Neprižiūrimiems žemės sklypams – 4 kartus didesnis mokestis

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas Linas Gadliauskas kviečia apleistų žemės sklypų savininkus juos susitvarkyti, nelaukiant didelių mokesčių.

Šiaulių miesto savivaldybė 11 metus iš eilės pradeda apleistų žemės sklypų išaiškinimo akciją. Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas Linas Gadliauskas spaudos konferencijoje informavo, kad birželio 3 dieną skyrius kartu su Rėkyvos ir Medelyno seniūnijų specialistais vykdys neprižiūrimų žemės sklypų urbanizuotose teritorijose nustatymo procedūrą. Vertinami bus ir nuosavi, ir iš valstybės nuomojami žemės sklypai.

Vedėjas pabrėžė, kad toks procesas vykdomas siekiant neprižiūrimuose sklypuose išvengti gaisrų, parazitų platinamų ligų dėl nešienaujamos žolės, mažinti kaimynų pasipiktinimą dėl šalia esančių apleistų sklypų.

Patikrinami apleisti sklypai bus vertinami pagal 6 kriterijus: sklypas nešienaujamas, kaupiamos atliekos, formuojamas sąvartynas, apaugęs mažaverčiais krūmais, laikomos medžiagos ar daiktai, pavyzdžiui, neeksploatuojami automobiliai, laikomas statybinis laužas.

Pirmajame etape įvertinus žemės sklypus, birželio 20 dieną Savivaldybės interneto svetainėje bus paskelbti preliminarūs neprižiūrimi sklypai, atitinkantys nors vieną iš minėtų 6 kriterijų. Vertinami tik suformuoti žemės sklypai, kurie yra įtraukti į Nekilnojamojo turto registrą. Iki birželio 30 dienos jų savininkams bus išsiųsti pranešimai, raginantys susitvarkyti teritorijas. L. Gadliauskas atkreipė dėmesį, kad savininkai dar turi savaitę susitvarkyti apleistus sklypus.

Vedėjas priminė, kad dalis savininkų gali būti išvykę gyventi į kitas šalis ir pagal registro duomenis nėra įrašyta jų gyvenamoji vieta. Tokiu atveju preliminarių sąrašų paskelbimas laikomas tinkamu informacijos įteikimu. Savininkas gali pasitikrinti paskelbtuose sąrašuose, ar nėra jo nuosavybės.

Išsiuntus sklypų savininkams arba nuomotojams pranešimus, duodamas laikas susitvarkyti ir apie tai informuoti skyrių arba seniūnijas. Tuomet įvertinama dar kartą. Nesusitvarkę sklypų savininkai bus perduoti komisijai, kuri rugpjūčio 15 dieną priims galutinį sprendimą. Sąraše likusių sklypų savininkai vietoje 1 procento žemės mokesčio mokės 4 procentų tarifu. Pavyzdžiui, 2022 metais už tokius sklypus buvo priskaičiuota 21 471 euras žemės mokesčio, tuo tarpu, jei būtų mokama tik 1 procento tarifu, ši suma būtų siekusi tik 1 334 eurus. Praėjusiais metais vietoje 1 300 eurų apleistų sklypų savininkams teko mokėti 15 287 eurus.

L. Gadliauskas teigė, kad tokios prevencinės priemonės duoda naudos ir pastaruosius 3 metus neprižiūrimų sklypų mažėja. 2021 metais į pirminį sąrašą pateko 307, o po pranešimų liko 47, 2022 metais pirminiame sąraše – 295 sklypai, o galutiniame – 35, pernai iš pradžių buvo įrašyti 256 sklypai, akcijos pabaigoje liko 31. Vedėjas pasidžiaugė, kad didžioji dalis savininkų susitvarko apleistus sklypus, tačiau stebėjosi, kad juos vis dar reikia paraginti.

Vedėjas akcentavo, kad prižiūrėti ir tvarkyti savo teritorijas Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės įpareigoja gyventojus visus metus, ne tik vasaros periodu.

Taisyklės numato, kad žemės sklypai turi būti šienaujami ne mažiau nei 2 kartus per metus. Pirmasis šienavimas turi būti baigtas iki gegužės 31 dienos, o antrasis – iki liepos 31 dienos.

Apie žinomus apleistus ir netvarkomus žemės sklypus gyventojai kviečiami pranešti elektroniniu laišku Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui arba seniūnijoms, arba „Sumanus miestas“ platformoje 1863.siaulia.lt .