebėjimus ir būsime įsitikinę, kad kiekvienas žmogus turi turėti galimybę augti ir tobulėti, augsime patys, padėsime augti ir kitiems. Sėkmę mokykloje gali patirti kiekvienas“, – sakė mokytoja.

Iškilmingumo buvo mažiau

Susirinkusiuosius džiugino Šiaulių menų mokyklos sportinių šokių klubo „Svingas“ ir „Romuvos“ gimnazijos vokalinio ansamblio „Fresco“ atlikėjai. Metų mokytojams šventinį koncertą surengė vokalinė instrumentinė grupė „Openview“, jos nariai – buvę Šiaulių mokyklų mokiniai Evaldas Vaikasas (vokalas), Deividas Pileckas (klavišiniai) ir Aivaras Mundinas (mušamieji).

Nors pastaruosius kelerius metus šis iškilmingas renginys vykdavo Šiaulių katedroje, šįmet jis persikėlė į Šiaulių dailės galeriją. Renginys vyko tarsi paskubomis, apdovanojimai kartu su muzikine dalimi vyko vos kiek ilgiau kaip valandą. Šįkart iškilmingumo mažiau, gerokai mažiau renginio dalyvių, tačiau čia pat stovėjo stalai su vaišėmis ir šampano taurėmis.