Paaiškėjo 2023 metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatai

Kamilės MUŠAUSKIENĖS nuotr.
Premijų laureatai apdovanoti grafikos dizainerio Mariaus Žalneravičiaus statulėlėmis „Saulės strėlė“ ir piniginėmis premijomis.

Gruodžio 7-osios vakarą Šiaulių kultūros centre kultūros ir meno kūrėjams iškilmingai įteiktos Šiaulių miesto savivaldybės premijos ir stipendijos. Šiais metais Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba vertino 13 pateiktų kandidatūrų Kultūros ir meno premijai gauti, 2 teikimus už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą ir 5 paraiškas gauti 2024 metų jaunojo menininko stipendiją.

2023 metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos skirtos Marytei Markevičienei, akordeonininkei, muzikos pedagogei; Raimundui Balzai, istorikui, muziejininkui, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriui; Sigitui Jakubauskui, teatro ir kino aktoriui; Vaivai Kovieraitei-Trumpei, dailininkei grafikei.

Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos kūrėjams skiriamos už ilgametę, miestui reikšmingą kultūrinę ir meninę veiklą ar paskutiniųjų dvejų metų pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, kultūros paveldo srityse. Vienos premijos dydis – 3 500 eurų.

Kultūros ir meno premijai gauti buvo pateiktos Mindaugo Žalalio (dainininko, dirigento, kamerinio choro „Atžalynas“ meno vadovo), Vilmanto Dambrausko (dizainerio, fotografo, virtualiojo meno galerijos „Neatšaukti atidarymai“ įkūrėjo), Marytės Markevičienės (akordeonininkės, muzikos pedagogės), Vytauto Bikulčiaus (lietuvių literatūros tyrinėtojo, vertėjo), Raimundo Balzos (istoriko, muziejininko, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus), Jono Nekrašiaus (publicisto, knygų autoriaus, fotografo, kraštotyrininko), Jono Sireikos (istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, knygų autoriaus), Sigito Jakubausko (kino ir teatro aktoriaus), Ričardo Dailidės (fotografo), Laimos Kelmelienės (Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkės), Vidmanto Zarėkos (dailininko tapytojo), Vaivos Kovieraitės-Trumpės (dailininkės grafikės), Rimanto Tomo Buivydo (dailininko grafiko) kandidatūros.

2023 metų premija už geriausią kultūrinės edukacijos projektą paskirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektui „Eksponatus rankomis liesti! Šiaulių tapatybės beieškant“. Už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą skiriama 2 000 eurų. Šiai premijai buvo pateiktos dvi paraiškos, antroji – Šiaulių kultūros centro edukacinis gyvosios istorijos renginys „Smetoniškos Mindauginės“.

Jauniems menininkams skiriamos keturios stipendijos. 2024 metais stipendijas gaus Povilas Ušinskis, pianistas; Simona Šeputytė, grafikė; Adomas Žudžius, menininkas; Renata Murauskaitė, grafikė.

Vienos stipendijos dydis – 1 800 eurų. Stipendija mokama kas mėnesį po 150 eurų.