Paskirtas naujas Šiaulių savanorių rinktinės vadas

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Mindaugas Statkus
6-osios rinktinės vadas majoras Mindaugas Statkus.
Iškilmingoje šventėje miesto bulvare įvyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadų pasikeitimo ir vėliavos perdavimo ceremonija. Šiaulių mieste ir regione dislokuotas karinis dalinys tuo pačiu paminėjo 28-ąsias įkūrimo metines. Karius šia proga pasveikino miesto meras Artūras Visockas.

KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė gyvuoja jau beveik tris dešimtmečius. Per šį laikotarpį ji tapo viena iš sėkmingiausiai karius savanorius ruošiančių rinktinių Lietuvoje. Bendradarbiaudamas su vietos ir nacionaline valdžia, Šiauliuose esantis karinys padalinys netrukus galės džiaugtis patobulinta infrastruktūra, leisiančia kariams siekti dar geresnių rezultatų ir gilinti kompetencijas. Sukakties proga karius ir miestiečius pasveikino ir sėkmingu dviejų kaimynių bendradarbiavimu karinėje srityje pasidžiaugė ir Latvijos ginkluotojų pajėgų atstovai.

Lietaus nepabūgę šiauliečiai bei garbingi iškilmių svečiai miesto širdyje susirinko ne tik paminėti 6-osios rinktinės sukakties, bet ir atsisveikinti su Rinktinę paliekančiu jos vadu pulkininku leitenantu Mantu Juozaičiu. Išreiškęs viešą padėką už sėkmingą tarnybą, simbolinius marškinėlius su miesto atributika pasitraukiančiam Rinktinės vadui įteikė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

„Visus tuos metus, kuomet Rinktinei vadovavo Mantas Juozaitis, vyko labai glaudus bendradarbiavimas, kuris ilgainiui išaugs į ženklų karinių pajėgų sustiprinimą Šiauliuose“, – kalbėjo miesto meras, akcentuodamas karinio miestelio vystymo planus ir naujojo bataliono įsikūrimą. M. Juozaitis padėkojo miesto valdžiai už aktyvią paramą bei nuoširdų bendradarbiavimą ir atsisveikino su šventinėje rikiuotėje stovinčiais 6-osios rinktinės kariais.

Po trejų vadovavimo Rinktinei metų pulkininkas leitenantas Rinktinės kovinę vėliavą atidavė Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui pulkininkui Dainiui Pašvenskui, o šis ją perdavė naujajam 6-osios rinktinės vadui majorui Mindaugui Statkui.

Ceremonijoje taip pat buvo pagerbti tarnyboje pasižymėję kariai.

Užs. Nr. 425091