Kitų metų Šiaulių biudžetas didėja, bet augs ir išlaidos

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pristatė didėjantį 2023 metų biudžetą.
Šiaulių miesto savivaldybė jau preliminariai susiskaičiavo kitų metų pinigus. 2023 metų miesto biudžetas didėja. Anot Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, kaip ir valstybės, taip ir miesto biudžeto augimą lemia geopolitiniai įvykiai Europoje.

 

A. Bartulis aiškino, kad Rusijos invazija į Ukrainą sukėlė kainų kilimą, infliaciją, energetinę krizę. Dėl šių priežasčių šalies valstybės biudžete teko spręsti tokius svarbius klausimus, kaip šalies saugumo stiprinimas, gyventojų pajamų didinimas, energijos kainų augimo poveikio sušvelninimas, parama verslui ir šalies ekonomikos sukrėtimams amortizuoti bei tiesioginė parama ukrainiečiams, Lietuvą pasirinkusiems kaip prieglobsčio šalį.

Valstybės biudžete patvirtintos nuostatos daro tiesioginį poveikį ir miesto biudžeto planui. 15 procentų arba iki 840 eurų pakelta minimali mėnesio alga, iki 625 eurų padidintas neapmokestinamasis pajamų dydis. Penkiais eurais arba iki 186 eurų pakilo pareiginės algos bazinis dydis, nuo kurio skaičiuojamas darbo užmokestis valstybės tarnautojams. Valstybė skyrė papildomų lėšų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams kelti, socialinės paramos išmokų baziniams dydžiams indeksuoti arba padidinti.

Pirminė 2023 metų Šiaulių miesto biudžeto pajamų prognozė – 204,570 milijono eurų, o pernai sausį buvo patvirtintas 188,83 milijono eurų biudžetas. Tačiau per visus metus buvo papildomai gauta dotacijų, Europos Sąjungos lėšų, surinkta viršplaninių lėšų ir šiuo metu 2022 metų biudžetą sudaro beveik 203,5 milijono eurų.

Nors visos kitų metų pajamos planuojamos didesnės nei šįmet, mažėja metų likutis. Šių metų pradžioje miesto iždą papildė per 17 milijonų eurų, dėl įvairių priežasčių nepanaudotų 2021 metais, o į kitų metų sausį persikels apie 10 milijonų.

Daugiau nei pusę biudžeto – 118 milijonų – ketinama nukreipti biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir veiklai.

2022 metais biudžetinių įstaigų komunalinėms išlaidoms buvo suplanuota 2,258 milijono eurų. Išaugus paslaugų kainoms, metų pabaigoje papildomai skirta dar apie 2 milijonai. O kitais metais Savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių mieste yra apie šimtas, komunalinėms išlaidoms apmokėti planuojama 6,725 milijono eurų.

Pagal veiklos sritis, kaip jau įprasta, didžioji dalis biudžeto bus atriekta švietimui finansuoti – 43,73 procento. Kita nemenka dalis atiteks socialinei paramai – 24 procentai.

Visiems biudžetinių įstaigų investiciniams projektams planuojama per 42 milijonus eurų. Savivaldybė planuoja projektams iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti 7,8 milijono eurų.

A. Bartulis pasidžiaugė, kad kitais metais Šiauliams leidžiama 2,5 milijono eurų padidinti skolinimosi limitą. Tai, jo manymu, ne tik gali užtikrinti būtinąjį finansavimą, bet ir palaikyti investicijų įgyvendinimą.

2023 metų biudžeto projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, iki sausio 9 dienos gyventojai gali teikti pastabas ir pasiūlymus.