Minime Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 30 metų jubiliejų

Lietuvos centrinio valstybinio archyvo nuotr.
Rugsėjo 6 dieną Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios, skambės sakralinės muzikos valanda ir Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II mintys apie Kryžių kalno šventumą ir begalinį Dievo liudijimą, o iš nuotraukų parodoje „Šventasis Kryžių kalne“ žvelgs tų šventų apeigų 1993 metų rugsėjo 7-osios dienos liudytojai ir pats Popiežius Jonas Paulius II. Popiežiaus koplyčią Kryžių kalne 30 metų apsilankymo jubiliejaus proga papuoš iškilmingos juostos su šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II atvaizdais Kryžių kalne bei jo citatomis.

 

Šis renginys praėjus lygiai 30 metų po Jo Šventenybės apsilankymo – Šiaulių rajono savivaldybės, Šiaulių vyskupijos ir Meškuičių parapijos, Šv. Kazimiero ordino, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Meškuičių seniūnijos ir Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno, padedant Šiaulių koncertinei įstaigai „Saulė“ bei Kuršėnų meno mokyklai – padėka Šventajam Popiežiui Jonui Pauliui II už sustiprintą nepriklausomybę atgavusios Lietuvos žmonių tikėjimą, už Kryžių kalno išgarsinimą visame pasaulyje

1993 metų rugsėjo 7-ąją, ketvirtąją savo vizito Lietuvoje dieną, Popiežiaus Jono Pauliaus II sraigtasparnis nusileido Kryžių kalno papėdėje. Visą naktį laukę Popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo, audę gražiausių giesmių ir liaudies dainų pynę, išvydę Popiežių, laiminantį susirinkusius, žmonės skandavo: „Jonai! Mylim Tave!“.

Šis Jo šventenybės vizitas iš sovietmečio tamsos bundančiai Lietuvai ir jos žmonėms prilygo stebuklui.

„Pasigirdus lauktajam sraigtasparnio ūžesiui, po minią sukiojęsis vėjo šuoras pamažu rimsta. Visų nuostabai ryto danguje sušvinta vaivorykštė. Tarytum iš aukštybių siųstas ženklas, koks Dievo piligrimą šv. Joną Paulių II lydėdavo dažnoje apaštalinėje kelionėje“, – prisimena žurnalistė, Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio kambario – muziejaus vadovė Irena Petraitienė.

Popiežių Joną Paulių II Kryžių kalne pasitiko maždaug šimto tūkstančių žmonių minia. Jonas Paulius II, lydimas kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC ir kitų hierarchų, užkopė į Kryžių kalną pasimelsti, aukojo prie šio šventojo Kalno Mišias, sakė homiliją, taip pat po šv. Mišių viltingais, padrąsinančiais žodžiais kreipėsi į susirinkusiuosius, išsakydamas savo dėkingumą ir meilę.

„Dėkoju jums, lietuviai, už šitą Kryžių kalną, už tą didelį liudijimą, duotą Dievui ir žmonėms. Liudijimą, duotą per Nukryžiuoto ir Prisikėlusio Kristaus paslaptį. Liudijimą, duotą savo istorijai ir visoms Europos bei pasaulio tautoms. Iš šito Kryžių kalno noriu pasveikinti visas jūsų tautos kartas – praėjusias, dabartines, taip pat ir tas, kurios ateis. Visus Lietuvos žemės gyventojus: lietuvius, lenkų, baltarusių, rusų kilmės bei tautybės Lietuvos piliečius ir kitus. Taip pat noriu pasveikinti visas krikščioniškosios Europos tautas.

Noriu visiems pasakyti: žmogus yra silpnas, kai jis tampa auka, bet turbūt tampa dar silpnesnis, kai pasidaro kitų prispaudėju. Žmogus yra silpnas, bet šitas silpnas žmogus gali būti stiprus Kristaus Kryžiuje, jo Mirtyje ir Prisikėlime. Šitai noriu paskelbti visiems iš šios mistinės Lietuvos istorijos vietos. Skelbiu visiems, kad tai mąstytumėt ir tuo gyventumėt“, – po šv. Mišių kreipėsi į minią Popiežius Jonas Paulius II.

Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas ir palikimas Kryžių kalne yra viena didžiausių ir svarbiausių tikėjimo, vilties ir meilės liudijimų.