Garbingo vardo suteikimo komisijoje – neteisėtumo šešėlis

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių mero Artūro Visocko troškimas diriguoti Šiaulių garbės piliečio vardo suteikimo komisijai užtraukė jos neteisėtumo grėsmę.
Šiaulių garbės piliečio vardo suteikimo komisija sukurta, pažeidžiant teisės aktus. Nors apie tai LR Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskritims Rimvydas Pilibaitis kalbėjo dar liepos mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje, meras Artūras Visockas ir „tylioji valdančioji dauguma“ tai ignoravo. Tarybos sprendimu patvirtinta 15 asmenų komisija, kurios sudėtyje yra ir meras Artūras Visockas. Jis yra ir komisijos pirmininkas. Vyriausybės atstovas teikia, kad tai prieštarauja teisės aktams.

Meras komisijos nariu negali būti

Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtis keičiasi kaskart po rinkimų prasidėjus naujos valdžios kadencijai. Šią liepą miesto Taryba nusprendė, kad komisiją, kuri skirstys aukščiausią miesto apdovanojimą, sudarys 15 žmonių: Šiaulių miesto garbės piliečiai Remigijus Adomaitis ir Marytė Markevičienė, Šiaulių vyskupas ir garbės pilietis Eugenijus Bartulis, krepšinio klubo „Šiauliai“ garbės prezidentas ir konsultantas bei garbės pilietis Antanas Sireika, gydytojas Rolandas Burkauskas, Naujojo Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto dekanas Rimantas Dauginas, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė Asta Jaseliūnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Mokymosi visą gyvenimą centro vadovė, Edukologijos instituto docentė Rima Bakutytė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius Bronius Maskuliūnas, advokatas Jonas Nekrašius, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas Arūnas Rupšys, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė Lina Tamutienė, Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovas Aurimas Žvinys ir meras Artūras Visockas, kuris jai ir pirmininkaus.

Vyriausybės atstovas R. Pilibaitis Tarybai paaiškino, kad Savivaldybės meras negali būti Tarybos sudaromos komisijos nariu, nes jis yra vykdančiosios valdžios atstovas, o ne Tarybos narys.

„Komisijoje gali būti bet kuris miesto gyventojas. Priimkite mero pavardę, kaip miesto gyventojo“, – tada arogantiškai pareiškė mero patarėjas Arnas Ilgauskas.

„Daug kūrybiškumo stebina ir neramina“, – komentavo Savivaldybės atstovų išvedžiojimus savaip traktuoti įstatymą R. Pilibaitis.

Komisijos sudėtį teks keisti

Ilgai netrukus Šiaulių savivaldybė sulaukė Vyriausybės atstovo teikimo. Jame cituojamos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos ir pateikiamas Vidaus reikalų ministerijos išaiškinimas. Teisės aktai numato, kad Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Cituojant teisės aktus pabrėžiama, kad komisija sudaroma miesto Tarybos, o meras yra vykdomoji institucija (kuri vykdo Tarybos sprendimus), todėl jis negali būti Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos nariu.

Vyriausybės atstovas konstatuoja, kad vienas iš įstatyme įtvirtintų principų – teisėtumo principas, kuriuo vadovaujantis Savivaldybės institucijų ir įstaigų veikla grindžiama Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, o žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams.

Vyriausybės atstovas siūlo Tarybai pakeisti sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėties taip, kad jis atitiktų teisės aktus. Reikalaujama šį teikimą apsvarstyti ne vėliau kaip per mėnesį. Nevykdant teikimo rekomendacijų, Vyriausybės atstovas gali kreiptis į teismą.

Minėta galimai neteisėtos sudėties komisija rugpjūčio mėnesį miesto garbės piliečiu išrinko maestro Sigitą Vaičiulionį, tačiau kartu įnešė į šio aukščiausio miesto įvertinimo suteikimo procesą negarbingo neteisėtumo kartėlį.

Kitą kartą ši komisija rinksis tik po metų. Greičiausiai miesto valdžia viliasi, kad per tiek laiko juos erzinantis vos balandį įsigaliojęs Vietos savivaldos įstatymas bus pakeistas.