Įteiktos 2023 metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatai (iš kairės): akordeonininkė, muzikos pedagogė Marytė Markevičienė, istorikas, muziejininkas Raimundas Balza, grafikė Vaiva Kovieraitė-Trumpė ir aktorius Sigitas Jakubauskas.

Gruodžio 7-osios vakarą Šiaulių kultūros centre kultūros ir meno kūrėjams iškilmingai įteiktos Šiaulių miesto savivaldybės premijos ir stipendijos.

2023 metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos įteiktos keturiems laureatams.

Akordeonininkei, muzikos pedagogei, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeono mokytojai Marytei Markevičienei premija įteikta už Šiaulius pasaulyje garsinančią akordeonininkų mokyklą, už motinišką rūpestį ir profesinį pasiaukojimą, ugdant muzikos garsų pašauktus talentus.

Istorikui, muziejininkui, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriui Raimundui Balzai premija skirta už nenuilstantį Šiaulių miesto kultūrinio žemėlapio plėtojimą, už kryptingą miesto istorinių, kultūrinių, meninių galių formavimą ir tikėjimą Šiaulių ateitimi.

Teatro ir kino aktoriui Sigitui Jakubauskui premija įteikta už Šiaulių miesto gyvenimo ribų praplėtimą teatro kalba, už vaidmenis, kurie tapo legendomis, už persmelkiantį žmogiškumo ilgesį gyvenime, bendravime ir scenoje.

Dailininkei grafikei Vaivai Kovieraitei-Trumpei premija skirta už aistringą grafikos meno galimybių plėtotę Šiaulių mieste ir pasaulyje, už nuoširdų ir aktyvų atsidavimą, diegiant meilę meniniam vaizdui.

Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos kūrėjams skiriamos už ilgametę, miestui reikšmingą kultūrinę ir meninę veiklą ar paskutiniųjų dvejų metų pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, kultūros paveldo srityse. Vienos premijos dydis – 3 500 eurų. Laureatams įteikta ir grafikos dizainerio Mariaus Žalneravičiaus sukurta statulėlė „Saulės strėlė“.

Šiemet Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba vertino 13 pateiktų kandidatūrų Kultūros ir meno premijai gauti: Mindaugo Žalalio (dainininko, dirigento, kamerinio choro „Atžalynas“ meno vadovo), Vilmanto Dambrausko (dizainerio, fotografo, virtualiojo meno galerijos „Neatšaukti atidarymai“ įkūrėjo), Marytės Markevičienės (akordeonininkės, muzikos pedagogės), Vytauto Bikulčiaus (lietuvių literatūros tyrinėtojo, vertėjo), Raimundo Balzos (istoriko, muziejininko, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus), Jono Nekrašiaus (publicisto, knygų autoriaus, fotografo, kraštotyrininko), Jono Sireikos (istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, knygų autoriaus), Sigito Jakubausko (kino ir teatro aktoriaus), Ričardo Dailidės (fotografo), Laimos Kelmelienės (Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkės), Vidmanto Zarėkos (dailininko tapytojo), Vaivos Kovieraitės-Trumpės (dailininkės grafikės), Rimanto Tomo Buivydo (dailininko grafiko).

2023 metų premija už geriausią kultūrinės edukacijos projektą paskirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektui „Eksponatus rankomis liesti! Šiaulių tapatybės beieškant“. Apdovanojimą atsiėmė bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas.

Už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą skiriama 2 000 eurų. Šiai premijai buvo pateiktos dvi paraiškos, antroji – Šiaulių kultūros centro edukacinis gyvosios istorijos renginys „Smetoniškos Mindauginės“.

2024 metų stipendijos įteiktos jauniems menininkams: pianistui Povilui Ušinskiui, grafikėms Simonai Šeputytei ir Renatai Murauskaitei. Ketvirtasis laureatas menininkas Adomas Žudžius renginyje nedalyvavo.

Vienos stipendijos dydis – 1 800 eurų. Stipendija mokama kas mėnesį po 150 eurų. Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybai vertinti buvo pateiktos 5 paraiškos.

Šventiniame vakare koncertavo šių metų jaunojo menininko stipendijos laureatas, akordeonininkas Jonas Vozbutas, Šiaulių kamerinis orkestras „Camerata Solaris“ (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis), akordeonininkų trio „Metaccord“ bei pianistas Povilas Ušinskis. Renginį vedė Raimonda Sližienė.