Nauja įstaiga veikia kaip Savivaldybės padalinys

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių apskaitos centro direktorius Aurelijus Juška informavo, kad naujas įstaigos padalinys daugiausiai atlieka miesto Savivaldybės viešuosius pirkimus.

Maždaug prieš pusmetį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius buvo perorganizuotas į Teisės skyriaus poskyrį su vos trimis darbuotojais. Tokie pokyčiai argumentuoti tuo, kad pasikeitus teisės aktams Savivaldybės ir jos biudžetinių įstaigų viešaisiais pirkimais užsiims centrine perkančiąja organizacija paskirta biudžetinė įstaiga Šiaulių apskaitos centras. Esą ten pereis ir Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje nebereikalingi darbuotojai.

Šiaulių apskaitos centre buvo įsteigtas atskiras padalinys viešiesiems pirkimams vykdyti, tačiau į jį neperėjo nei vienas darbuotojas iš Savivaldybės. Du Savivaldybės tarnautojai nusėdo kituose skyriuose, vienas išėjo iš darbo.

Šiaulių apskaitos centro direktorius Aurelijus Juška spaudos konferencijoje komentavo, kad nuo 2022 metų rugsėjo iki gruodžio komanda mokėsi, rengė pasitarimus. Visa apimtimi savo veiklą pradėjo nuo šių metų pradžios. Čia atliekami didesni nei 15 tūkstančių eurų vertės viešieji pirkimai, kurių negalima vykdyti per nacionalinę centrinę perkančiąją organizaciją.

2023 metais Šiaulių apskaitos centre suplanuota atlikti 91 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (75) ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų (16) centralizuotų pirkimų už beveik 41 milijoną eurų. Didžiąją dalį centralizuotų pirkimų sudaro Savivaldybės administracijos įgyjami objektai. Per pirmąjį ketvirtį pilnai įvykdytos 11 viešųjų pirkimų procedūros.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija šįmet planuoja pirkti įvairius rekonstrukcijų darbus bei miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugas, o tuo tarpu Savivaldybės biudžetinės įstaigos ketina įsigyti įvairios įrangos, įrengimų, pirkti statybos ir remonto bei rekonstrukcijos darbus.

A. Juška neslėpė, kad vykdant viešųjų pirkimų sistemos reformą buvo susidurta su tam tikrais techniniais iššūkiais ir trikdžiais integruojant viešųjų pirkimų valdymo sistemą. Be to, miesto Savivaldybės biudžetas patvirtintas vasario mėnesį ir tik po jo patvirtinimo buvo galima inicijuoti pirkimus, tad procesas tik įsibėgėja.

Gali būti aktuali darbo užmokesčio apskaita