Kur at­lik­ti ne­mo­ka­mą CO­VID-19 ty­ri­mą, kai va­žiuo­ji į sa­na­to­ri­ją?

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Į sanatorijas vykstantys negali būti tiriami nei Karščiavimo klinikoje, nei mobiliuosiuose punktuose.
Šiaulietis į „Šiaulių kraštą“ kreipėsi, dalydamasis iškilusia problemą dėl COVID-19 tyrimo, kurį privalomai reikia atlikti vykstant į sanatoriją. Jam nepavyko tyrimo atlikti nemokamai – išgirdo, jog „netelpa į algoritmą“. Kokia yra tvarka, aiškinomės ir Sveikatos apsaugos ministerijoje, ir Šiauliuose.

Kai netelpi į algoritmą

„Šiaulių kraštui“ šiaulietis pasakojo, jog dėl privalomo COVID-19 tyrimo kreipėsi į karštąją liniją ir išgirdo, jog „netelpa į algoritmą“, pagal kurį gali būti siunčiamas nemokamai išsitirti.

„Šeimos gydytojai tokius kaip aš galėjo siųsti tirtis į mobiliuosius punktus, bet nuo liepos 1 dienos pasikeitė tvarka, nebegali siųsti, tad mobiliajame punkte negalėjau išsitirti, – dalijosi problema skaitytojas. – Išsiaiškinau, jog pagal naują ministro įsakymą tyrimą nemokamai galėjo atlikti gydymo įstaiga arba pati sanatorija.“

Bet gydėsi Vilniuje, o ne Šiauliuose, gydymą baigė prieš dvi savaites. Į sanatoriją paskambinęs išgirdo, kad būtina atvažiuoti su tyrimo neigiamu atsakymu, o tyrimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš 48 valandas iki atvykimo.

„Arba turėjau važiuoti atgal į Vilnių, kad išsitirčiau, arba eiti į privačią laboratoriją ir tirtis mokamai“, – sakė šiaulietis.

Išsityrė privačioje laboratorijoje sumokėdamas 75 eurus.

Ministerija teigia: buvo išeitis

Ar buvo kokia kita išeitis? Ar gali būti kompensuojamos COVID-19 tyrimo išlaidos asmeniui, kai jam šis tyrimas privalomas atlikti vykstant į sanatoriją? Kas gali tirtis nemokamai? Kodėl šeimos gydytojas negali paciento siųsti tirtis į mobiliuosius punktus?

Prašėme Sveikatos apsaugos ministerijos atsakyti į šiuos iškilusius klausimus ir paaiškinti situaciją.

„Pagal galiojančius teisės aktus SARS-CoV-2 tyrimai (tiriant PGR metodu) yra būtini atlikti visiems pacientams, kuriems teikiamos paslaugos stacionarinėse gydymo įstaigose, įskaitant ir medicininės reabilitacijos įstaigas, – atsakė raštu Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos tarnyba. – Esant reikalui testas turėjo būti atliekamas toje pačioje stacionarinėje gydymo įstaigoje, kurioje numatoma teikti paslaugas. Kaip yra organizuojamas SARS-CoV-2 tyrimas perkeliant pacientus į medicininės reabilitacijos įstaigas, aiškinama 2020 m. birželio 17 d. sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-1504 (žr. į 4 priedą).“

Atsivertę nurodytą ministro įsakymą, pamatėme schemą, pagal kurią žmogui, važiuojant iš namų į sanatoriją, nurodyta galimybė šeimos gydytojui išrašant siuntimą atlikti tyrimą „pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

Ministerijos atsakyme dar pabrėžta: „2020 m. spalio 9 d. įsakymu V-2232 įsigaliojo šio įsakymo redakcija, kur nustatyta, kad jei iš namų ar kitos gyvenamosios vietos į įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos paslaugas, atvykusiam pacientui nebuvo atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu), tai šis tyrimas turi būti atliktas įstaigoje, teikiančioje medicininės reabilitacijos paslaugas“.

Bet ministerija taip ir neatsakė į klausimą, ar gali būti kompensuojamos privačioje laboratorijoje atlikto ir brangiai kainuojančio COVID-19 tyrimo, kuris pacientui buvo šiuo atveju privalomas, išlaidos?

Poliklinikos gali ir turi pasirūpinti

Šiaulių centro poliklinikos direktorius Mindaugas MAŽELIS komentavo „Šiaulių kraštui“ situaciją.

1

Klausėme, ar pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai turi galimybę atlikti COVID-19 tyrimus, kaip nurodo ministerija?

– Iš tiesų, pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarkos aprašą Karščiavimo klinika su šeimos gydytojo siuntimu priima ištirti tik karščiuojančius pacientus, įtariamus, kad gali sirgti kovidu. Tirti į sanatoriją vykstančiųjų negali.

Pagal tvarką, kuri dabar galioja, į sanatoriją vykstančius gali tirti pirminės sveikatos priežiūros centras, siųsti šeimos gydytojas, kuris ten dirba.

Kiekvienas pirminės sveikatos priežiūros centras – nesvarbu, ar valstybinis, ar privatus, – nemokamai gauna tyrimui terpes iš laboratorijos. Tik reikia nuvažiuoti jas paimti ir atlikti tyrimą.

Kadangi dabar sergamumas padidėjęs, tai kiekviena pirminės sveikatos priežiūros įstaiga kiekvieną savaitę nemokamai tiria iki 20 procentų savo darbuotojų, o stacionarios gydymo įstaigos – iki 40 procentų. Taip pat gali nemokamai ištirti ir pacientus, kurie važiuoja į sanatoriją.

Kiekvienos įstaigos vadovas turi pasirūpinti tam tyrimui reikalingomis terpėmis, o įstaigos darbuotojas, šeimos gydytojas paimti tepinėlį tyrimui.

Jeigu žmogus atvažiuoja į sanatoriją be tyrimo, lygiai taip pat, kaip mes poliklinikoje, sanatorija gali užtikrinti tepinėlio paėmimą. Tik tiek, kad šiuo atveju yra tam tikro vargo: turi žmogų izoliuoti, laukti dvi paras, kol ateis atsakymas – teigiamas ar neigiamas – ir tik po to gali pradėti teikti reabilitacijos paslaugas, procedūras. Dar kitas kelias – atlikti tyrimą gydymo įstaigoje, kurioje pacientas gydėsi.

Kaip yra su privačiais šeimos gydytojų centrais, tiksliai negaliu atsakyti. Manau, jog jie lygiai taip pat turi organizuotis: siųsti savo darbuotojus paimti terpių iš laboratorijos ir paimti tepinėlius iš siunčiamo į sanatoriją žmogaus. Tvarka gi visiems vienoda ir sutartys su Ligonių kasa vienoda, ir pinigai vienodi. O šeimos gydytojai ne tik turi teisę, bet ir pareigą tą darbą padaryti.

Šeimos gydytojai iki liepos 1 dienos siųsdavo tirtis į mobiliuosius punktus. Karščiavimo linija tada dar lengvai registruodavo tyrimams, o šeimos gydytojai rašė siuntimus. Mažesnės gydymo įstaigos tai net savo dabuotojus ten siųsdavo tikrintis, kad nereikėtų patiems to darbo organizuoti, nes tepinėlius reikia vežti tam tikroje temperatūroje.

Dabar liepė visiems tuo rūpintis patiems. Tvarkai pasikeitus šeimos gydytojai gal ir atsimušė į tam tikrą nežinojimą, kaip elgtis.