Pagerbta Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė

Simonos SIDABRIENĖS nuotr
Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkei, humanitarinių mokslų daktarei, profesorei Genovaitei Kačiuškienei padėkota už aktyvią profesinę veiklą. Kalbininkę jubiliejaus proga pasveikino ir Šiaulių rajono savivaldybės dovaną įteikė vicemeras Eimantas Kirkutis.

Liepos 3 dieną Šiaulių rajono Kuršėnų dvaro rūmuose garbingo jubiliejaus proga pasveikinta Lietuvos kalbininkė, Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Genovaitė Kačiuškienė.

Šiaulių rajono savivaldybės dovaną įteikė vicemeras Eimantas Kirkutis. Jis padėkojo profesorei už aktyvią veiklą, dalyvavimą net kelių rajono premijų komisijų darbe.

Sukaktuvininkę taip pat pasveikino Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos kolektyvas, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro kolektyvas, Savivaldybės Kultūros skyriaus atstovai, draugijos nariai ir bičiuliai. Profesorei padėkota už bendras iniciatyvas, dėmesį, nuoširdų bendradarbiavimą saugant ir puoselėjant lietuvių kalbą, aktyvią kultūros sklaidą.

Profesorės G. Kačiuškienės pagerbimą inicijavo Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius ir jo pirmininkė Vida Ragauskienė.